AARTSENGEL JOPHIËL: VAKANTIE OP AARDE EN SEKS IN DE HEMEL

AARTSENGEL JOPHIËL

VAKANTIE OP AARDE EN SEKS IN DE HEMEL

Gesprek van Jahn J. Kassl met AARTSENGEL JOPHIËL – 18 oktober 2021

“Het is een opwindende ervaring, wanneer twee entiteiten die als mensen met elkaar verbonden waren, weer als engelen met elkaar in contact komen. Aangezien de subtiele lichamen meer doorlaatbaar zijn, is de ervaring van samensmelting veel intenser dan op aarde”

Uit het boek VOLLENDUNG (VERVULLING), pag. 167e.v.

NA DE DOOD IS ER VOORTLEVEN

JJK: Ik heb gelezen dat zodra wij na het sterven in de subtiele wereld aankomen, wij dan vaak naar de aarde verlangen. Soms gaan we dan op “vakantie” naar de aarde – om uit te rusten – en zoeken we de plaatsen op waarmee we een speciale band hadden. Seks is ook mogelijk voor ons als subtiel wezen. Wij kunnen ons lichaam herscheppen en een nog vollediger versmelting met onze partner ervaren dan op aarde. De lichamen zijn subtieler en kunnen in elkaar overgaan. Is dit waar?

AARTSENGEL JOPHIËL: Vreugde is het kenmerk van een bevrijde ziel. Nadat een persoon is gestorven, keert zijn ziel terug naar zijn zielsfamilie. Afhankelijk van de “lasten” of naweeën van het leven dat beëindigd is, voelt de ziel eerst ofwel de behoefte om alleen te zijn, dan wel om onmiddellijk terug te keren naar haar eigen zielsfamilie.

Na een moeilijk en uitputtend leven heeft een ziel vaak behoefte aan rust, stilte en het gezelschap van meesters, zodat er rust kan komen en genezing kan plaatsvinden. Op een bepaald moment verlangt iedere ziel ernaar naar huis terug te keren, naar haar zielenfamilie en daar wordt altijd met vreugde op haar gewacht.

Niemand oordeelt of veroordeelt, want elke ziel kent de uitdagingen van een aards leven. Zielsfamilies worden bepaald door de mate van geestelijke rijpheid, dat wil zeggen, die zielsgroepen komen altijd bij elkaar die zich op een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau bevinden. De groepen worden gestimuleerd door meesterzielen en elke ziel heeft een leraar die zij gewoonlijk gedurende zeer lange perioden kent, waardeert en liefheeft.

HET AARDSE LEVEN IS GENADE

Een belichaming op aarde is altijd een bijzondere uitdaging en tegelijk een bijzondere genade.

Zelfs als je vaak worstelt met je bestemming en het leven op aarde, weet dan, dat het een door jou diep gewenste uitdaging is, die alleen zielen die op andere vlakken en op andere planeten reeds meesterschap hebben bereikt, mogen aangaan.

Dus nu ben je aangekomen in het hiernamaals. De aardse dood trad nog niet zo lang geleden in, de begrafenis vindt net plaats….Wat doe je dan, waar ben je?

Het is aan jou of je nog een tijdje op aarde blijft, meestal maar een paar dagen, om de nabestaanden te troosten, of dat je direct terugkeert naar je zielsfamilie. Als je leven onverwachts werd afgebroken en de achtergebleven geliefden daar slecht mee omgaan, dan besluiten veel zielen om nog een tijdje op aarde te blijven. De “overledene” is nu een geestwezen. Je kunt ruimtes overstijgen en ook de subtiele hulpmiddelen gebruiken.

Iedere ziel die een zeker niveau van rijpheid heeft bereikt, heeft er dus belang bij de nabestaanden te begeleiden, totdat zij beter met het verdriet kunnen omgaan en het kunnen verwerken. Je blijft dus een korte tijd bij jullie menselijke broeders en zusters, herstelt of polijst hun aura, zendt hen hoopvolle dromen en geeft hen door jullie aanwezigheid kracht in het dagelijks leven. Gevoelige mensen voelen dit.

Zodra deze taak erop zit, heb je haast om Thuis te komen. Heel snel vind je jezelf bij je zielsfamilie. Het vorige leven wordt besproken, wonden worden geheeld en begrip wordt verkregen. In een vertrouwde en liefdevolle atmosfeer vind jij jouw volledige zelf terug. Op een bepaald moment begin je je nieuwe leven te plannen.

Je zoekt naar nieuwe uitdagingen, je zoekt de plaats en je toekomstige ouders, je kiest je geslacht en je lichaam en je bepaalt je intrededag voor het nieuwe leven op aarde.

VAKANTIE OP AARDE

Maar daarvoor ben je puur spiritueel bewustzijn. Als zodanig is het voor je mogelijk om elk lichaam te vormen of te aanvaarden. Het is dus heel natuurlijk dat je vaak een “vakantie” op aarde neemt in je etherische lichaam. Je houdt bijzonder veel van bepaalde plaatsen en niets staat je in de weg om er terug te keren.

Onzichtbaar voor mensen, kan je op het strand liggen of op een golf rijden. Dit is mogelijk voor jou en vanaf een bepaald stadium in je ontwikkeling is alles mogelijk voor jou.

SEX IN DE HEMEL

Seksuele ervaringen maken ook deel uit van de uitdrukking van een ziel die naar het licht is teruggekeerd. Als een engel die herhaaldelijk als mens is geïncarneerd, is het voor jou mogelijk om op elk moment het menselijk lichaam van je keuze te creëren.

Subtieler en doordringbaarder, maar stevig genoeg om vereniging met geliefden mogelijk te maken. Seks bestaat in de subtiele sferen, evenals alles wat plezier geeft en de uitdrukking van liefde waardig is.

Het is een opwindende ervaring wanneer twee entiteiten die als mensen met elkaar verbonden waren, zich als engelen opnieuw met elkaar verbinden. Aangezien de subtiele lichamen meer doorlaatbaar zijn, is de ervaring van samensmelting veel intenser dan op aarde.

JJK: Soms denk ik bij mezelf: als maar genoeg mensen wisten dat het leven na de dood op een wonderbaarlijke manier doorgaat, zouden ze veel meer ontspannen zijn. De fixatie op het lichaam of op dit ene leven, de angst dat de dood het einde van alles is, leidt er alleen maar toe dat mensen irrationele angsten ontwikkelen en zeer gemakkelijk te manipuleren zijn.

Voor wie de dood het eindpunt is, is elke bedreiging van het leven ondraaglijk. De duistere krachten kunnen dus spelen met de angst van de mensen voor de dood en deze handig gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Angst voor klimaatverandering, het einde van de wereld, oorlog of een dodelijk virus grijpt een a-spiritueel persoon op een heel andere manier aan dan een persoon die weet dat hij op een gegeven moment toch zal sterven en daarna zeker zal terugkeren naar zijn spirituele familie.

Is dit gebrek aan kennis eigenlijk de hoofdoorzaak van alle angsten?

WAT IS HET SPEL?

AARTSENGEL JOPHIËL : Angst is de meest opwindende energiestructuur waaraan een mens op aarde wordt blootgesteld. In de rijken van het licht is er geen angst! De engel die je bent kent geen angst. De ervaringen van angst die op aarde mogelijk zijn, zijn overweldigend voor een onbevreesde ziel.

Het spel gaat er om dit te doorzien, om de illusie van angst te beheersen. Dit is een uitdaging die zeer veel zielen willen aangaan en er is een grote toeloop van engelen die aan een aardse cyclus willen beginnen.

JJK: Dat wil zeggen, wie angst beheerst, bereikt meesterschap op dit vlak.

AARTSENGEL JOPHIËL : Meesterschap betekent dat je als mens – midden in het spel – het spel doorziet. Meesterschap betekent het volmaakte herkennen in het onvolmaakte.

Met deze blikken op het nu en in jullie onveranderlijke toekomst, neem ik afscheid voor vandaag.

We zullen elkaar allemaal weerzien, want ieder mens heeft een diep verlangen naar het licht. Op een dag zal je ziel je wakker beginnen te schudden en je herinneren aan je onsterfelijkheid.

Ik Ben AARTSENGEL JOPHIËL

Vertaald door: Winfried voor wakkeremensen.org