BOODSCHAP VAN SANANDA: DE PERFECTE MENS

BOODSCHAP VAN SANANDA

DE PERFECTE MENS

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 9 september 2021

“De weg van de waarachtigheid is niet, het niet onderhevig zijn aan enige fout, maar het is het opsporen en corrigeren van elke fout.”

DE WAARHEID  BEREIK JE…

Wees aandachtig, blijf alert en creëer het energieveld van waarheid en liefde om je heen.

Ik ben SANANDA

Waarachtig zijn betekent leven in overeenstemming met de kennis en verlichtingservaringen, die je hebt opgedaan. Bewandel je pad van waarachtigheid door voortdurend te proberen dichter bij de waarheid te komen. Want je bereikt de “ENIGE WAARHEID”, nadat je zelfverzekerd en waarachtig hebt geleefd.

Je bereikt God door vol van verlangen naar de waarheid te zoeken.

Deze zoektocht leidt tot gestage groei en waarheden die steeds dichter bij de ENE WAARHEID komen. Wat er aan het einde van je pad gebeurt is dat ELK BEGRIP tot EEN BEGRIP en ELKE WAARHEID tot EEN WAARHEID  wordt- DE WAARHEID IN GOD.

Daarom is de weg van de waarachtigheid, waarop de fouten met elke stap afnemen, zo belangrijk.

Op de weg naar waarachtigheid gaat het niet over het niet onderhevig zijn aan fouten, maar over het opsporen en corrigeren van elke fout.

EVALUEER EN ONDERSCHEID

Geleidelijk aan leer je op deze manier helder te zien, eenduidig te evalueren en de dingen te onderscheiden.

Evalueer wat goed, juist en subliem is voor je en evalueer wat wel en wat niet in jouw bewustzijn een rol moet en mag spelen.

Als iemand jou zegt dat “evalueren hetzelfde is als oordelen”, antwoordt dan: “oordelen en evalueren betekent onderscheiden”, “veroordelen” is zich God  aanmatigen en ongepast recht spreken.

Evaluatie maakt deel uit van het onderscheidingsvermogen, want hoe zou je je anders kunnen behoeden voor het kwade of het geluk kunnen omarmen?

Leef op deze manier, dat is wijsheid. Voeg liefde toe aan deze manier van leven en dan ben je een volmaakt mens.

Vergroot je vermogen tot lief zijn elke dag. Of je daarin slaagt, dat ontdek je als je elke dag nadenkt over je gedachten, woorden en daden. Waar ontbrak het aan liefde en waar was je er vol van?

Dat is de maatstaf voor deze tijd, aan de hand waarvan eenieder zichzelf kan beoordelen en zijn werkelijke geestelijke ontwikkelingsniveau kan meten.

Zonder liefde is alles niets, is alles waardeloos en onbeduidend. Als je liefdevol naar waarheid en wijsheid streeft, dan ben je volmaakt. Als je uit liefde naar God verlangt, dan ben je volmaakt.

De volmaakte mens leeft in diepe innerlijke vrede, die hij heeft gerealiseerd door waarachtigheid en liefde.

Op deze manier bereik je de ENE en wordt DE ENE WAARHEID aan je onthuld.

Ik ben SANANDA

Vertaling: Winfried