Bericht van ATOS TU NAH ‘ / Gekanaliseerd door Jahn J Kassl / 23 januari 2018

BERICHT VAN ATOS TU NAH ‘
Gekanaliseerd door Jahn J Kassl / 23 januari 2018

WEES NIET BANG!
Dit goede nieuws zal jou krachtige actie en krachtige houding versterken in het licht van de waarheid.
Ik ben ATOS TU NAH ‘, logos van veel sterrenstelsels
De ontwikkelingen op aarde zijn op weg naar een mooie toekomst. De tijdlijnen van totale vernietiging waren en zijn omcirkeld, en dus, na de doorgang door ruimte-tijd, zal de mensheid herboren worden in een vreedzame wereld.
Waar ik het nu over heb, zijn de verschuivingen in het menselijke bewustzijn en de gevolgen daarvan. Sinds het nieuwe millennium is aangebroken, was alles gericht op wat de mensheid zou besluiten te ontwikkelen. De grote vernietigers die al het leven negeren, wilden de ondergang van de mensheid met geweld bewerkstelligen.
PAS OP VOOR APOCALYPTISCHE PROFETIEËN

Tijdlijnen werden bepleit en gecreëerd die zouden leiden tot het volledig uitsterven van de mensheid. Daarom is het essentieel om apocalyptische profetieën met grote voorzichtigheid te benaderen, omdat ze jullie zouden kunnen binden aan donkere en negatieve ketens van gebeurtenissen, die zouden kunnen leiden tot onwerkelijke hopeloosheid en wanhoop.
Momenteel bevindt deze planeet zich in de vestibule van de overgang, waardoor de overdracht naar de Nieuwe Wereld plaatsvindt. In deze fase zijn precieze voorspellingen onmogelijk omdat ondertussen de mensheid de nieuwe tijdlijn voor zichzelf definieert. Feit is echter dat in de positie waarin deze planeet zich momenteel bevindt, tijdlijnen die atomische vernietiging tot stand brengen en daarmee het uitsterven van de mensheid niet langer kan worden geactiveerd. De tijdlijnen voor deze omwentelingen bevinden zich op een ander vlak en zijn losgekoppeld van deze aarde.
Door het werk van vele lichtstrijders is een nieuwe basis voor de toekomst van de mensheid gecreëerd: in een heldere wereld zal vrede de overhand hebben en zullen volledig bewuste mensen heersen. Eén met de schepping en verenigd met God, een nieuwe mensheid zal bloeien. De dagen zijn geteld.
Ik ben de alomtegenwoordige geest die zich uitstrekt over Gaia en zich vestigt in het menselijk hart met eindeloze liefde.
Ik ben ATUS TU NAH ‘
Engelse editie door crystalflow-vertalingen
Nederlandse vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl