Bericht van Babaji: Profetie: “Het zal allemaal Zeer Snel Gebeuren” /17 juni 2017/ via Jahn J Kassl

Bericht van Babaji:
Profetie: “Het zal allemaal Zeer Snel Gebeuren”
17 juni 2017/ via Jahn J Kassl
Begrijp: wanneer de “dag der dagen” aanbreekt, alles  heel snel gebeurt. Begrijp: wanneer de hemel op aarde terugkeert, het slechts een paar momenten zal nemen. Begrijp: wanneer God zich openbaart aan jullie en bij naam roept, de tijd van de duisternis tot een einde zal zijn gekomen.
Ik ben Babaji
Vandaag vragen jullie je af hoe de dingen zich zullen ontvouwen. Jullie observeren gebeurtenissen met zorg, en soms zelfs met angst. Jullie vragen je – terecht af – hoe zal dit eindigen? Wanneer zal er vrede zijn? En wanneer kunnen we de eenheid van alle menselijke wezens vieren?
De “kwade krachten” verzamelen zich voor jullie op een dreigende manier; Ze proberen de mensheid met een krachtige laatste slag te beheersen en willen deze aarde blijven misbruiken voor hun vernietigende acties. Jullie weten van deze procedures.
Jullie zijn niet langer degene die jullie ooit waren.
Diepe binnenin jullie weten jullie waar het nu hier op Aarde over gaat, en daarom kunnen jullie geen rust of vrede vinden, omdat jullie weten wat er op het spel staat: goed of kwaad, licht of donker? Op welke manier zal de slinger echt zwaaien aan het einde van de tijd.
Maak je geen zorgen, jullie allemaal, Lichtstrijders en Lichtwezens van deze Aarde. Wees niet bang, jullie allen, actieve mensen die geen kans missen om jullie licht te laten schijnen en jullie liefde te laten overheersen. Door goede daden, de juiste woorden, vrije gedachten en pure emoties, zijn jullie in staat tot wat niemand vóór jullie in staat was.
Deze mensheid is begonnen met het nemen van beslissende maatregelen voor vrede en eenheid. Deze mensheid kan op zijn minst niet worden vergeleken met de mensen die jullie al lang geleden en door de eeuwen heen waren.
Velen van jullie zijn deze Aarde als pasgeborenen binnengekomen en zullen het als verlichte wezens verlaten. Velen van jullie zijn gekomen om tekortkomingen en fouten uit het verleden te corrigeren.
En sommigen van jullie zijn hier op Aarde om de leiding in handen te nemen voor het toekomstige pad van de mensheid en te leven naar hun verantwoordelijkheid als een Aardse en een kosmische wezens.
Ontsnappen uit de matrix?
Het ontwaken is begonnen. Hoewel slechts een kleine groep mensen is ontwaakt, de kracht gaat uit van degenen die dat zijn en is wat van cruciaal belang is. Een kracht die de mensheid naar de noodzakelijke keuze van richting leidt: doorgaan in het oude systeem of uit deze matrix breken?
Op zielsniveau is deze beslissing al lang gemaakt. Het is nu belangrijk om deze keuze te bevestigen op het niveau van jullie dagelijks bewustzijn. Een voldoende aantal mensen zijn zich bewust van de implicaties en hebben besloten voor hun eigen toekomst en voor de toekomst van de Aarde: er zal vrede en harmonie zijn tussen alle vormen van leven op het oppervlak en in de binnenaarde. Het is besloten en het is overeengekomen.
De kracht van manifestatie zal volledig ontvouwen in het proces. Zeer snel zal elk evenement zich afstemmen met jouw innerlijke impulsen; Jouw licht schijnt helder en jouw wil is onoverkomelijk.
Je bent niet langer meer een speelgoedje of een kwetsbare massa in de handen van duistere krachten. Hun tijd is nu voorbij, en jouw tijd is gekomen. Eén aspect moet echter nooit worden genegeerd: als de dag komt, die alles en iedereen zal veranderen, gebeurt het allemaal heel snel!
Dat betekent dat God op die dag direct betrokken zal zijn bij wat er gebeurt. God zelf, die Ik ben, zal actualiteiten creëren waar geen mens ooit van had kunnen dromen.
Er zijn geen menselijke concepten of een visie van die dag in je gedachten. God zal het wiel van deze wereld in een moment van genade nemen en jullie zegenen met de vrede en geluk die jullie wensen. Een leven van glorie en liefde zal terugkeren naar deze Aarde.
God zelf zal jullie bewustzijn verhogen en uitbreiden, zodat jullie voorbereid zijn om zijn licht en genade te ontvangen. In enkele ogenblikken verandert alles. Waar jullie al lang op gewacht hebben, wordt niet alleen waarheid, maar het zal verreweg alle verwachtingen overtreffen.
Wie betreft deze profetie?
Het gaat om alle mensen die zichzelf voor die dag hebben voorbereid door hun wezen te zuiveren. Het gaat om iedereen die is omgezet in een zuiver vaartuig voor liefde en die in het land van vrede is aangekomen.
Het gaat om iedereen die vriendelijkheid is en zich minder zorgen maakt over hun eigen welzijn dan over het welzijn van anderen. En iedereen die vol liefde voor God is en die alles aan de schepper aanbiedt, zelfs als het hun eigen voorbijgaande leven en voorbijgaande werkelijkheid is.
De ware mystici onder jullie zullen die dag verheven worden. De echte mensen zullen verlost worden van alle sluiers en zullen wedergeboren worden. Het is tijd dat jullie het onmogelijke en het ongelooflijke verwachten zonder daar op te wachten. Gebruik de tijd om je eigen wezen volledig te ontdoen van je dominante ego. Word een schoon vaartuig, zodat je er God in kunt ontvangen.
Dan heb je alles gedaan; Dan wordt jouw een grote receptie toegekend, en de volgende dag zal een grote zegen voor je zijn. Kom nu en ga de velden binnen van de genade van God door jezelf volledig aan de transformatie te wijden en door jezelf te openen voor een realiteit die voorbij jouw verbeelding ligt.
Ik hou eindeloos van jullie. Wie mij roept, is onder mijn bescherming, en wie het pad door vuur betreedt met mij, zal niet verbranden. Ik ben oneindig alomtegenwoordig bewustzijn in alle werelden en in de hele schepping.
Iedereen kent me – en jij?
Babaji
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl