Aartsengel Haniël: SPEELFILM VOOR ENGELEN

Aartsengel Haniël

SPEELFILM VOOR ENGELEN

Gechanneld door Jahn J, Kassl – 14 juli 2021

“God is de enige realiteit. Al het andere is een filmset voor
 engelen die voor een korte periode mens zijn”

ONTKNOPING

Wedergeboren te worden in de Geest en je nooit zorgen maken over het aardse leven, dat is waar deze boodschap over gaat!

 

Geliefd mens,

richt al je aandacht en kracht op je innerlijke ontplooiing. Wat in je bewustzijngebeurtis van waarde en dat blijft een eeuwig deel van je wezen. Groei vindt altijd in jezelf plaats, in je innerlijk en wordt heel vaak niet eens opgemerkt door buitenstaanders. Hoeveel bedelaars zijn er die verlicht zijn? Meer dan je denkt!

Je wedergeboorte in de geest is het doel van al het menselijk streven. Wanneer er sprake is van de nieuwe geboorte van de rede, wordt niet jouw wedergeboorte in het menselijk lichaam bedoeld, maar jouw ontwaken, jouw bewustwording en verlichting. Hoewel je je aardse lichaam vele malen hebt veranderd, blijft je geest de onmiskenbare en onsterfelijke werkelijkheid die je omringt.

Angsten, van welke aard ook, hebben alleen maar macht over je wanneer je vergeet dat je geest bent en geen vlees.

Alle zorgen die deze wereld je biedt, hebben één enkel doel: er doorheen gaan, er bovenuit stijgen en doordringen tot de kern van je wezen.

EEN KWESTIE VAN BEWUSTZIJN

Het wordt dus tijd dat je aan de uiterlijke wereld de betekenis geeft die ze eigenlijk heeft. Het is een echt decor voor echte ervaringen ver van de werkelijkheid – niets meer, niets minder.

Je leeft en bent onsterfelijk door je geest en nooit indien jij je leven begrenst tot lichamelijkheid.

Zoals het gras verdort om weer op te komen, verdort je lichaam om herboren te worden. Dit is de eeuwige cyclus van het geestelijk wezen dat zichzelf als mens wil ervaren.

Waarvoor ben je bang? Laat je door je ziel leiden en aansturen. Je zult er versteld van staan hoe bedrieglijk angsten zijn en hoe gemakkelijk je je ervan kunt bevrijden.

Verhef jezelf boven het vlees en zwaai jezelf omhoog naar je geest, dan ben je vrij – ook als mens! Want alles is een kwestie van zich bewust worden en van bewustzijn.

God is in jou en werkt door jou. God is de enige werkelijkheid. Al het andere is een speelfilm voor engelen die voor een korte tijd mens zijn.

“Wordt wakker! Jouw NIEUWE GEBOORTE in de Geest vindt plaats ZONDER STERVEN. En zelfs de dood heeft geen macht meer over je”

AARTSENGEL HANIËL

Vertaald door: Winfried