BABAJI: DE DANS OP DE VULKAAN

BABAJI

DE DANS OP DE VULKAAN

Jahn J. Kassl spreekt met Babaji, 24 september 2021

“Als het wonder komt en de tijd stilstaat, als
de hemel opengaat voor de grote genezing,
wees er dan klaar voor.”

Uit het boek: ERLÖSUNG pp. 133 e.v.17 juni 2020

DE DONKERE DAGEN VAN DE MENSHEID

Geliefde mensen,

de dans op de vulkaan gaat door! De mensheid speelt met krachten die niet kunnen worden beheerst. Eenmaal ontketend, zijn ze oncontroleerbaar door mensen.

Op alle niveaus wordt het oorspronkelijke evenwicht van het leven vernietigd; de aarde en de mens raken uit het goddelijke centrum. De mensheid, uit balans gebracht door schadelijke elektromagnetische velden, zal alle oriëntatie verliezen en zal niet langer in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en slecht, tussen nuttig en schadelijk. Onder invloed van en gedreven door energievelden, die het menselijk organisme overbelasten, begint een verwoestende strijd om te overleven.

Maar,vrees niet! Dit scenario kan alleen werkelijkheid worden voor mensen die tot het einde toe niet wakker zijn geschud, die elke verlichting afdoen als een samenzwering en die hun gebruikelijke manier van denken niet willen opgeven.

Alleen hij die zijn geest volledig sluit voor het goddelijke licht en de mogelijkheden die zich nu openen om kennis te vergaren, gaat verloren. Dat is de onveranderlijke waarheid, dat is de wet van vrijheid en vrije wil. Wat wil je weten? Het is aan jou alleen.

Op deze manier is het nu noodzakelijk om vooruit te kijken naar alles wat komen gaat. Wees niet bang! Ook al zijn er genoeg redenen om angsten te ontwikkelen, zorg er altijd voor dat je je huis zuivert van ontluikende angsten, zodat je bij jezelf kunt blijven.

Meditatie is je anker en ik ben je metgezel!

De dingen nemen nu hun loop en voordat het licht doorbreekt en de liefde kan zegevieren, zal de angst heersen. Maar jij blijft bij jezelf, je blijft verankerd in God, je blijft het licht van de wereld in de donkere dagen die komen.

EEN KORTE EN INTENSE TIJD

JJK: Hoelang zal deze tijd duren?

BABAJI: Het is een korte en intense tijd.

Voor sommigen zal het niet voorbijgaan, voor anderen is het slechts een moment in hun beleving. Ieder mens zal de donkere dagen van de mensheid anders beleven, maar ieder die met God verbonden is, zal ongedeerd blijven en zal, geleid door de engelen van het licht, de brug naar het leven oversteken.

Kinderen of volwassenen, dieren en planten, al het leven op aarde zal aan een grondig geestelijk onderzoek worden onderworpen. Wie en wat is bereid om mee te gaan naar een hoger trillingsniveau?

Maak je geen zorgen over iets of iemand. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. De mensen van wie je houdt beslissen voor zichzelf en behoren zichzelf toe. Ook de kinderen die bij jou geboren zijn en die in jouw liefde opgroeien, zijn meesters over hun eigen leven.

Op basis van hun rijpheid van ziel, herkennen de broeders en zusters van het licht wie klaar is en wie niet.

Het zijn niet zij die roepen “Hier ben ik” die gehoord worden, maar zij die rustig hun huiswerk maken.

Op grond van iemands rijpheid van ziel wordt het de bewakers van de drempel duidelijk door welke poort je kunt gaan en in welk licht je kunt schouwen. Alles is geregeld. Dus maak je geen zorgen.

Wat nu komt, moet gebeuren, zodat veel meer mensen kunnen ontwaken dan voorheen. Het is de laatste gelegenheid tot een ommekeer. Alle gebeurtenissen die nu komen, stevenen op die dag af.

GEËNSCENEERDE EERSTE CORONA CRISIS

De geënsceneerde eerste Corona-crisis was de opmaat tot een reeks gebeurtenissen, die de macht over de mensheid moesten veiligstellen voor de duistere heren, maar die in feite hun ondergang zullen bewerkstelligen.

Waarom is dit zeker? Omdat de tijdspoel voor dit Project Aarde, waarin de duistere heren konden optreden, is opgebruikt.

Op een “Nieuwe Aarde” kijken de ontwaakten in het goddelijke Licht, zij buigen in verwondering voor de Schepping en zij aanschouwen de Schepper. Op een andere “Nieuwe Aarde” blijven mensen hun spel spelen en ervaringen zoeken in het rijk van geluk en ongeluk.

De werelden worden gescheiden, de aarden worden ontbonden en nieuwe werkelijkheden worden geschapen. Deze planeet aarde zal worden teruggebracht naar het licht met alle mensen wier harten overvloeien van verlangen naar de liefde van God.

WEES GEREED!

Het zal een dag als geen ander zijn, een moment als geen ander.

Als het wonder komt en de tijd stilstaat, als de hemel opengaat voor de grote genezing, wees er dan klaar voor.

De dagen tot de geboorte van de Nieuwe Aarde zijn geteld, de macht van de duistere prinsen eindigt abrupt. Wees paraat.

Ik, perfecte liefde,

BABAJI

Bron

Vertaling: Winfried voor wakkeremensen.org