Boodschap van JEZUS CHRISTUS: ‘HET OVERWINNEN VAN ZORGEN EN ANGSTEN’

Boodschap van JEZUS CHRISTUS:
‘HET OVERWINNEN VAN ZORGEN EN ANGSTEN’

Gechanneld door: Jahn J. Kassl, 23 februari 2021
Uit – Bewustzijnswerk in de genade van God – 114e licht lezing.

Doe altijd je best en geef dat wat je niet direct kunt beïnvloeden en wat niet direct in jouw handen ligt, over aan God.

DOELBEWUST WERKEN MET BEWUSTZIJN

Geliefd Mens,

De tijd van grote omwentelingen is aangebroken. Het kan niet langer worden ontkend. Er gebeuren ernstige dingen en fundamentele veranderingen van het leven op aarde zijn aanstaande.

Nu is het zaak de juiste conclusies te trekken en de juiste beslissingen te nemen. Nu komt het erop aan de juiste afslag te nemen bij de wegsplitsingen die zich aandienen.

Treur niet om het oude leven op aarde, want wat nu komt is veel mooier en voller van licht dan alles wat jou tot nu toe vervulling en vreugde heeft gebracht.

Voordat het zover is, moet de mensheid echter de nodige transformatieprocessen doormaken. Het is nodig dat het individu zijn innerlijk licht laat schijnen en zijn vermogen tot liefde tot uitdrukking brengt.

Dit vereist specifiek bewustzijnswerk. Want alles wat eens uit zichzelf tot je kwam, moet eerst worden aangetrokken door je hart en door je ziel.

Je moet in staat zijn het Licht van de Schepping en de Liefde van de Schepper magnetisch aan te trekken, dan ben je tot alles in staat. Zorgen noch angsten kunnen je dan bereiken.

En zorgen en angsten zijn waar dit werk van bewustwording in de genade van God om draait.

IK BEN DE WEG

IK BEN DE WEG, DE LIEFDE EN HET LEVEN.

IK BEN ZONDER ZORGEN, IK BEN VRIJ VAN ANGST!

Deze krachtgevende woorden, als je ze vaak genoeg uitspreekt en verinnerlijkt, zullen je in een lichte basistrilling houden. Deze woorden zijn de eerste en tegelijk de belangrijkste stelregel om in deze tijd vrij van angst en zorg te kunnen blijven. Want dit is thans het allerbelangrijkste, nu een ongekende angstcampagne op de gehele mensheid is losgelaten.

Ik Ben JEZUS CHRISTUS en Ik Ben in jullie midden!

Ik bewandel het pad dat nu voor jou en de mensheid ligt, samen met jullie! Samen treden wij binnen in het Licht en samen overwinnen wij de zorgen die nu ontluiken en die uitgroeien tot angsten, als wij niets doen om ze op te lossen.

Verheug je in dit werk van bewustzijn en in de genezingen die nu worden gegeven door de Opgestegen Meesters, de Aartsengelen en door God Zelf. Nu komt het erop aan de juiste afslag te nemen bij de wegsplitsingen die zich aandienen.

Geliefd mens,

wat gebeurt er op dit moment op Aarde?

De epische strijd tussen liefde en angst, licht en duisternis, is in volle gang.

Hoewel de overwinning van het Licht zeker is en hoewel de machten van de duisternis begonnen zijn zich te ontbinden, heerst er bezorgdheid onder steeds meer mensen. Het is de angst die de harten van steeds meer mensen in zijn greep heeft gekregen. Waarom? Terwijl sommigen bang zijn voor het Corona-virus, zijn anderen bang voor de Corona-maatregelen! Tot welke groep reken jij jezelf?

Alle mensen moeten collectief in angst, afscheiding en krankzinnigheid worden gedreven, totdat zij de oplossingen aanvaarden die reeds voor deze problemen zijn bedacht en voorbereid. Weet dit: degenen die verantwoordelijk zijn voor deze kunstmatige crises, zijn degenen die daarvoor reeds de oplossingen naar hun hand hebben gezet. Degenen die het vuur hebben aangestoken, schreeuwen nu het hardst als het erom gaat het te blussen.

Dit is zo algemeen bekend en wordt steeds meer door velen doorzien. Maar de angsten blijven en de zorgen willen niet weggaan. Dus wat te doen, hoe uit deze val te komen en hoe nuchter te blijven?

Hoe houd je de moed erin en leef je een gelukkig leven temidden van de stormen der tijden?

Hoe om te gaan met zorgen en angsten? Ook al is het het laatste spel van de duisteren, ook al zal alles uiteindelijk goed komen, vandaag ben je bezorgd en vandaag word je door angst verlamd.

Aan deze twee aspecten zullen wij nu onze volle aandacht schenken, want aan het einde van dit genezingswerk in het Licht van God zullen jullie zijn toegerust met gereedschappen om jullie door deze tijd te loodsen en jullie veilig naar de kust van de Nieuwe Aarde te brengen als bewuste en ontwaakte mensen. Laten we ons in het eerste deel bezighouden met zorgen.

ZORGEN MAKEN IS EEN SLECHTE GEWOONTE

Piekeren doet zich graag in je leven voor. “Er zijn toch genoeg redenen om je zorgen te maken!” zul je zeggen, “Sterker nog, als ik naar de wereld kijk, heb ik alle reden om me zorgen te maken!”

Ik zeg je, zorgen maken is een slechte gewoonte die je nu mag en moet doorbreken.

Als je in deze tijd je innerlijke evenwicht wilt bewaren of hervinden, is het tijd om je gewoonte-denken – je zorgen betreffende- te laten vallen. De hele dag maak je je zorgen.

Je maakt je zorgen over mensen, over dingen die je zou kunnen verliezen, zorgen over ziekte, of over je leven. Je geest maakt zich onophoudelijk zorgen. Zonder dat je het beseft, ontkiemt het zaad van de zorgen in je en groeit uit tot angst. Deze bittere vrucht vergiftigt je ziel en sluit de toegang tot je hart af.

Hoe met zorgen om te gaan? Verander de gewoonte!

Dat wil zeggen, verbied jezelf zorgen te maken. Wat is de beste manier om dat te doen? Neem elke dag Eén bewust uur om jezelf alle zorgen die opkomen te verbieden. Houd in het begin minstens Eén uur per dag vrij van zorgen.

Neem een dagelijkse vakantie van zorgen? Hoe? Door zodra een zorg zich aandient tegen jezelf te zeggen: Ik verbied mezelf deze zorg!

Denk daarna altijd aan een mooie gebeurtenis in je leven, een moment dat je gelukkig maakte en waarop je vrij was van zorgen.

Train je hersenen om lichte en gelukkige momenten op te roepen. Dit zet de zorgen opzij. Het is een kleine training met een grote impact op je dagelijks bewustzijn. Als je het moeilijk vindt om in het begin positieve herinneringen op te roepen, is deze oefening ideaal, maar ook dringend voor jou!

EERSTE STAP: HERSCHRIJF JE GEDACHTEN EN VERWIJDER JE ZORGEN.

Ga als volgt te werk:

1.) Verbied jezelf om je zorgen te maken!

2.) Herinner je gelukkige en zorgeloze momenten!

3.) Zeg:

“IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN. IK BEN VRIJ VAN ZORGEN EN VOL VAN LIEFDE”.

Herhaal punt 3 bij elke kans die je krijgt en je zult je gedachten herschrijven en je weg vinden uit de zorgen terug naar het vertrouwen.

Het is werk dat de moeite waard is en het zal je dagelijks bestaan leefbaarder maken – weg van de zorgen die zich nestelen zonder dat je het merkt. Word je bewust van zorgen wanneer ze zich voordoen en stop ze met deze hulpmiddelen.

Ga op dezelfde manier te werk met angst. Waar ben je bang voor? Voor vaccinatie, voor de Nieuwe Wereldorde, voor transhumanisme, voor oorlog en pest, voor de scheiding van de mensheid, voor aanklagers, voor vrijheidsbeperkingen, en voor de toekomst van jouw kinderen?

Er zijn een oneindig aantal angsten die vandaag de dag kunnen voorkomen die je in een lage basis trilling houden.

Iemand met een permanent negatieve instelling trekt de omstandigheden die hij vreest als een magneet aan. Dit betekent dat ook in dit geval de tegenbeweging moet worden ingezet.

TWEEDE STAP: HERSCHRIJF JE GEDACHTEN EN WORDT VRIJ VAN ANGST.

1.) Verbied jezelf om bang te zijn!

2.) Herinner je gelukkige en angstvrije momenten!

3.) Zeg:

“IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN. IK BEN VRIJ VAN ANGST EN VOL VAN LIEFDE”.

Neem elke dag de tijd voor deze bewuste benadering van je angsten. Wordt ze de baas door ze eerst op te merken en te respecteren!

Verwerp ze dan, verbied jezelf om bang te zijn, en programmeer je hersenen opnieuw.

Je hersenen nemen angst of liefde gelijkwaardig waar, het is gewoon een kwestie van waar je mee vertrouwd raakt. Angst verzwakt je zenuwstelsel. Liefde versterkt en geneest het.

Herschrijf je denken, herschrijf je neurale paden met mooie, licht-gevulde, vreugdevolle en vredige ervaringen.

Dit zijn de oefeningen die je weer naar een leven van aanstekelijke energie van vreugde terugbrengen.

Je zult zeggen: “Nou, ik slaag erin om lange tijd onbezorgd en zorgeloos te zijn. Maar zo nu en dan bereiken mij zorgen en zelfs angsten verdwijnen niet helemaal. Soms voel ik me machteloos tegenover zoveel angsten en angstige mensen om me heen.

De zorgen, de negativiteit die dagelijks door de ether wordt verspreid, beïnvloeden ook mijn leven en nauwelijks heb ik de ene angst weggenomen, dan komt de volgende.”

Hoe ga je hiermee om?

STAP 3: GEEF ALLES OVER AAN GOD!

Geliefd Mens

Er komt een moment in je leven dat je al het andere aan God moet overlaten! Wat moet je doen:

Doe altijd je best en geef als gevolg daarvan datgene – wat je niet direct kunt beïnvloeden en wat niet direct in jouw handen ligt – over aan God.

God wacht op jouw opdracht en Hij wacht op je om je rechtstreeks met HEM te verbinden. Niemand is alleen op deze of op een anderewereld.

Geen mens, ook jij niet, hoeft de wereld alleen te redden of de strijd die nu op deze aarde woedt alleen te voeren.

Doe altijd je best! Maak dat je zorgen verdwijnen. Maar als je op een punt komt waar je niet verder kunt of niet weet hoe je verder moet, geef dan alles over aan God.

Doe hetzelfde met je angsten en met alle problemen die je tegenkomt:

– Geef jezelf de kracht om je ZORGEN open en verstandig onder ogen te zien, dat wil zeggen, ontwikkel het vermogen om de ZORGEN te vergeten en ze uit je gewoonte-denken te verwijderen.

– Geef jezelf de kracht om je ANGSTEN open en verstandig onder ogen te zien, dat wil zeggen het vermogen te ontwikkelen om de ANGSTEN  te vergeten en ze uit het gewoonte-denken te verwijderen.

WELZIJN VOOR DE ZIEL

Verlossing van zorgen, verlossing van angst, wordt verlossing voor de ziel genoemd. Dit werkt zodra je er dagelijks mee omgaat en je meer bewust wordt van je kracht en macht.

Toch zijn er momenten dat je niet weet of niet verder kunt! Dit is het leven van de mens op aarde.

Alleen de verlichte is hiervan bevrijd, omdat hij leeft op een trillingsniveau waar zorgen noch angst kunnen bestaan.Maar zelfs de verlichte geeft alles aan God over! Daarom, verinnerlijk je alsjeblieft deze waarheid. God wacht daarop om voor jou te kunnen verschijnen. Wees je daarvan bewust.

Wanneer jij je best hebt gedaan en wanneer het beste niet genoeg is voor geluk, wordt God de onbewogen beweger van je levenslot.

JJK: Vandaag – tijdens mijn boswandeling, toen deze boodschap zich al aankondigde en ik nadacht over de macht van God en ZIJN tussenkomst – kwam ik langs een katholiek wegkruisje aan de rand van het dorp. Onder een foto van Maria las ik de inscriptie:

“Want Hij beveelt zijn engelen jou te bewaren op al je wegen.” (Psalm 91:11)

JEZUS CHRISTUS: Dit is de onveranderlijke waarheid en goddelijke wet voor alle werelden en alle wezens op en in alle werelden. Verbied jezelf lage trillingsvelden en het gebeurt! Doe je best en geef al het andere over aan God. God beveelt zijn engelen om over jou te waken op al je wegen. Dit is wat je kunt begrijpen, zou moeten begrijpen en in je leven kunt integreren. God beschermt je! (Meisterdialoge 8: Jij bent beschermd)

GOD BESCHERMT JE!

Nog te veel mensen hebben God uit hun leven verbannen. Angsten en zorgen zijn dus “normaal”, maar dit hoeft niet zo te zijn. Je kunt het nu veranderen, het ligt in jouw handen! Niemand dwingt je om het zaad van de zorgen te laten ontkiemen, zodat uiteindelijk de vrucht van de angst tevoorschijn komt. Wil je je leven blijven vergiftigen?

Je zegt: “Maar de omstandigheden op aarde, de problemen zijn nog nooit zo groot geweest als nu! Hoe kun je zorgeloos zijn of vrij van angst?”

Ik zeg je, elke tijd heeft zijn mensen en de exacte uitdagingen die die mensen hebben gekozen en kunnen overwinnen. Vandaag staan veel mensen aan de vooravond van grote stappen in groei.

Alle crisissen die zich nu voordoen, hebben tot doel deze evolutie te verwezenlijken en de mogelijkheden tot groei te benutten.In vele vorige levens heb je geleerd om te gaan met crisissen. Nu is het de tijd van je meesterschap. In zekere zin zijn velen van jullie bezig met het eindexamen. Dat je het zult halen staat buiten kijf! Toch twijfel je er graag aan

HET NIEUWE DENKEN EN DE NIEUWE GEWOONTEN

Dus ga verder en verander je denken! Ontdoe je van nadelige, oude gewoonten en vervang ze door nieuwe, goede gewoonten.

Als het je gewoonte is om je zorgen te maken, kan het ook een gewoonte worden om zorgeloos te zijn – vrij van zorgen!

Met de eenvoudige oefeningen en hulpmiddelen die ik je vandaag heb aangereikt, zal je weer vreugde in je leven creëren en grotendeels onbereikbaar blijven v    oor de dichte vibratie van angst die zich nu over de wereld verspreidt. Zet angst om in creatieve, positieve energie en gebruik zorgen als een kans om meer aandacht te besteden aan vreugde.

JJK: Maar hoe kunnen mensen die vastzitten in angst en zorgen geholpen worden?

JEZUS CHRISTUS: Als je eenmaal stevig op je benen staat, als je niet langer naar je zorgen kijkt of je door je angsten laat leiden, ben je klaar om een licht te zijn voor hen die in de duisternis verdwalen.

Dat wil zeggen, eerst jezelf helen, eerst jezelf naar je centrum brengen, eerst je toegang tot je hart openen en je geest en je zenuwen ontspannen.Het belangrijkste is: dat je zelf heel blijft of heel wordt! God zal voor al het andere zorgen! En ook de mensen die op zoek zijn naar hulp en troost zullen je vanzelf vinden.

Jouw opdrachten kunnen tijdens je leven veranderen, maar ze zullen je niet worden geopenbaard totdat je in hun richting beweegt en er klaar voor bent.

GOD IS ALLES!

Geliefde mens,

je hebt alle reden om je te verheugen. Ga je zorgen uit de weg, elke dag! Oefen met jezelf, bevrijd jezelf en met Gods hulp en de bescherming van de engelen, verbied je jezelf alle zorgen en angsten.

Leid jezelf af, waar dat mogelijk is, dat wil zeggen, richt je aandacht op opbeurende dingen en situaties.

Zodra jij je zorgen maakt, bekijk ze en neem je maatregelen, zodra jij bang bent, bekijk je die en neem je maatregelen. Houd je bezig met dingen die je vreugde brengen en omring je met mensen die vreugde uitstralen.

“IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.

IK BEN VRIJ VAN ZORGEN EN IK BEN VRIJ VAN ANGST”.

In elke situatie kun je dit gebed van zelfbekrachtiging zeggen. In elke situatie van het leven is het een grote hulp voor jou.

Mensen die naar volmaaktheid streven, schenken aandacht aan hun innerlijk centrum, aan hun sleutel tot het hart en zij gaan een diepe verbinding aan met God. De toewijding is dan compleet en de persoon vervolledigt zichzelf in God.

Doe je best en wacht af wat God voor jouw in petto heeft. Geef het beste van jezelf en zie hoeveel God van jouw houdt.

Jouw leven is in Zijn handen. Jouw zorgen en angsten zijn dat nog meer. God is alles.

JEZUS CHRISTUS

Bron

Vertaling Winfried