Bericht van Sanat Kumara: Het Keerpunt is Bereikt!

 Bericht van Sanat Kumara

HET KEERPUNT IS BEREIKT!

Gechanneld door Jahn J. Kassl – 16 juni 2021

God grijpt in – mensen zullen mensen worden en al het andere dat niet tot deze wereld behoort, zal verdwijnen.

Zegeningen voor de mensheid, liefde voor je ziel en licht voor je geest. Hierop zal je afgestemd worden, hierdoor zal je een bescherming opbouwen en hiermee zal je in staat zijn om je opdrachten te volbrengen.

– Zegeningen over de mensheid, van God, van de Schepper van alle leven: De Oorspronkelijke Bron van alle zijn begeleidt, beschermt en inspireert je op al jouw wegen.

– Liefde voor je ziel, van de Moeder van alle leven; uit wiens schoot wij allen voortkwamen. Je wordt gevoed en verheven; er is genezing voor wat genezing nodig heeft.

– Licht voor jouw geest, uit de eenheid van alle zijn. Vloeibaar goddelijk licht stroomt naar je toe, het bezielt je geest en bereidt de heilige grond voor,voor jouw daden.

God is op aarde en bij de mensen. Niemand wordt vergeten. Zij die zich afsluiten voor het licht en de liefde van God, zullen het zich op een later tijdstip herinneren.

Uit de droom ontwaak je nu en in het leven keer je nu terug. Weken zijn als momenten, dagen als een vluchtige gedachte.

God grijpt in, mensen zullen mensen worden en al het andere dat niet tot deze wereld behoort, zal verdwijnen.

Hoor de stem van je ziel, luister naar het geluid binnenin: Het keerpunt op aarde is bereikt.

Zegeningen voor de mensheid, liefde voor je ziel en licht voor je geest!

Ik ben begin en einde, oneindig bewustzijn van Licht en Liefde.

Ik ben SANAT KUMARA

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaling: Winfried