BOODSCHAP VAN GOD DE LAATSTE  OPROEP: “WORD WAKKER”

BOODSCHAP VAN GOD
DE LAATSTE  OPROEP: “WORD WAKKER”

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 18 April 2021

Er is één gebeurtenis nodig om alles in beweging te zetten – en die gebeurtenis komt eraan.

WAKKER WORDEN!
Wakker worden. Kom terug naar de Bron! Vind je weg terug naar het Licht!

IK BEN GOD

Geliefde mensen,

Er is geen tijd meer voor overpeinzingen, afwachten of voor opheldering over de verandering, als die er al is. De verandering vindt plaats, hier en nu – midden in jullie leven en voor jullie ogen.

Wat nu telt is jullie moed, jullie standvastigheid, jullie geloof, jullie wijsheid en jullie Liefde voor het leven.

Wat heeft de mens de Aarde en al het leven op Aarde aangedaan!? Het is de mens die verantwoordelijk is voor de toestand van de Aarde en het is de mens die het kan rechtzetten.

Dit kan alleen gebeuren als jullie beseffen, dat jullie nu je aandeel moeten bijdragen. De herstelwerkzaamheden zijn al lang aan de gang, maar nog steeds doen er zo weinigen aan mee.

EEN GEBEURTENIS

Zo gebeurt het dat ik, die GOD ben, de slapende mensen wakker zal schudden. Iedereen zal de gelegenheid krijgen om een nieuw besluit te nemen op basis van feiten. Het licht dat in de nabije toekomst de Aarde zal bereiken, zal alles van binnen en van buiten onthullen en verlichten. Dit zal voor veel mensen de ommekeer vergemakkelijken.

Er zijn passende omstandigheden nodig voor mensen om creatieve gedachten, liefdevolle gevoelens en spirituele toegang tot zichzelf te ontwikkelen. Er is één gebeurtenis nodig om alles in beweging te zetten – en die gebeurtenis komt eraan.

Jullie, die al jaren grote dingen doen, jullie die in vele levens de roependen in de woestijn zijn geweest, wanhoop niet. De tijd dat je tegen de stenen preekte is voorbij.

Nu wordt ieder mens innerlijk aangeraakt door het licht van God en krijgt daardoor de gelegenheid zich te bekeren. Het is de laatste oproep tot wederopstanding; het is de laatste uitnodiging om jullie levenshouding van onderop te veranderen.

Het werk van de mensen, die herhaaldelijk naar de Aarde kwamen om bij te dragen aan de verandering van het bewustzijn, werpt vruchten af. Mensen worden weer menselijk – meelevende en onvoorwaardelijk liefhebbende wezens. Het tijdperk waarin mensen zich eigengereid door de eeuwen heen bewogen, is voorbij.

Jullie, die de waarheid zoeken en opstaan tegen de wind die momenteel op deze aarde waait: vrees niet! Ook al lijkt het, dat de machten van de duisternis steeds meer macht zich toe eigenen en over jullie uitoefenen: Dat is een illusie.

In wezen is het satanische principe op deze planeet ten einde. Wat jullie meemaken zijn de laatste vernietigende klappen en chaos – aanvallen van ongekende omvang. Tegelijkertijd staan steeds meer Lichtstrijders op, zij verheffen zich en vertegenwoordigen zichzelf, de mensen, het leven en het Licht.

Eenheid door vrede, vrijheid en door waarheid – deze weg is onomkeerbaar ingeslagen.

Meer en meer mensen worden wakker. Uiteindelijk zal er een voldoende aantal als nieuwgeboren zijn en voltrekt zich de verandering. Gods genade zal de harten van de mensen openen – het zullen er velen zijn.

Ik ben bij jullie. Geef jezelf aan mij en je leeft in God. Je leven begint en voltooit zich op dat moment.

Dit is de laatste oproep aan jullie.

GOD

Bron:https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaling: Winfried