BOODSCHAP VAN PARAMAHANSA YOGANANDA: WAAROM DEZE TIJD EEN ZEGEN IS

BOODSCHAP VAN PARAMAHANSA YOGANANDA

WAAROM DEZE TIJD EEN ZEGEN IS

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 31 Augustus 2021

“Wat Er Nu Plaatsvindt Dient De Zelfontdekking Van De Mens. Met Het Oog Op De Toekomst
Is Het Geen Ongeluk
Maar Een Zegen.”

RIJPING VAN HET VOLK

JJK: Ik houd me bezig met de vraag: Hoe kunnen man en vrouw überhaupt nader tot elkaar komen in de tijden van Corona? Afstand, maskers en lockdowns laten dat nauwelijks toe? Zijn de maatregelen er juist op gericht om mensen eenzaam en psychisch gebroken te maken?

PARAMAHANSA YOGANANDA: Geliefde mensen, u bent allen in Gods handen.

Op het ogenblik beleven jullie een storm en tegen alle vrees in – zal de aarde in licht veranderen. In deze tijd is het belangrijk om sereniteit te ontwikkelen en steeds dieper met God in contact te treden.

Spiritueel bewustzijn kan altijd rijpen wanneer mensen op zichzelf worden teruggeworpen en tot stilstand worden gebracht. Dit gebeurt nu op wereldwijde schaal: alles keert om!

Uw vragen zijn belangrijk en de antwoorden zijn een momentopname – geen indicatie van het einde van deze reis. Op dit moment heb je gelijk. Mensen worden van elkaar gescheiden, worden onrustig en gestrest. Sommigen zijn psychisch gebroken en er komen er nog meer. Het doel van de onheilige krachten is om zoveel mogelijk mensen tot wanhoop te brengen totdat zij instemmen met het grote plan en het allemaal op hun af laten komen. Op dit moment lijkt dit plan te werken. Dit is echter een grote denkfout.

Het positieve van deze verschijnselen is dat de mensen ertoe worden aangezet fundamentele vragen te stellen. Wat voor samenleving wilt u, hoe moeten we in de toekomst samenleven op aarde? Wie ben je werkelijk en wat heeft je op aarde gebracht? Waarom dit alles – crises, ontwrichtingen en omwentelingen die je tot het uiterste uitdagen?

Deze tijd roept existentiële vragen op en eist antwoorden van de mens – antwoorden die ieder mens nu zelf kan geven.

HOE ZICH TE GEDRAGEN?

Er woedt een storm op aarde! Hoe moet ik me gedragen?

Blijf in vrede, blijf kalm, verzamel je innerlijke kracht! Bereik sereniteit in de storm! Communiceer voortdurend met het Zijn, blijf in vrede en vreugde! Houd een voortdurende verbinding met de Schepper en intensiveer de levende uitwisseling met de goede krachten die je voorbij de sluier ondersteunen en je op koers houden.

Bid, mediteer en wijd je aan de goede en lichte aspecten!

“Voed je ziel met licht-gevulde visioenen van een licht-gevulde toekomst! Duik nooit te diep in de afgrond! Onderdruk
je niet, maar kijk, maar wend je op tijd af van de
afgrond voordat die je opslokt!”

Het helpt niet als u ruimte geeft aan angsten en u laat ontmoedigen. Wat in deze tijd waardevol is, is dat jullie in contact komen en blijven met de kracht en liefde in jullie zelf.

Alle acties die mensen scheiden, creëren nu de behoefte om naar jezelf te kijken.

In het midden van de storm wordt het stil in de mens. Slechts weinig mensen – in een rumoerige wereld – zijn gewend aan deze stilte. Het is in het begin verontrustend, maar het kan een vermomde zegen blijken te zijn.

JJK: Als ik denk aan de kinderen of jongeren die van elkaar worden weggehouden – heeft dat dan geen negatief effect op het latere leven?

PARAMAHANSA YOGANANDA: Allereerst wordt iedereen afgeremd en tot stilstand gebracht.

Dat is nu het punt. Alle negatieve gevolgen van deze omstandigheden worden tot genezing gebracht. Jongeren hebben evenveel te lijden onder deze maatregelen als ouderen. Eenzaamheid heeft altijd een negatief effect, tenzij je een geboren mysticus bent. Maar dat geldt maar voor heel weinig mensen.

DE ZEGEN

Voor de meesten is het moeilijk om naar binnen te gaan, om in hun hart te kijken en in hun ziel te schijnen. Het avontuur van het leven wil geleefd worden. Het lawaai van buiten overstemt voor veel mensen de innerlijke stem. Nu is het stil geworden en worden er existentiële vragen gesteld. Deze pauze is dringend nodig en zal uiteindelijk heilzaam blijken te zijn. Uiteindelijk zullen de onheilige krachten deze aarde moeten verlaten en zal ieder mens genezing vinden.

Ook partnerschappen en gezinnen zullen een nieuwe betekenis krijgen. Deze fase brengt mensen op nieuwe gedachten en confronteert hen met hun gevoelens. Onderdrukking werkt niet meer, het is moeilijk om uit te stellen – kijken, aanvaarden en genezen is aan de orde van de dag.

Wat nu gebeurt, dient de zelfontdekking van de mens. Met het oog op de toekomst, is het geen ongeluk maar een zegen.

Het nieuwe heeft vruchtbare grond nodig. De oude wereld vergaat, de nieuwe mensheid komt op. Het opruimwerk is in volle gang totdat de geboorte van de nieuwe mensheid – vrij van pijn – kan plaatsvinden.

Bid, mediteer en verbind je met jezelf! Wat buiten is, neem het waar, laat het dan zijn. Wat u innerlijk beweegt, overdenk het in het licht van God. Dit is de opdracht voor u in deze tijd: vertrouwd te worden met uzelf en één te worden met God.

Zalig ben jij, Mens, die de Betekenis van deze Tijd begrijpt.

In oneindige Liefde ben ik bij jullie.

PARAMAHANSA YOGANANDA

Vertaling: Martien – wakkeremensen.org