Boodschap van Jezus Christus: HET EINDEXAMEN

Boodschap van Jezus Christus

HET EINDEXAMEN

gechanneld door: Jahn J. Kassl – 7 juli 2021

Een moeilijke tijd is altijd de tijd voor rijpe zielen om zich te bewijzen en voor ontwaakte zielen om bevrijd te worden.

HOE LANG BELICHAMEN WE ONSZELF.

Geliefde mensen,

We keren zo vaak terug naar deze aarde tot we vrede hebben met alles!

Ik Ben JEZUS CHRISTUS

Vertrouw op jezelf en geloof dat alles goed zal komen en dat aan het eind van je reis alles in orde en harmonie zal zijn gebracht.

Totdat je in vrede bent met alle mensen, met alle dierlijke broeders en zusters en met al het leven op aarde, incarneer je in deze wereld.

Oordeel dus niet overhaast of voordat de betekenis van handelingen je duidelijk wordt. Alles heeft zijn intrinsieke waarde en volgt een spirituele wet.

Vandaag staat de hele wereld voor een afgrond. Veel mensen wanhopen vanwege het onrecht en de vele onophoudelijke gewelddadigheden.

“Wat is het nut?” is de vraag. Waarom weer zoveel lijden voordat het licht helder, liefdevol en vredig wordt?

TIJD OM JEZELF TE BEWIJZEN!

Ik zeg je, je hebt precies deze ervaring gekozen en bent op precies het juiste moment op deze aarde.

Nu heb je een unieke kans om jezelf te bewijzen als een volwassen ziel, om jezelf te openbaren als een liefdevol zelf en om je onder de mensen te begeven als een Christus-Licht.

Meesterschap bereik je door meester te worden over je uitdagingen en niet door het comfortabele en onbewogen leven van een jonge ziel voorop te stellen.

Je bent vandaag naar de aarde gekomen om je te verzoenen met de aarde en de mensen. De soms pijnlijke gebeurtenissen – drama’s die jullie elkaar hebben aangedaan en samen hebben meegemaakt- te helen.

“Maar waarom gaat juist het zwaard nu dwars door families?” zal jij je afvragen.

JOUW  WIJSHEID IS DE SLEUTEL

Het zwaard van de waarheid gaat door alle relaties, door alle menselijke connecties. Het is pijnlijk in het begin, maar dan bevrijdend.  Deze fase – waarin alle menselijke relaties worden geordend, dat wil zeggen, zo nodig ontbonden – is nu. In deze fase krijgen rijpe zielen de gelegenheid tot verzoening en vergeving.

De wijsheid van een rijpe ziel is nu de sleutel tot het oplossen van verstrengelingen van zielen.

Karmische wonden worden nu geheeld en ophelderingen worden gegeven. De liefde en het licht kunnen nieuwe banden scheppen of oude verbreken. Het zwaard van de waarheid leidt tot helderheid. Wat waar is blijft behouden en dat wil zeggen, in het Licht van God bestaan kan.

Veel mensen bevinden zich vandaag in de beproevingen op weg naar hun meesterschap.

De vele levens op aarde, geboorte en dood, hebben je geleerd het leven als een geheel op te vatten. Verdriet of vreugde, liefde of angst, haat of mededogen – dat waren en zijn de energievelden, waarop jij je tijdens een aards leven heen en weer kon bewegen. Leven na leven heb je deze keuze gemaakt.

Wat je bent, geliefde mens, openbaart zich pas aan je, wanneer je bewust kunt kiezen tussen liefde en angst. Zodra je bewust kiest voor liefde, de bittere smaak van angst kennende, ben je op de goede weg. Dus achter elke gebeurtenis moet je ook het licht erachter herkennen.

Uiteindelijk leidt alles tot een positief resultaat en tot de gelukkige voltooiing van de ascentie van de mensheid.

Dan is er geen keuze meer, want in het aangezicht van God is alle scheiding opgeheven. Hij die dit begrijpt, klopt waarlijk aan de deur van de Heer.

TIJD VAN GENADE

Vandaag worden karmische lijnen, die millennia lang hebben bestaan en je spel hebben bepaald, ontbonden. Echte spirituele families komen samen. Op aarde en vanuitde hemel worden de juiste opdrachten  meegeven.

Echte spirituele families komen samen. Op aarde en in de hemel worden de juiste opdrachten meegeven.

Wanneer je deze keer terugkeert naar het licht, heb je niet alleen een grote test doorstaan, maar ook een heel nieuw niveau van bewustzijn bereikt.

Daarom wordt nu in deze wereld alles opgerakeld wat aandacht dient te verkrijgen. God zelf grijpt in in de globale en individuele processen van weer kennen/weten. Het is de tijd van genade.

De grote omwentelingen die nu zijn begonnen en nog zullen voortduren, zijn er alleen voor jullie om jezelf te midden van de diepste duisternis als een helder licht te herkennen en jezelf als een liefdevol zelf te ervaren.

Om je ontwaken compleet te maken, worden onwetendheid en angsten nu op de spits gedreven. De druk neemt toe en steeds meer mensen beseffen de noodzaak dat zij zich met existentiële vragen moeten bezighouden. Op het hoogtepunt van deze ontwikkelingen kantelt de energie en verrijst de mensheid als de feniks uit de as. Hij wordt herboren en treedt binnen in het licht en de liefde van God.

Dit leven kan je laatste episode zijn in het aardse spel. Los de verstrikkingen in je  mededogen op door vergeving en in liefde. Dat beteken, jezelf openstellen voor het leven en je opdrachten vervullen totdat je vrede hebt met alles.

Accepteer het goede, verwerp het slechte! Omhels de liefde en overwin de angst met Gods hulp.

Een moeilijke tijd is altijd de tijd, waarin rijpe zielen zich bewijzen en ontwaakte zielen zich bevrijden kunnen.

Jij bent een van die zielen, anders zou je niet naar deze boodschap zijn geleid.

Wat ben jij geliefde, anders dan liefde, licht en vreugde. Dat uit te stralen, nu vele broeders en zusters verdrinken in de zee van zorgen, is meesterlijk.

Het eindexamen is onderweg. Zielsfamilies worden samen en in harmonie gebracht en opnieuw uitgelijnd. Karmische verstrengelingen lossen op en wat overblijft is: de eenheid in de liefde van God.

Je zult de antwoorden op alle vragen van deze tijd in jezelf vinden.

Alleen een jonge ziel wenst zich een onbewogen leven. Kan je nu begrijpen welke reis je ooit bent begonnen en welke cyclus je nu zal voltooien?

Ik hou eindeloos van je. Wij zijn Één.

JEZUS CHRISTUS

Vertaald door: Winfried

Artikelbron