BOODSCHAP VAN SANANDA: NEEM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JOUW LEVEN!

BOODSCHAP VAN SANANDA

NEEM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JOUW LEVEN!

Gechanneld door: Jahn J. Kassl

De scheiding van werelden gebeurt eerst in jouw bewustzijn. Door een steeds fijnere waarneming als ook door meer en meer liefde die uit jouw hart stroomt, word je deel van iets nieuws.

DE SCHEIDING DER WERELDEN

Doe je best, zet je in voor het levende en voor de vrede.

Elk project en elke persoon die het lichtvolle vandaag uitdraagt, wordt gesteund vanuit de spirituele rijken.

Het opstijgen (ascentie} betekent, zich toekeren tot het licht en tot de vrede; het betekent handelen vanuit waar mededogen en vanuit ware liefde.

De scheiding van werelden gebeurt eerst in je bewustzijn. Door een steeds fijnere waarneming; door meer en meer liefde die uit je hart stroomt, word je deel van iets nieuws.

Zij die gevangen blijven in oude denkwijzen, oude denkpatronen blijven gebruiken en zich niet willen losmaken van achterhaalde opvattingen, blijven onvoltooid gevangen in de structuren van deze wereld.

De wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk, zeggen de geschriften. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en laat al het andere aan God over!

Dit is de weg van terugkeer en de brug naar het licht.

Ik ben SANANDA

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

vertaling: Winfried