AARTSENGEL NATHANAEL: HET ECHTE LEVEN

AARTSENGEL NATHANAEL:
HET ECHTE LEVEN

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 12 april 2021

Voorbij de vorige horizon begint het echte leven – en dat is waar je nu naartoe geleid wordt

AANWEZIG ZIJN

God is alomtegenwoordig in deze tijd! Wie God zoekt, zal Hem vinden en de antwoorden vinden op de vele vragen van het leven!

Geef jezelf over aan God en HIJ zal je overladen met kennis, helderheid, licht en liefde.

Het is de tijd van grote veranderingen. Niets is ervan uitgezonderd. Het is nu al duidelijk dat geen steen op de ander zal blijven liggen en dat de wereld, zoals zij was en zoals zij nog is, zal vergaan. Wat gisteren nog gold, wat onwrikbaar leek, is vandaag slechts een herinnering.

De tijd verstrijkt met een snelheid waardoor je vandaag heel anders tegen het verleden aankijkt – en ook de toekomst speelt steeds minder een rol. Het hier en nu heeft je aanwezigheid nodig – en het krijgt die aanwezigheid door zich volledig te richten op je spel, op je leven, op je taken.

Verveling bestaat niet meer, want vandaag wordt van jou een leven van totale kracht en totale toewijding verlangd. Minder is te weinig en halve maatregelen leiden niet tot bevredigende resultaten.

Op alle niveaus word je uitgenodigd en uitgedaagd om oude patronen en denkwijzen in twijfel te trekken! Zich volledig instellen op de transcendente werkelijkheid is nu aan de orde van de dag. “Esoterici”, zoals sommigen hen geringschattend noemen, komen op deze aarde altijd tot diepgaande inzichten en zij zijn de eersten die de ware samenhangen begrijpen en weten te duiden.

De conventionele methoden van wetenschap, kunst, cultuur en politiek kunnen deze tijden niet langer verklaren. Op alle fronten falen zij die antwoorden zoeken voor de verschijnselen die zich nu voordoen met de oude instrumenten van de wetenschap.

Het leven openbaart zich aan je op nieuwe manieren.

ACHTER DE HORIZON

Allereerst worden jullie in je trilling opgetild, zodat jullie over het zichtbare heen kunnen kijken.

Achter de huidige horizon begint het echte leven – en dat is waar je nu naartoe geleid wordt.

Elke dag brengt je dichter bij het besef dat je veel meer bent dan je denkt. Degene die hiervoor bang is, die bang is voor zichzelf en voor het leven, zal het nu moeilijk vinden om dit proces op een volkomen ontspannen en vertrouwende manier aan te gaan.

Zij die God en hun eigen onsterfelijkheid tot nu toe hebben onderdrukt, worden vandaag in het bijzonder uitgedaagd.

Want het transcendente – of wonder -, zoals sommigen zouden zeggen – krijgt steeds meer de ruimte. Weldra zal het voor jullie heel natuurlijk zijn om achter de sluier te kijken en de mensheid als een eenheid te zien en de Aarde als een levend organisme.

De scheiding van je bewustzijn zal worden opgeheven; steeds een beetje meer met elke dag die voorbijgaat.

Wie zich volledig afsluit voor dit proces, zal uit de boot vallen. Deze mensen zullen zich op een op hen aangepaste aarde hervinden en hun leven leven, totdat zij hun hart openen voor verdere inzichten.

GEEN HAAST!

Er is geen haast bij. Niets in deze wereld heeft haast! Tenzij je de genade wilt missen die nu naar je toe stroomt. Nu alles sneller en sneller draait, doe een stap terug!

Ga langzaam en met de innerlijke zekerheid, dat het leven voor je zal zorgdragen. Bevestig je vertrouwen in God, de enige Werkelijkheid die je onbeperkt beschermt en je oneindig liefheeft.

De menselijke familie is aan het ontwaken! Sta op en rijg je sandalen aan of trek stevige schoenen aan. Het pad wacht op jou, evenals het Leven.

Ik Ben HIJ, Ik Ben ZIJ, Ik Ben HET. Oneindig goddelijk Bewustzijn.

AARTSENGEL NATHANAËL

Vertaling: Winfried