Aartsengel Haniël: Je Bent Volmaakt Door Liefde

AARTSENGEL HANIËL

JE BENT VOLMAAKT DOOR LIEFDE

Gechanneld door: Jahn J. Kassel -12 juni 2021

“Zelfs als je de hele wereld voor jezelf wint, als je je vermogen om lief te hebben verliest, heb je niets gewonnen, maar heb je alles verloren.”

DOOR VERGEVING NAAR MEESTERSCHAP

Geliefd mens,

vergeef iedereen onvoorwaardelijk voor alles. Dit is de weg naar innerlijke vrede en vrede onder de mensen.

Je bent niet alleen mens – je bent een onvergankelijk geestelijk wezen, dat zichzelf tegelijkertijd op verschillende niveaus ervaart. De aarde dient jou voor unieke ervaringen en zij dient je om eerst te ervaren en dan de grenzen te doorbreken die deze wereld je oplegt.

De aarde is de plaats waar je je onbeperkte bewustzijn als beperkt kunt ervaren.

De reden voor je geboorte op deze aarde en je keuze om het avontuur van “mens-zijn” te willen beleven, is uitsluitend gebaseerd op je verlangen om jezelf als kosmisch wezen te kunnen ervaren in aardse beperkingen.

De dichte sluier van vergeetachtigheid legde zich over je geest en leven na leven streefde je ernaar de sluier van vergeetachtigheid een beetje op te lichten.

Dat is de reden van je leven op aarde, want alleen door te vergeten was en is dit alles hier mogelijk.

Hoe kan een engel van zuiver licht en van zuivere liefde, zichzelf als zonder licht ervaren en zijn hart met haat vervullen? Door een realiteit te kiezen waarin deze tekortkomingen kunnen worden beleefd en ervaren.

Vandaag verlangen jullie naar de terugkeer naar het licht en vandaag gaan steeds meer mensen op weg om deze reis te voleinden. Steeds meer mensen hebben gezien, ervaren en aan den lijve ondervonden wat het betekent om mens te zijn. Met alle ups en downs, is het mens zijn geleefd.

DE LAATSTE ILLUSIE

Nu is het tijd om de laatste illusie van alle illusies te doorbreken, de illusie dat wie of wat dan ook op deze aarde jouw gerechtvaardigde woede of haat heeft verdiend. Dit is de laatste horde op je weg terug naar de liefde van God en naar de liefde tot jezelf.

Uiteindelijk is het de onvoorwaardelijke liefde die de ascentie van een mens bepaalt. Dat is de les voor meesters of voor mensen die meesterschap willen bereiken op dit niveau van de schepping.

Alleen je vermogen om lief te hebben bepaalt je verdere pad.

Daarom worden jullie vandaag zoveel goede kansen gegeven. Dan stapt het kwaad en ook de entiteiten die de mensheid slecht gezind zijn uit de schaduw in het licht. Je herkent degenen die je kwaad willen doen en degenen die van je willen profiteren.

Groot lijden begeleidt de mensheid op de oppervlakte van de Aarde, terwijl onopgeloste conflicten een weg naar vrijheid zoeken.

Terwijl deze transformatie en genezing plaatsvindt, is het belangrijk voor jou om in liefde te blijven.

Hoe meer haat je overkomt, hoe meer onrecht je te verduren krijgt, hoe minder liefde ertoe doet, des te vastberadener je moet zijn om liefde uit te stralen en op te komen voor gerechtigheid.

Wanneer de hele wereld je uitlacht of op je aanvalt, wanneer vrienden zich van je afkeren en niemand je meer wil kennen, dan kun je jezelf vervolmaken. Jezelf voltooien door trouw te blijven aan jezelf en nooit het pad van licht en liefde te verlaten.

Zelfs al zou je de hele wereld voor je winnen, als je je vermogen om lief te hebben verliest, heb je niets gewonnen, maar heb je alles verloren.

Vandaag, aan het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk, zullen die mensen ascenderen, die de sluier van de vergetelheid hebben opgetrokken. Hij die zich herinnert, die kent de weg, waarlangs bij elke stap de onvolmaaktheid in volmaaktheid wordt omgezet.

Herinner je, geliefd  mens!

“Je bent volmaakt door je licht en liefde. Door onvoorwaardelijke vergeving kom je in die ruimte van genade, de plaats waar de laatste sluier wegvalt.”

Ik Ben
AARTSENGEL HANIËL

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaald door: Winfried