BASISWERKZAAMHEDEN OF ESOTERISCHE DAGDROMEN? -Boodschap van Jezus Christus.

BASISWERKZAAMHEDEN OF ESOTERISCHE DAGDROMEN?

Jahn J. Kassl, 9 maart 2023

Boodschap van Jezus Christus


Het gevaar dat je opgeslokt wordt door de afgrond waarin je kijkt bestaat alleen als je altijd in de afgrond kijkt en mentaal en emotioneel voortdurend negatieve beelden uploadt. Wie met elke vezel van zijn wezen het grootste gewicht geeft aan negatieve mogelijkheden, moet onder dit gewicht bezwijken. Maar als je het negatieve kiest als een leerervaring en het als zodanig ziet, blijf je geaard, zelfs als je vele uren op het meditatietapijt doorbrengt. Je brengt in je leven wat je innerlijk vervult – en niet waar je af en toe aan denkt.


Basiswerkzaamheden of esoterische dagdromen?

Negatieve ervaringen als leerproces

Geliefde mensen,

De geschiedenis van de mensheid moet, net als je eigen geschiedenis, dienen als basis voor verdere kennis. Ontzeg jezelf dit niet door de ongemakkelijke waarheden te negeren uit verkeerde overtuigingen of esoterische concepten. Velen van jullie durven niet langer te kijken naar de harde, duistere en onmenselijke feiten en daden van het verleden en het heden, want jullie vrezen dat jullie daarmee het duister in leven houden, het voeden en uitnodigen in jullie leven.

Ik zeg jullie: Alleen wie zich bewust wordt van zijn eigen schaduw en zich diepgaand confronteert met de duisternis op aarde, kan het licht binnengaan.

Niemand kan deze cruciale stap in de ontwikkeling weglaten of overslaan, want Licht leven bestaat uit het verlichten van de duisternis, niet uit het vermijden ervan.

JJK: Maar bestaat dan niet het gevaar dat je door de afgrond wordt opgeslokt?

JEZUS CHRISTUS: Het gevaar dat je opgeslokt wordt door de afgrond waarin je kijkt bestaat alleen als je altijd in de afgrond kijkt en mentaal en emotioneel voortdurend negatieve beelden uploadt.

Wie met elke vezel van zijn wezen het grootste gewicht geeft aan negatieve mogelijkheden, moet onder dit gewicht bezwijken. Maar als je het negatieve kiest als een leerervaring en het als zodanig ziet, blijf je geaard, zelfs als je vele uren op het meditatietapijt doorbrengt.

Je brengt in je leven wat je innerlijk vervult – en niet waar je af en toe aan denkt.

Zij die willen leren van de geschiedenis, die de dingen bij hun naam noemen omwille van de waarheid en de mensen, zullen verheven worden.

De juiste waarneming is:

1.) Het lichtloze dient je om het lichtvolle te scheppen.

2.) De Gouden Eeuw zal niet worden bereikt door dagdromen, maar door fundamenteel basiswerk.

De basis van alle ontwikkeling bestaat uit het opruimen van negatieve ervaringen en invloeden en daarvoor is het nodig om met deze feiten om te gaan.

Als je dit negeert, kun je noch vooruitgang boeken in je eigen transformatie, noch iets wezenlijks bijdragen aan de transformatie van de aarde.

In oneindige liefde
Jezus Christus

Vertaling: Petra -voor wakkeremensen.org