AARTSENGEL HANIËL: ‘DE OPEN REKENING VAN DE MENSHEID’ / Via Jahn J. Kassl,

AARTSENGEL HANIËL:
‘DE OPEN REKENING VAN DE MENSHEID’

Via Jahn J. Kassl, Lichtweltverlag – 27 februari 2021

“Geprezen en verheerlijkt is de mens die zich geheel aan God geeft en daardoor een instrument in ZIJN handen wordt.”

KARMA HEEFT EXPLOSIEVE KRACHT

Het alwetende goddelijke licht stroomt door elk menselijk wezen. God openbaart Zich aan jou op verschillende manieren en wacht tot jij HEM herkent.

Ik ben Aartsengel HANIËL

Als mens geboren worden betekent ervaringen opdoen die voor een mens mogelijk zijn. Zo vinden veel mensen door hun daden een lot dat hen belast en waarmee zij ongelukkig zijn.

Karma weegt zwaar op de schouders en het verduistert het hart. Leven na leven worden nieuwe verwikkelingen aangegaan en de ondraaglijkheid van het lot weegt steeds zwaarder. Want je lot wordt gevormd door je daden en is het directe resultaat van goede of slechte daden.

Vandaag bevinden wij ons in de tijd waarin het karma van de mensheid wordt onderzocht en onder de loep genomen. Wij bevinden ons in de tijd waarin de mensen geconfronteerd worden met hun daden uit het verleden en hun voornemens voor de toekomst.

Beide resulteren in een explosieve kracht die de Aarde onmiddellijk zou vernietigen. Want een aanzienlijk percentage van de mensen leeft een leven ver van inzicht, mededogen, vergeving of eerherstel. Dit is de hachelijke positie waarin de mensheid zich bevindt!

Nu worden jullie geholpen. Want wat zich aan negatief karma heeft opgehoopt, moet worden afgelost.

Het is de onafgemaakte zaak van de mensheid met betrekking tot de Wetten van de Schepping. Karma moet worden afgelost. Maar hoe, als zoveel mensen niet te kennen geven dat zij daar toe bereid zijn, of hun overtredingen niet eens willen erkennen?

DE MEESTERS NEMEN KARMA OP ZICH!

Het zijn de meesters die dit karma op zich nemen, meesters die duizenden en miljoenen karma’s naar zich toehalen en transformeren. Alleen daardoor krijgen mensen die naar het licht willen terugkeren een reële kans om dat te doen.

Vandaag zijn vele meesters te midden van jullie, zij zijn als mensen herboren onder de mensen.

Daar is maar één reden voor: het is het feit dat deze Meesters helpen het karma van individuen en het karma van de mensheid als geheel te verlossen.

Alle duisternis, alle kwaad, alle slechtheid wordt door deze Meesters aangetrokken. Daardoor keren zij het kwaad af van individuen of van groepen mensen en transformeren zij de menselijke samenleving.Ten koste van hun lichaam, ten koste van hun eigen gezondheid, met de grootste inspanningen en door onvoorwaardelijke liefde voor de mens, is dit mogelijk.

Eer deze wijzen van weleer die onzichtbaar voor de meeste mensen werken met hun licht, mededogen en kracht, zodat verandering zichtbaar kan worden.

Net zoals de Meesters doen, zo nemen diergroepen en plantentiteiten het karma van de mensheid over. Bij alles wat de mens de Aarde en al het leven op Aarde kan aandoen, wordt hij (niettemin) onvoorwaardelijk bemind door God, door de Meesters en door Moeder Aarde.

Je wordt gesteund en bijgestaan tot we het punt bereiken waarop de transformatie compleet is.

OPSTIJGEN OF VERTREKKEN?

Alle mensen die in hun negativiteit blijven en die niet willen leren- en dat zijn er velen – zullen achterblijven en een nieuw tehuis vinden op een andere ster.

Ervaringen die men graag wil opdoen leiden tot het feit, dat niet iedereen wil of kan deelnemen aan de huidige ontwikkelingen op deze aarde. Wat voor sommigen de beklimming is, is voor anderen het vertrek – het vertrek uit de transformatieprocessen die vandaag mogelijk zijn en uiteindelijk de hele mensheid ten goede komen.

Geliefd mens,

let niet op wat anderen doen of nalaten!

Kies het leven voor jezelf en vraag om de kracht om verstandig met je lot om te gaan.

Neem je leven in eigen hand en beschouw het als een groot geschenk dat je vandaag je verwardheden kunt loslaten – met je eigen kracht en/of met de hulp van God en de Meesters.

De liefde van de hemel is alomtegenwoordig en God wacht slechts op jou wanneer jij je hart wilt openen en HEM in je leven wilt uitnodigen.

De Liefde van God en de Meesters is de mantel die de mensheid vandaag beschermt tegen groot onheil en is de beschutting waaronder zij, die ertoe bereid zijn, hun reis naar het Licht kunnen voortzetten.

Deze wereld zal vergaan en een nieuwe aarde zal ontstaan.

Geprezen en verheerlijkt is de mens die zich geheel aan God geeft en daardoor een instrument in ZIJN handen wordt.

Oneindig is de liefde van God en van allen die op aarde de wil van God doen.

Ik ben bij je.

AARTSENGEL HANIËL

Vertaling:  Winfried