BOODSCHAP VAN MEESTER EL MORYA: VRIJHEID DOOR CORONA INENTING?

BOODSCHAP VAN MEESTER EL MORYA

VRIJHEID DOOR CORONA INENTING?

Gechanneld door Jahn J. Kassl.- 10 juli 2021

Ga geen contract aan met het systeem – en de Corona vaccinatie is een contract. Door dat te doen, stem je ermee in dat het systeem over jouw lichaam en over jouw psyche mag beschikken.

VRIJHEID DOOR CORONA INENTING?

WAT IS DE OPLOSSING?

God in ZIJN heerlijkheid en de mens in ZIJN liefde voor God betekenen volmaaktheid. En jij komt steeds dichter bij dit besef!

Geliefde mensen,

alles wat jullie vandaag zorgen baart en tot angsten leidt, zal in één klap en in één dag worden opgelost. Er is geen reden om de gebeurtenissen te wantrouwen of de moed te verliezen door zo lang op verlossing te wachten.

De dood zal er spoedig niet meer zijn en ook geen sterven meer. Als je eenmaal wedergeboren bent, valt alles weg en zie je wie je bent en welke glorieuze toekomst op je wacht.

De actualiteit stelt jullie soms voor bijna onoverkomelijke opgaven. Hoe kunnen jullie ontsnappen aan de steeds strakkere ketenen van het 3D-systeem en hoe kunnen jullie geestelijk, psychisch en lichamelijk ongeschonden blijven?

Zelfs als je het niet meer kunt of wilt horen: het goddelijke in jou brengt de oplossing!

Daarom raad ik jullie aan: trek je terug in jouw diepste wezen bij elke gelegenheid die zich aan je voordoet. Jouw innerlijke tempel is je heiligdom. Van daaruit krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van deze tijd en kun je de ware betekenis van de gebeurtenissen begrijpen..

Hoe wil je het overzicht bewaren, als je ongedurig achter je rusteloze geest aanrent?

Zolang je je laat meeslepen door de dagelijkse sleur en door het diep in jou doordringende nieuws, ben je als een blad in de wind. Dit moet nu vermeden worden, want de wind zal weldra reeds als een storm over de ganse aarde razen.

De mensen die verloren zijn in het systeem, of die het systeem binnen het systeem willen veranderen, krijgen nu de grote les dat uiterlijke verandering altijd voorafgegaan wordt door innerlijke transformatie.

De mensen die zichzelf energetisch, mentaal, emotioneel en overal waar mogelijk zich in het dagelijks leven uit het systeem halen, alsook zichzelf aanscherpen tot een hogere inherente vibratie, zijn niet langer gevangen door het systeem en zij zijn vrij.

Daarom doen de heersers van het kille Licht er alles aan om zoveel mogelijk mensen aan het systeem te binden. Dit gebeurt door slimme manipulatie en door voortdurend angsten te zaaien en aan te wakkeren.

VRIJHEID MET VACCINATIE PAS?

Vrijheid alleen met vaccinatie paspoort!? Trap niet in dit bedrog, want de vrijheid van de menselijke geest eindigt met Corona vaccinatie. Precies het tegenovergestelde is waar. Dus begrijp het alsjeblieft: waarheid is leugen en leugen is waarheid.

VRIJHEID DOOR JE NETTE OPTREDEN!

Ook dit is bedrog! Want je goede gedrag wordt onder druk gezet tot de grens van wat je kunt verdragen is bereikt. Tot je niet meer kunt en wilt! Dan is het te laat en vaak te laat voor onmiddellijke genezing!

Uit het systeem stappen is de enige en meest efficiënte oplossing!

Ga geen contract aan met het systeem. De Corona – vaccinatie is een contract. Daarmee stem je ermee in dat het systeem over jouw lichaam en jouw psyche mag beschikken.

Dit kan effect hebben over meerdere aardse levens en leiden tot aanzienlijke vertragingen in jullie ascensieproces. Wees ervan overtuigd, dat aan het einde ook hier er een oplossing komt! Maar wil je echt deze omweg nemen?

Doe niet mee aan dit spel en laat je niet misleiden door de druk die nu op je wordt uitgeoefend.

Dit kaartenhuis van bedrog en leugens staat op het punt in te storten! Want steeds meer mensen verliezen het geloof erin en zij emanciperen en distantiëren zich van deze matrix, (het systeem)! Dit is de sleutel, waarmee in de nabije toekomst de deur wordt geopend naar de eeuwige durende vrijheid van de mens.

VERTROUWEN IN GOD IS DE SLEUTEL

Blijf moedig in je NEE, ook als het ongemakkelijk en ongelegen is! Vertrouw erop dat je moed en je transformerende werk overvloedig vrucht zullen dragen.

Roep God om hulp, vraag je spirituele familie om steun en bijstand. Wij zullen ons haasten en wonderen laten gebeuren.

Vertrouw op God, op ZIJN glorie en op JOUW liefde.

Vertrouw op JEZELF en waar JOUW verstand ophoudt, begin je te denken. Dat is vrijheid!

Ik hou oneindig veel van jullie

MEESTER EL MORYA

NIEUW BOEK: “VOLTOOIING”

Vertaling door: Winfried – voor wakkeremensen.org