Boodschap van Jezus / Sananda: DE WIL VAN GOD

Boodschap van Jezus / Sananda

DE WIL VAN GOD

Gechanneld door: Karl J.Kassl – 23 mei 2021

Uit “Jesus Biografie” 1; pblz.137e.v.

Hou je alleen bezig met het koninkrijk van God en al het andere zal je daarbij gegeven worden.

DE WIL VAN GOD

GELIEFDE MENSENKINDEREN

Vandaag geef ik een dieper begrip van wat het betekent om te leven naar de “Wil van God.” Het is een onveranderlijk feit dat wij allen, op alle niveaus van de schepping, onderworpen zijn aan de Wil van God.

Niets ontstaat of gebeurt zonder deze goddelijke intentie en zo zijn wij allen eeuwig verbonden. Ik geef deze prachtige waarheid vandaag om jouw begrip ervan te verdiepen.

Laten we nu dus teruggaan in “de tijd” naar hoe het allemaal begon. Naar de realiteit van het zijn, van het eeuwig onafscheidelijke God-zijn.

In den beginne was er God en wij allen waren Hij. Een deel van de allesomvattende realiteit van Liefde.Deze werkelijkheid bestond vóór alles en werkelijk van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er was geen begin of tijd. Het was en is eeuwig.

Laat me het wat vereenvoudigen en zeggen dat in het begin alleen God bestond in Zijn hoogste uitdrukking. En wij allen waren die uitdrukking en woonden in Hem.

Maar God begon niveaus van ervaring te scheppen. Zo schiep Hij de niveaus van zijn.

Zijn Licht manifesteerde zeer fijnstoffelijke, maar ook grofstoffelijke verschijningsvormen van Zijn natuur. En terwijl dit gebeurde, begon er een golf van beweging in de eeuwige Eenheid.

Tenslotte begon de afsplitsing en afscheiding van de Eenheid. Het goddelijk bewustzijn bereikte werkelijkheid in dichte materie. Zo werd de vorm van de planeet Aarde het essentiële rijk voor ons om God te ervaren. Om onszelf te ervaren als goddelijk in dichte en vaste materie.

Zeer speciale “regels” werden geschapen voor de Aarde en het grote “experiment” begon. Wat gebeurt er als Goden zich verwijderen van eenheid?

Hoe zullen deze ervaringen het universum vormen? Zo zijn wij allen ontelbare malen op aarde geboren en steeds dichter bij de uitdagingen gekomen die ons zijn toevertrouwd.

Gods Wil, die ook onze Wil was en is, wordt werkelijkheid en geleidelijk aan beginnen de mensen te beseffen wat voor een grote liefdesdienst zij op aarde verrichten.

JULLIE ZIJN ALLEMAAL GODEN.

Eeuwen geleden besloten jullie om naar het dichte trillingsvlak van de Aarde en Aarde-achtige planeten te stappen.

Jullie wilden allemaal je goddelijkheid ervaren op dit scheppingsvlak en daarom zijn jullie gekomen om te ervaren, te leren en te groeien.

Alles is Gods wil.

Deze wil is niet een of ander dictaat, waaraan je je moet onderwerpen, maar dit is je ware vrijheid! Want jouw wil en die van God zijn identiek. Er is geen scheiding in dit opzicht.

Er is alleen jou onwetendheid over wat jouw wil eigenlijk is. En hoe meer je je overgeeft aan de Wil van God en Zijn Licht, des te sterker is jouw versmelting met Hem, des te sneller kom je terug in je oer-kennis van jouw eenheid met God.

Het is altijd jouw ego-bewustzijn, dat doet alsof je in willoosheid terecht komt, als je voor God kiest. Maar in feite versterkt elke stap naar Hem/Haar jouw kracht en je wil. Want elke stap brengt je dichter bij je oorsprong en startpunt. De eeuwige en alles schenkende wil van God.

Dus, geef alleen je ego op, maar nooit je wil.

Laat je dus niet misleiden en geef geen macht aan je ego-aanwezigheid.

Zonder God ben je niets; door God ben je alles.

Ook dit spreekt voor zichzelf, want alleen door het besef van je goddelijkheid kan je alles zijn. En zonder dat, ben je niets.

Jouw ego-bewustzijn kan je wijsmaken wat het wil; je bent niets en je voelt het in je lichaam.

Jouw rusteloosheid is er een teken van: als je in God bent, ben je in jezelf. En in jou is God.

Je Zelf weet het en je ego verhult dit, zodat het kan voortleven. Er steekt grote wijsheid in het begrijpen van deze realiteit.

Als je het je eigen maakt, verlies je daarmee de ketenen die je weerhouden om wat je ego je wil doen geloven, op te geven. Je ego-bewustzijn heeft geen overzicht en geen knie zal buigen voor die wil.

Maar je alomvattende goddelijke bewustzijn is machtig en alwetend. In het eeuwige wezen onderwerpt alles wat geweest is, wat is en wat zal zijn zich aan deze macht.

Uit deze macht kom jij voort en nog meer: deze macht ben jij!

Gods wil en jouw wil zijn EEN, zodra je je eensgezindheid met je oer-essentie hebt hervonden.

Je hoeft niet bang te zijn voor de stappen die leiden tot de verdwijning van je ego, want je beloning is onmetelijk.

Maak je alleen zorgen om het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden.

Het koninkrijk van God is in je hart. Zorg ervoor dat je hart sterker wordt en vrij van waanvoorstellingen.

Hoe meer je daarin slaagt, hoe mooier en bevredigender je bestaan zal zijn. Je daden dragen de handtekening van je hart.

En waarlijk, als je dit punt hebt bereikt, stroomt Gods overvloed door je heen en zal je nooit meer dorst hebben en is je honger voor altijd gestild.

Als je de weg naar de Vader gaat, die altijd de weg via je hart is, dan is jou deze vervulling, die in zichzelf voorziet, dag na dag, verzekerd.

Het is een van de meest elementaire geboden in de orde van de Schepper dat er voor je gezorgd wordt.

Je leven krijgt alles om tot bloei te komen. Geen mens zal gebrek lijden, wanneer hij zich overgeeft aan de wil van de Vader.

Door deze overgave zal je getransformeerd worden en geleidelijk aan zullen de sluiers oplichten. Je zult de Bron bereiken.

Streef naar het Koninkrijk van God in jezelf en je leven zal vervulling vinden in overvloed.

Hoe meer je je zorgen maakt over aardse zaken, je eraan vasthoudt of zelfs krampachtig eraan vastklemt, hoe zwakker je energie van liefde kan stromen. Deze blokkades veroorzaken je lijden en alle gebreken.

Als je je Zijn in de handen van de Vader in de hemel legt, in Zijn vertrouwen, dan ontspan je jezelf

Maak je geen zorgen over morgen. Blijf verankerd in het nu en werk vanuit je hart. Het koninkrijk van God is vanbinnen.

Vertrouw en geef je over aan de kracht en het weten van je hart. Op die manier stel je het licht in staat zijn werking te ontvouwen.

Jouw energieën kunnen weer vrij stromen en je ervaart de voortdurende aanwezigheid van God.

Het gevoel van machteloosheid en overgeleverd te zijn aan God, van de controle te verliezen, zijn de tekenen van je overgave.

Zodra je volledig loslaat, gaat het gordijn open en spreidt de harmonie van je wezen zich in al zijn grootsheid voor je uit.

Alle angst verdwijnt, machteloosheid wordt macht. Nu weet je het, waarom.

Alles wat je ego als bedreiging ervoer, ervaart je Zelf als genade. Waar je vernauwde bewustzijn angst voelde, ervaart je ontwaakte zelf – bevrijding.

Alles lijkt op zijn kop te staan. Omhoog is omlaag en omlaag wordt omhoog. De oplossingen voor al je problemen, persoonlijk en wereldwijd, liggen in het hervinden van je bewustzijn.

Er is geen God buiten jou. Hij is in jou.

VRAAG OM DE GENADE VAN DEZE HERKENNING.

Liefde is eeuwig in je hart gelegd en in die eenheid ben je weer een volledig bewust schepsel van de goddelijke orde.

Denk er altijd aan, Gods plannen zijn je niet bekend, maar ze komen jou wel vertrouwd voor.

Wanneer je dicht bij deze kennis komt, begrijp je dat je goddelijk bent en in eenheid met de Vader/Moeder in de Hemel.

Er is een stilzwijgende overeenkomst tussen jou en God: Hij vecht om jouw liefde en jij verzet je, maar hij vecht tot je zijn hofmakerij niet langer kunt weerstaan, tot je bezwijkt voor zijn charme.

Geef je over en in deze samensmelting vind je jezelf. Wat is echte overgave en hoe bereik je het? Echte overgave betekent te sterven. Om je over te geven en het ego volledig te laten gaan. Zoals een mosterdzaadje, dat in de aarde valt om overvloedige vrucht te dragen. Het is de wedergeboorte in het bestaan.

Het ontwaken van het hart, de dood van je illusies, dat brengt deze transformatie teweeg. Overgave betekent onvoorwaardelijk en zich toevertrouwen. Je Vader in de hemel zorgt voor je.

Dit weten maakt je alomtegenwoordig en daar vindt je ego geen houvast meer aan.

Overgave betekent alles loslaten. Je ideeën, meningen, angsten, zorgen en twijfels.

Jouw kunstmatige programmeringen, veroorzaakt door jouw vele levens. Om heel te worden wie je bent, moet je de laatste van alle doden sterven.

Voor alles wordt gezorgd als je je overgeeft en deze laatste dood draagt het zaad van geboorte, van je wedergeboorte in zich. Om overvloedig vrucht te dragen, ten bate van de mensheid.

Dit proces verloopt stap voor stap. Tot je plotseling beseft dat je een ander bent.Tot je beseft dat het zaadje dat je lang geleden plantte, is uitgegroeid tot een schaduwrijke boom.

Je overgave veroorzaakt de transformatie van je problemen. Totdat uiteindelijk alles is verlost en totdat je die transformatie hebt voltooid.

JE BENT ONTWAAKT.

Je bent in eenheid met alle leven, Gods wil is nu jouw vrijheid. Door deze vrijheid heb je lief en straal je licht uit. Jouw goddelijkheid wordt zichtbaar, je bent aangekomen.

Geliefde mensen, kinderen van het licht, jullie zijn allen van goddelijke oorsprong en wij zijn allen eeuwig met elkaar verbonden. Over tijd en ruimte heen, voorbij al jullie verbeeldingen.

God de Vader roept je terug in zijn armen. Je hebt  jouw dienst van liefde uitstekend uitgevoerd.

Bezin je en bevrijd jezelf van de grote misleiding, de realiteit om je heen. Roep ons op, de broeders en zusters die jou zijn voorgegaan; wij zullen er zijn, wanneer je ons nodig hebt om tot je helderheid te komen.

We hebben geen slaap nodig!  Als je roept, ben je verzekerd van onze begeleiding. Opdat je wordt wie je bent. Voor altijd en vanaf het begin der tijden.

Groet mij en mijn liefde vergezelt je overal, want jouw hart is mijn thuis.

JESUS SANANDA

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaling: Winfried