BEVRIJDING BETEKENT DAGELIJKS WERK! – Boodschap van Sai Baba

BEVRIJDING BETEKENT DAGELIJKS WERK!

Jahn J. Kassl, 8 december 2023

Boodschap van Sai Baba


Dagelijks reinigings- en zuiveringswerk vormt de basis voor het creëren van het koninkrijk van de hemel en niet van de hel in jou. Als je de heilige plaats in jezelf wilt betreden, dan moet je er als een tempel voor zorgen en het niet behandelen als een vuilnisbelt.


Bevrijding betekent dagelijks werk!

Waar is de hel?

Het is een plaats in jou! Het is een mentale en emotionele staat waarin je bewustzijn is losgemaakt van de eenheid. Er is geen treinspoor naar de hel, niemand komt er of hoeft er naartoe.

Hemel of hel is een plaats in jou. Dit begrijpen betekent verantwoordelijkheid nemen voor je leven, je bestemming bepalen en zo nodig innerlijk verhelderingswerk doen.

Als je geest vertroebeld is, je gevoelens diffuus zijn en je geest vol meningen zit, dan is het moeilijk om door te dringen tot de ware kern van je wezen.

Dan reageer je in plaats van te handelen, dan wordt er voor je gedacht in plaats van dat je voor jezelf denkt, en dan verkeert je innerlijke wezen in een constante staat van rusteloosheid.

Als je geconfronteerd wordt met negativiteit, onvriendelijkheid en hopeloosheid op alle niveaus van je wezen en als dit een nadelig effect heeft op je dagelijks bewustzijn, dan heb je twee opties:

1. bewust wegblijven van negativiteit

2. jezelf bewust confronteren met negativiteit totdat je kunt herkennen wat er mis mee is en het van je af kunt zetten.

Werk

Als je de hemel in jezelf wilt creëren, dan betekent dat werken – werken aan je eigen vraagstukken.

Het gaat om het herkennen van de triggerpoints van je angst – het overschrijven van valse overtuigingen met ware overtuigingen, het in twijfel trekken van meningen en het verwijderen van alles wat niet bij je hoort.

Hoe kun je dit allemaal herkennen, vraag je je af? Door op een bepaald moment met het werk te beginnen!

De hel verspreidt zich niet van de ene op de andere dag. Het is een proces dat over een lange periode plaatsvindt terwijl je je innerlijk voedt met valse programmeringen.

Als de schade eenmaal is aangericht, omdat meningen en valse overtuigingen zich hebben vastgezet, is het moeilijk om jezelf ervan te bevrijden. Zorg er daarom voor dat je nooit in deze val trapt, dat je je bewustzijn niet vertroebelt, je gevoelens niet vervuilt en je verstand niet verwart met mentale rommel en angsten, zodat je niet meer helder kunt denken.

Dagelijks reinigings- en zuiveringswerk vormt de basis voor het creëren van het koninkrijk van de hemel en niet van de hel in jou. Als je de heilige plaats in jezelf wilt betreden, dan moet je er als een tempel voor zorgen en het niet behandelen als een vuilnisbelt.

Als je wilt dat er ware woorden uit je mond komen, dan moet je het onware in jezelf zien en verwijderen. Als je wilt dat je daden een uitdrukking zijn van ware gevoelens, dan moet je jezelf wijden aan het onware en het verlossen.

Als je het pad van je ziel wilt bewandelen en leven, moet je alles opruimen wat je tegenhoudt.

Creëer de hemel in jezelf, werk daar elke dag aan!

Dan zal het helse gebeuren op aarde voor jou slechts een scène in het toneelstuk zijn en niet het hele spel.

Bevrijding komt door je dagelijkse werk aan jezelf.
SAI BABA

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org