Boodschap van Venus Kumara “ALLES BEGINT ZICH TE VERANDEREN”

Boodschap van Venus Kumara

“ALLES BEGINT ZICH TE  VERANDEREN”

gechanneld door het medium Jahn J. Kassl – 8 juli 2021

“Nu kunnen, dienen en moeten jullie opstaan en zich verheffen! Niet opstaan of je verheffen voor dit of voor dat, maar voor JOU en voor JOUW Menselijkheid”

VOLTOOING

JE WORDT OPGEROEPEN.

God richt de nieuwe orde op en de mensen krijgen een hoger bewustzijn! Dat betekent dat alles begint te veranderen en dat betekent, dat alles ten goede begint te veranderen!

Geliefde mensen,

Ik ben Venus Kumara, Logos uit de Logos, Logos van deze wereld. Ik ben nu in het midden van jullie.

Nu komt het op jou aan en elkeen wordt opgeroepen. Iedereen is nu belangrijk en waardevol en wordt door een onmetelijk aantal engelen en lichtwezens begeleid.

Nu kun je in praktijk brengen waar je voor gekomen bent, want alles verandert zich ten goede DOOR JOU!

Breng daarom nu in je goede eigenschappen, je liefde, je moed, je onderscheidingsvermogen en je doorzettingsvermogen tijdens deze verandering.

Nu kan je, dien je en moet je opstaan en je verheffen! Niet om op te staan of zich te verheffen voor dit of dat, maar voor JOU en voor JOUW menselijkheid.

Nu woedt er de grote strijd tussen de krachten die je dieper in de materie willen verankeren en de krachten die je van de materie willen losmaken. Begrijp je nu waar het over gaat?

Het gaat om JOU en wel hierom dat JIJ ‘MENS’ blijft. Wil jij uit het menselijke opstijgen tot het Goddelijke, of wil jij – voor lange tijd – in de niet-menselijke bewustzijnstoestand vol verstrikkingen blijven verkeren?

Alles verandert ten goede, dat is zeker. Wat het nog nodig heeft is:

JOUW bijdrage!

ZONDER  ANGST, DAT BEN JIJ!

Niets gaat vanzelf! Alles gebeurt vanzelf, door de vele mensen die zichzelf als ZELF hebben herkend. Opdat alles ten goede kan veranderen, is het noodzakelijk dat je nu onderkent wie en wat je werkelijk bent.

“Je bent puur goddelijk bewustzijn en je bestaat zonder angst.
Ik herhaal, je bestaat zonder angst”

Het zijn de vele verschillende angsten die je nu doen geloven dat je een slachtoffer bent in plaats van een schepper van je leven en je toekomst.

Deze matrix is een spinnenweb van fijne draden van angst, strak geweven en met deze zorgen en angst word jij dagelijks geconfronteerd. Nu kan je jezelf ervan bevrijden. Dit gebeurt wanneer je al je moed verzamelt en tegen de stroom in begint te zwemmen, tegen de geest van deze tijd in.

Luister naar je hart, beantwoord aan je innerlijke impulsen en als het nodig is, treedt daarmee ook naar buiten toe. En dat wordt steeds noodzakelijker!

Het “verstoppertje spelen” of het spirituele overpeinzen zijn voorbij. Nu wacht het in praktijk brengen op je.

Je wordt alleen onderdrukt zolang je het toestaat. Je bent alleen maar een speelbal van deze tijd, zolang je meespeelt.

“Dat klinkt goed”, zal je zeggen, maar “makkelijk is het niet”?!

Ben je geboren om een gemakkelijk, oppervlakkig leven zonder avonturen te leiden? Waarschijnlijk niet, want als dat zo was, zou je hier niet zijn.

HOE ZELFVERTROUWEN GROEIT

Deze verandering is niet voor onbeproefde zielen, maar is de laatste scène waarin je verlichting kunt bereiken.Hiervoor heb je twee dingen nodig:

1.) Moed met toewijding

2.) Onvoorwaardelijk vertrouwen in God.

Eerst springen, dan zwemmen; eerst beslissen, dan kennis opdoen.

Wacht je op God dat Hij bergen in vlakten voor jou verandert?Hoe zou je dan kennis en ervaring kunnen opdoen?

Zelfvertrouwen groeit door zelf de uitdagingen van het leven op te lossen en met je inspanningen zelf te groeien. Er is geen andere manier of kortere weg.

Geliefd mens,

laat je lichtvolle en goede keuzes door God bevestigen. God leidt je door deze tijd; je moet er zelf voorgaan. Groei in je opdrachten en je zult zien hoe alles verandert – door JOU.

Niemand zal komen om je van de zelfopgelegde machteloosheid te bevrijden, maar de hele hemel zal je bijstaan, zodra je leeft volgens het zielsplan van je hart.

Alles is in verandering. Maar de grootste van alle veranderingen vindt plaats in JOU, door JOU en uit JOU!

Zodra je geen tijd meer hebt om je over wat er in de tijd gebeurt te beklagen, zal je begrepen hebben waar het in deze boodschap over ging.

In volledige liefde.

VENUS KUMARA

Vertaald door:  Winfried