Boodscap van Jezus: ‘Je bent in de handen van God’

BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS
‘JE BENT IN DE HANDEN VAN GOD’

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 25 februari 2021

Waar het voor jou nu om gaat is:

volledig betrokken raken bij God en ervaren wat het betekent om God betrokken te hebben in je leven.

HET ZIJN DE BESLISSINGEN, DIE DE VERANDERING VAN DE TIJD BEPALEN

In de handen van God is de mensheid en in ZIJN handen ben jij, geliefd mens!

Ik ben bij jullie, Ik ben JEZUS CHRISTUS.

De last van ascentie lijkt zwaarder te worden, de uitdagingen lijken groter te worden en de druk die jullie dagelijks voelen neemt toe.

Dat alles behoort bij het einde der tijden en het keren van het tij. Je wordt uitgedaagd, het wordt van je verlangd en je wordt gesmeed in de handen van God.

Vandaag de dag bevinden steeds meer mensen zich in de situatie dat zij beslissingen moeten nemen. Kleine of grote, vaak levensveranderende beslissingen kunnen niet langer worden uitgesteld. Alles wat voorheen onderbelicht en onbelicht was, verschijnt nu in beeld.

Dingen die zijn uitgesteld, dingen die terzijde zijn gelegd, willen opnieuw bekeken worden en te worden onderzocht op hun werkelijke waarde. Dat dit nodig is, wordt tegenwoordig voor steeds meer mensen duidelijk. Dat verborgen en onderdrukte dingen zich kunnen openbaren is te danken aan externe omstandigheden.

UNIEKE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN

Het zijn unieke uiterlijke omstandigheden die jullie vandaag tot een ware introspectie uitnodigen. Deze uitnodiging is uitgegaan naar de hele mensheid.

Ieder mens is geroepen om orde, harmonie en vrede in zijn hart te scheppen.

Niet alleen de crisissen aan onze buitenkant hebben een mondiale dimensie, maar ook het schoonmaakwerk aan de binnenkant van de mens raakt wereldwijd iedereen die vandaag, hier en nu, belichaamd is.

Deze grote schoonmaak is nu aan de gang – van binnen en van buiten wordt alles onder de loep genomen, zo nodig herschikt en in evenwicht gebracht. Om dit mogelijk te maken, word jullie nu getoond wat in wanorde en disharmonie was.

We leven in een tijd waarin de ogen van de mensen duizendmaal opengaan. Tot nu toe zijn velen blind geweest – blind voor hun eigen waarheid. Nu gaan jullie helder zien.

Voor ieder die nu met heel zijn hart daarin betrokken is, opent zich een heel nieuw leven. Een leven dat bewust is, zelfbeschouwend, vol mededogen en oplettend, waardoor je invloed hebt op iedereen om je heen.

Je wordt nu getraind, verfijnd en nu voltooid!

Dit is er de tijd voor. Dit is waar je om geroepen hebt. Dit is de kans om de Christus in jou tot leven te brengen. Tijdens deze veeleisende dagen, weten sommigen van jullie soms niet wat te doen.

Dat is normaal, want wie verder wil gaan dan de horizon, bereikt eerst de rand van zijn eigen grenzen en veerkracht.

WEND JE DIRECT TOT GOD!

Steeds wanneer je vast komt te zitten, niet vooruit kunt komen, ontmoedigd bent en geen vertrouwen meer hebt, wend je dan tot GOD – DIRECT!

Laat het allemaal los! Wanneer een situatie bijzonder nijpend is en je geen uitweg vindt – laat het dan bewust los!

HOE WERKT LOSLATEN?

Door bewust alles wat een grote last voor je is aan God over te dragen en Hem te vragen je de weg te wijzen en je te laten inzien wat je over het hoofd ziet. Misschien is het alleen een kwestie van jouw waarneming?

Vaak hoef je alleen maar jouw gezichtspunt, jouw waarneming naar de waarheid te verplaatsen en de druk is weg en de oplossing is er.

Dit is mogelijk zodra je God je de ware weg laat wijzen. God antwoordt jou in het leven door ontmoetingen en gedachten die je nog nooit hebt gehad.

Opdat God met Je kan werken, moet je aan één voorwaarde voldoen. Je moet het echt willen en dat betekent dat je elk resultaat van die samenwerking moet aanvaarden en omarmen. Wat er na de transformatie uit komt, kan jij je van tevoren nooit voorstellen, het is altijd een wonder en het zal je altijd verrassen.

Met God kun je niet onderhandelen! Ik zeg je: geen handel komt in de buurt van de overvloed die je van God ontvangt.

Je bent in de handen van God! Zonder jouw verantwoordelijkheid op te geven, ben je in de handen van God.

Wanneer je beseft hoe sterk de band werkelijk is tussen jou en Hem, dan houdt het verdriet op, komt er een eind aan alle lijden en zorgen.

Waar het nu voor jou om gaat is: verlaat je volledig op God en ervaar wat het betekent als God ingrijpt in jouw leven.

Jouw “JA, IK WIL!” is het begin van jouw relatie met God en is het begin van jouw reis naar huis.

Velen overwegen deze reis, maar weinigen vatten moed en maken de reis. Ik nodig je uit om dat te doen. Kom!

De sterren staan gunstig, de kentering van de tijd daagt je uit. Grijp deze kans op voltooiing en grijp de hand van God.

Ik hou oneindig veel van je.

JEZUS CHRISTUS

Bron

Vertaling:  Winfried