BABAJI: “VERVOLG JE WEG, AL HET ANDERE WORDT DOOR GOD GEDAAN”.

BABAJI:
“VERVOLG JE WEG, AL HET ANDERE WORDT DOOR GOD GEDAAN”.

Gechanneld door: Jahn J.Kassl, 22 september 2021

“Uiteindelijk komt alles in harmonie, in evenwicht, in goddelijke orde.
Tot die tijd is het belangrijk voor de ontwaakten om
wakker te blijven en innerlijk te blijven groeien”.

REGENBUIEN VANUIT DE BOOMTOPPEN

JJK: Tijdens de wandeling van vandaag door het bos, bleven er echte regenbuien uit de boomtoppen naar beneden storten. Het had ’s nachts geregend en in het dichte woud had de regen zich opgehoopt in de boomtoppen tot ze het begaven onder het gewicht en al het natte op de grond kletterde. Het was echt spannend om dit meer dan een uur lang te aanschouwen – vlak naast, voor en achter me, links en rechts klotste het water op de grond, alleen ikzelf bleef droog, Dat was echt heel aangenaam, temeer omdat ik vandaag geen regenkleding droeg. Terwijl ik dit bekeek, kwam de gedachte bij me op:

“Het is net als de wereld, de klappen komen steeds dichterbij en toch blijven veel mensen onaangedaan. Het is gewoon een kwestie van onverstoorbaar doorgaan op je eigen weg, ongeacht wat er rechts, links, voor, achter of boven gebeurt.” Ik kwam droog en vol goede moed thuis. (einde van het verslag)

IK Ben BABAJI

De boodschap is: Vervolg je weg, God zorgt voor de rest.

Geliefd mens,

je maakt je te veel zorgen! Je maakt je zorgen over andere mensen! Je bent zelfs bang voor de loop van de wereld en dat de wereld, zoals hij is, niet lang meer zal bestaan. Zorgen, angst en bezorgdheid beheersen je dagelijks leven. Daar moet je uit zien te komen, daar moet je verandering in brengen!

4 STELREGELS VAN JOUW ACTIE

Het is de meest natuurlijke houding op het spirituele pad en toch vergeten mensen zo gemakkelijk de stelregels van hun handelen:

1) Blijf volledig bij jezelf!

2) Doe wat je moet doen en vervolg je weg.

3) Kijk niet om je heen, reageer niet op lof of blaam!

4) Wees jezelf en God kan ZIJN werk beginnen!

Dat is alles!

Besteed al je aandacht aan het meer en meer jezelf worden. Tijden van crisis bieden daartoe de beste gelegenheid. Omdat je in een crisistijd niet kunt ronddolen, zijn er minder afleidingen en word je gedwongen je te concentreren op wat essentieel is.

Verhuis naar je innerlijke zelf en laat buiten jou gebeuren wat nu zal en moet gebeuren.

Voordat het kritieke punt wordt bereikt, worden de mensen die moeten worden gewekt daarheen geleid.Dit gebeurt terwijl nieuwe drama’s zich opbouwen.

ALLES KOMT GOED OP HET EINDE

Het systeem van onrechtvaardigheid en onderdrukking dat op deze aarde heerst, moet door een bepaald aantal mensen worden doorzien en erkend.

Alleen dit zal de pijlers van deze matrix neerhalen en het zal hen vernietigen die deze wereld aan de ondergang wilden overleveren.

Uiteindelijk komt alles in harmonie, in evenwicht, in de goddelijke orde. Tot die tijd is het belangrijk voor de ontwaakten om wakker te blijven en innerlijk te blijven groeien.

Gebeurtenissen buiten ons verergeren als geheel de situatie in de wereld rond om ons. Evenwichtig, verbonden en georiënteerd blijven in het binnenste van ons is nu des te belangrijker.

Dit is alleen mogelijk als je je met God verbindt en op Zijn leiding vertrouwt. Je wordt dagelijks opgeroepen om intuïtief met God te leven.

Geef gehoor aan deze oproep met vreugde, want:

een Nieuwe Aarde wordt geboren. En jij zal het licht zijn voor hen die naar het licht streven, en het anker voor hen die nog op zoek zijn naar zichzelf.

Ik hou van je, BABAJI

Vertaling: Winfried – voor wakkeremensen.org