BABAJI: DE STRIJD IS VOORBIJ, HET WERK BEGINT!

BABAJI

DE STRIJD IS VOORBIJ, HET WERK BEGINT!

Gechanneld via Jahn J. Kassl – 2 september 2021

Waar het nu op aankomt is: al je energie te richten op en te steken in Licht-projecten die het heden positief zullen veranderen en in de toekomst zullen standhouden. De strijd tegen het oude is voorbij, het werk voor het nieuwe begint.

VAL VAN DE MATRIX

Liefde overwint alles en iedereen, licht wekt alles en iedereen, waarheid bevrijdt alles en iedereen.

De weg naar het licht is voor de mens uitgestippeld. Meer en meer licht stroomt naar de aarde en het bereikt meer en meer de harten van de mensen. Langzaam ontwaken zij die tot nu toe sliepen en van wie het niet meer te verwachten was. Het aantal ontwaakten dat deze matrix ten val zal brengen, zal spoedig bereikt worden.

Het is een proces dat bijna onmerkbaar in de stilte plaatsvindt – maar het gebeurt wel. Het is een proces dat plaatsvindt tijdens de slaap, tijdens meditatie en tijdens het gebed.

Alleen zij die nooit de weg naar de stilte vinden, die nooit tijd voor zichzelf nemen, alleen zij lopen nu het risico om eraan onderdoor te gaan.

Daarom gaat er een oproep uit naar alle lichtwezens en lichtstrijders, die zich in hun werk opofferen en daarbij zichzelf verliezen:

Houd op! Sta stil. Als je haast hebt, neem dan een omweg.

Niemand is ermee gediend als je opbrandt, als je zielsdelen verspilt omdat je de strijd hebt opgenomen tegen de windmolens in de buitenwereld. Niemand is erbij gebaat als je je energie verbruikt op een plaats waar ze snel vervliegt in plaats van ze te gebruiken op een plaats waar duurzame en toekomstige dingen moeten worden opgebouwd.

WAAROM LEEF JE NIET?

Je kent je opdrachten wel, maar waarom leef je ze niet consequent na?

Alsjeblieft, geliefd mens, laat deze matrix je niet meer verdelen of belasten. Zeg vaarwel tegen de drukte van deze wereld!

Net zoals een acteur niet langer plezier beleeft aan een rol, moet ook jij bepaalde levens modellen heroverwegen. Als je denkt dat je deze wereld moet redden of er moet zijn voor andere mensen in voor- en tegenspoed, dan gaat deze boodschap jou aan.

Waar het nu op aankomt, is al je energie te richten op Licht- projecten die het heden positief zullen veranderen en zullen standhouden in de toekomst. De strijd tegen het oude is voorbij, het werk voor het nieuwe begint.

Hou van jezelf, hou van je leven en leef naar je opdrachten. Laat al het andere aan God over.

Met oneindige liefde

BABAJI

Vertaling: Winfried