Bericht van Sanat Kumara: DE TARWE STAAT HOOG OP HET VELD

Bericht van Sanat Kumara:

DE TARWE STAAT HOOG OP HET VELD

Gechanneld door Jahn J. Kassl – 2 Juni 2021

“Het zal alleen maar erger worden, in de mate die nodig is om de mensen wakker te schudden. De vernietiging van de aarde, de meedogenloze uitbuiting van de planeet en de verdeeldheid onder de mensen zullen ophouden op het punt waar de kritieke massa voor de ommekeer is bereikt. En wij staan voor dit punt!”

WAAROM KLAAG JE?

Blijf standvastig op het pad van de liefde en je zult veilig aankomen in het rijk van het licht!

Geliefde mensen,

Wanhoop niet maar vat moed, geef niet op maar volhard, laat je niet verblinden door angst maar laat je verlichten door het licht van Gods liefde!

Jij bent goddelijk bewustzijn dat als mens op aarde geboren is, zodat je deze unieke ervaring als mens kunt hebben. En nu klaag je erover?!

Wees je bewust van het feit dat we nu midden in de donkerste periode van de menselijke geschiedenis zitten. Wees je ervan bewust dat op dit punt van verandering op de oppervlakte van de Aarde, de hulp van de Hemel – de  binnenaardse en buitenaardse steun van jullie broeders en zusters van het Licht – op zijn grootst is.

Maar je vraagt je af, “Hoe kan men dit weten, als alles slechter wordt?”

Ik zeg je, het wordt alleen maar erger, in die mate dat het nodig is dat de mensen wakker worden. De vernietiging van de Aarde, de meedogenloze uitbuiting van de planeet en de verdeeldheid onder de mensen zullen eindigen op het punt waar de kritische massa voor de ommekeer is bereikt. En we staan voor dit punt!

Het Corona-verhaal en de maatregelen die de regeringen hebben genomen, gaven de mensen aanleiding fundamentele vragen te stellen.

De wereldsituatie in haar geheel, de strijd, het onrecht en de onmenselijkheid zijn bijna ondraaglijk.

Velen beginnen zich af te vragen: “Wat gaat er mis op deze aarde?” Tegelijkertijd verliezen mensen hun vertrouwen in dit systeem, in deze matrix……WAARDOOR DEZE MATRIX UIT ELKAAR VALT.

Je moet niet vergeten: niet alleen door het monetaire systeem, maar deze matrix wordt ook bijeengehouden door het geloof van de mensen. Dat betekent dat als het geloof erin verdwijnt, deze matrix ook verdwijnt – hij lost gewoon op.

Als je dit begrijpt, dan heb je nu alle reden om je te verheugen en feest te vieren. Want wij staan op het punt dat deze wereld, dat wil zeggen de sociale stelsels, zoals zij nu verankerd zijn en zoals zij door de grote bedriegers voor de toekomst zijn bedacht, in lucht zullen opgaan.

Dit proces is reeds begonnen, aangezien steeds minder mensen geloven dat dit systeem hen zal dienen of enige zekerheid en toekomst zal bieden.

Er gaan nu al stemmen op die spreken van een fundamentele omwenteling in het systeem. Het systeem binnen het systeem veranderen biedt geen oplossing.Meer en meer mensen beseffen dit nu.

De mensen beginnen hun energie te richten op een mensheid verenigd in licht en vrijheid. De mensen weten dat zij hun eigen toekomst en de toekomst van de Aarde in eigen handen hebben; zij beginnen aan de juiste schroeven te draaien.

OP HET KANTELPUNT VAN DIMENSIES

Hoewel we ons op het dieptepunt van de menselijke geschiedenis bevinden, staan we ook op het kantelpunt van dimensies. Dat wil zeggen, slechts een dunne sluier scheidt deze wereld van de wereld van licht.

Daarom roepen alle gebeurtenissen van deze dagen de mensen op om te kijken; en zij nodigen de mensen uit tot een geheel nieuwe perceptie van het leven.

Wat millennia lang in steen was gebeiteld, wordt nu in twijfel getrokken, totdat het uiteindelijk zijn geldigheid verliest. Waarom was zoveel onrechtvaardigheid mogelijk en wie heeft dit spel in wiens voordeel ontworpen? De antwoorden op deze vragen zullen de ommekeer brengen waar velen van jullie reikhalzend naar uitzien.

Het blijft nodig vol te houden en moedig en zonder twijfel voort te gaan op de weg van de liefde; de tijd van de oogst is nog niet gekomen. Maar ik zeg je:

De tarwe staat hoog op het veld en de oogst zal overvloedig zijn.
Wanneer de kinderen Gods weer het geloof in God hervinden en het geloof in deze matrix verliezen, dan is het punt van ascentie bereikt. We staan voor dit punt.

Met oneindige liefde

SANAT KUMARA

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaald door: Winfried