Boodschap van Venus Kumara ‘Het misverstand over de Messias (deel 2)

BOODSCHAP VAN VENUS KUMARA
‘HET MISVERSTAND OVER DE MESSIAS (DEEL 2)’

Jahn J Kassl – 31 januari 2021

‘De enige plaats die de levende CHRISTUS wil innemen, is de plaats in je hart.’

BESTAAT  ER EEN “ECHTE MESSIAS”?

Jahn J Kassl (JJK): Ik verwijs naar het eerste deel van ons gesprek. Mijn vragen: is er een “echte” Messias, een “ware” Messias, of een ” eigenlijke” Messias, en zo ja, hoe kunnen we die twee uit elkaar houden?

VENUS KUMARA: Ik ben met jou, geliefde, die nu door de poort van de vrijheid gaat en nooit meer in gevangenschap zal zijn. De vrijheid van de mens wordt nu bereikt en die overwinning is nabij.

Jouw vraag is van groot belang op dit moment. Veel mensen verwachten verlossing door anderen, of meer bepaald van een wezen, een “Messias” om hen te vervullen. Verlossing wordt verondersteld van “boven” naar de aarde te komen en een opperwezen wordt verondersteld de breuklijnen te regelen en de dingen recht te zetten. Dit is een grote vergissing.

De koninklijke brenger van verlossing zal niet komen en niemand zal jou uit je lijden verlossen. Niemand zal de mensheid verlossen en de onderdrukking beëindigen. Niemand, behalve – JIJ, JIJZELF.

JIJ BENT DE VERLOSSER!

Het antwoord op je vraag is: er is geen Messias buiten jezelf, er is geen andere Verlosser dan jezelf!

Er is ook geen Meester die aan de hemel zal verschijnen en een einde zal maken aan de duistere machten. Nee, zo zal het niet gaan en dat is ook niet het doel van je bestaan.

Ieder mens is geboren om zijn rol te spelen in groei en ontwaken. Je bent in zelfbewustzijn gegroeid en gerijpt, leven na leven.

Velen van jullie staan nu voor de poort naar de vrijheid. Het is nu tijd om deze open te duwen en erdoor te stappen.

Wij staan aan de vooravond van deze gebeurtenis, waarin ‘met één veeg’ deze matrix zal worden verlaten, overwonnen en verlost.

Als ‘met één druk op de knop’zal de mensheid die er klaar voor is, zich in het licht bevinden en door de poort naar de vrijheid gaan.

JJK: Maar wat wordt bedoeld met de “valse messias”?

Venus Kumara: Een holografische manifestatie wordt voorbereid door de krachten van koud licht. Daarin wordt de mensheid een messias voorgesteld, een bevrijder en redder. De “Christus” zonder mededogen, de “Jezus” zonder liefde, “Maitreya” in het gewaad van leugens en bedrog. Het doel is dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid volledig overdragen aan deze redder.

JJK: Wordt dit plan uitgevoerd of is het meer een potentieel?

VENUS KUMARA: Wij spreken hier vandaag over omdat dit een zekere waarschijnlijkheid heeft en veel verwarring zal stichten en aanzienlijke schade kan veroorzaken. Het is dus belangrijk om voorbereid te zijn. Hoewel niets in deze ascensiedynamiek in steen gebeiteld is, is het belangrijk te wijzen op deze wereldwijde bedrieglijke opzet, omdat het potentieel ervan kan worden ontketend.

JJK: Hoe kunnen we het bedrog herkennen en vervolgens afweren?

VENUS KUMARA: Weet dit – elke entiteit die zich in de lucht voordoet als een verlosser is een bedrieger!

Fenomenen aan de hemel dienen om de mensheid van voldoende licht te voorzien voor haar eigen groei, maar niet om jullie je eigen evolutie te ontnemen. Degenen die jullie vertellen: “Kijk, hier ben ik, ik ben de Koning en de Verlosser!” zijn niet te vertrouwen.

Raak gewoon niet betrokken in zulke scenario’s. Dat is de oplossing! Want niemand kan je kwaad doen zolang je bij jezelf blijft en zolang je geen afspraken maakt. Je vrije wil is ook hier de maat van alle dingen.

JJK: Maar we hebben wel de steun van de hemel nodig. We redden het niet in ons eentje, of wel?

DIRECTE OPENBARINGEN

VENUS KUMARA: Wat ieder mens nu nodig heeft is de directe openbaring van God, de directe openbaring van de CHRISTUS. Dat wordt nu gegeven aan iedereen die ervoor openstaat. Veel mensen spreken over wonderen die in hun leven gebeuren. Dat is de werking van God en de KRACHT van CHRISTUS in jou.

JJK: Maar hoe zit het met de wereldwijde openbaring, de tekenen aan de hemel op de dag dat de tijd wordt stilgezet, zodat de mensen voor de laatste keer hun beslissingen kunnen nemen?

In het boek „ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT“ heb ik hierover een gesprek kunnen voeren met SANANDA. Daar staat: “De dag waarop de tijd zal worden opgeschort is werkelijk nabij. De vibratie van de aarde zal voor een korte periode worden verhoogd, zodat ieder mens in zijn eigen spiegelbeeld kan – en moet – kijken. Ieder mens zal de gelegenheid krijgen om zichzelf in het licht van God te zien.” (p. 342 e.v.)

Op die dag zullen immers de hemelen opengaan, dat is ook een soort hemelse openbaring …

VENUS KUMARA: Dat is de openbaring van God, waarin ieder mens herkend wordt en zichzelf kan herkennen.

Dit is het moment van genade, waarop ieder mens voor de laatste maal wordt uitgenodigd om de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Deze openbaring is precies het tegenovergestelde van de ideeën die een “messias” voorstaan.

JJK: Dat zullen we duidelijk kunnen zien, nietwaar?

VENUS KUMARA: Ieder mens zal dat duidelijk kunnen zien. Zonder twijfel zal de twijfel in deze uren worden weggenomen. Iedereen zal in het licht staan en zijn beslissing nemen.

JOUW KONINKRIJK

Geliefd Mens,

…vertrouw op je intuïtie, je innerlijke weten… Verbind je met de Redder in je, met het Koninkrijk in je, met het Licht dat je bent. Meester Jezus zei, “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld!” Hoe kun je aannemen dat JEZUS van gedachten is veranderd?

Als je misleid zou worden om te geloven dat JEZUS vandaag de troon van deze aarde wil opeisen als Koning en Messias, weet dan dat dit een grote misleiding is. De enige plaats die de levende CHRISTUS wil innemen, is de plaats in je hart.

Jij bent de liefde en het licht, het leven en de waarheid – alles vind je in jezelf en in God.

In volledige liefde.

VENUS KUMARA

Vertaling vanuit het Duits – Winfried