AAN HET EINDE WACHT GOD´S GENADE – Gesprek met Venus Kumara.

AAN HET EINDE WACHT GOD´S GENADE

Jahn J. Kassl, 30 januari 2023

Gesprek met Venus Kumara


Het lange wachten versterkt jullie spirituele bewustzijn, want de draad van het geduld kan alleen breken waar de verbinding met God verbroken is. De ontwaakte kijkt buiten de tijd naar de tijd. Spiritueel zijn is de tijdloze macht van God zien achter de verschijnselen van de tijd, en is je laten leiden door God. Als je daarin slaagt, ben je doelgericht en in vrede. Een intacte navelstreng naar de moeder van alle leven, naar God of de Godin in jou, stelt je in staat vreugde te ervaren in plaats van twijfel.


Aan het einde wacht God´s genade

Uit het boek »AUFERSTEHUNG«(E-Book)

Herstelwerkzaamheden

JJK: Na mijn meditatie – er waren weer wat energetische “herstelwerkzaamheden” nodig – sloeg ik zomaar een bladzijde open in het boek “Jezus en Sai Baba” en las: ” Uiteindelijk – en dat is het belangrijkste – komt de genade van de Heer”. Wanneer de leerling zich steeds opnieuw inspant, hoewel hij steeds weer faalt, wanneer alles hopeloos lijkt en hij eindelijk zijn eigen hulpeloosheid erkent, dan komt de goddelijke genade. Het licht straalt, de vreugde stroomt door hem heen, het wonderbaarlijke gebeurt. Hij doet weer een stap vooruit op het spirituele pad.” (Jezus en Sai Baba, Govinda Sai Publishing, p.195)

Ik dacht meteen aan de hele mensheid, aan de vele lichtwerkers, lichtwezens en lichtstrijders die zich inspannen om de aarde naar het licht en het gouden tijdperk te leiden – en die toch steeds weer het gevoel hebben te falen. De vruchten van het lichtvolle werk zijn nauwelijks te zien in de sociaal-politieke context.

Ook ik heb soms de indruk dat onze inspanningen neerkomen op Sisyfusarbeid of het vechten tegen windmolens.

Maar uiteindelijk zegeviert het licht door de genade van God! Is er überhaupt iets mogelijk zonder de genade van God?

VENUS KUMARA: Voel je omarmd door mijn liefde! Ik ben bij je, geliefde mens!

De genade van God is alomtegenwoordig en bereikt ieder mens die ernaar streeft zijn leven op God te richten. Alleen de doden – de levende doden die elke waarneming van het goddelijke ontkennen – blijven uitgesloten van deze genade. Door hun eigen keuze kunnen ze deze aanraking niet ervaren!

De genade van God komt tot uitdrukking in de zorg en liefde van de Schepper voor al wat is. Zodra iemand zijn hart openstelt voor deze waarheid, beseft hij hoe dichtbij God werkelijk is. De aanwezigheid van God wordt ervaren via het hart. Als een hart gesloten is, heeft ook God geen toegang; als het open is, kan God erin wonen.

JJK: Waarom hebben mensen die zich met zekerheid op het “spirituele pad” bevinden dan zo vaak het gevoel dat ze alleen staan met de moeilijkheden?

VENUS KUMARA: De sluier voor jullie bewustzijn veroorzaakt dit. Deze wordt geleidelijk verwijderd en pas aan het eind is het zicht op het geheel vrij – en pas dan verandert alles.

Hoe ongeduld ontstaat

JJK: Zou je iets kunnen zeggen over het feit dat heel veel lichtwerkers vaak de indruk hebben dat er op het echte politieke vlak nauwelijks iets verandert.

VENUS KUMARA: Dit niveau wordt uitgehold tot er niets meer van over is. Dit is een proces dat tijd kost en je moet het de tijd geven.

Ongeduld ontstaat wanneer je je aan negatieve gedachten vasthoudt of wanneer je verzwakt bent door het dagelijks leven en geen kracht meer kunt besteden aan het positieve. Dan kun je het beste de stilte, de natuur of de meditatie ingaan.

Deze “herstelwerkzaamheden” aan je waarneming moeten regelmatig worden uitgevoerd, vooral als je negativiteit hebt geabsorbeerd.

Een helder bewustzijn trilt hoger en als je negatieve gedachten wilt verdrijven, dan is dat afhankelijk van deze hogere natuurlijke trilling.

JJK: Ik zou graag weer terugkomen op de goddelijke genade! Dat wil zeggen dat God uiteindelijk rechtstreeks zal ingrijpen in de gebeurtenissen van de tijd?

VENUS KUMARA: Gods alomtegenwoordigheid is spreekwoordelijk! Zo zal God op de dag die nabij is direct ingrijpen in de gebeurtenissen van de tijd op deze aarde.

De grote storm

God zal de kinderen die er klaar voor zijn naar huis leiden naar het koninkrijk van de hemel. De aarde zal een nieuw gezicht krijgen en de mensen die op de getransformeerde aarde wonen zullen zelf getransformeerd worden – herboren – vol liefde in hun hart en vol scheppingskracht in hun geest. De mensen die na de grote storm deze aarde bevolken zien zichzelf als bewaarders van al het leven en beschermers van alle levende wezens.

Ik heb het hier over de grote omwenteling die door een grote storm wordt veroorzaakt.

Uiteindelijk wordt alles LICHT, alles geheeld en alles wat niet bevorderlijk is voor de NIEUWE AARDE zal verdwijnen en worden opgelost.

Deze omwenteling is alleen mogelijk omdat jullie onvermoeibaar werken aan de lichtvolle verandering. Wat er uiteindelijk zal gebeuren kan alleen in gang worden gezet door jullie voorbereidende werk. Jullie zijn de hoofdrolspelers en het hangt van iedereen af.

Hopeloosheid en teleurstellingen zijn de test die op dit pad moet worden doorstaan.

Het lange wachten versterkt jullie spirituele bewustzijn, want de draad van het geduld kan alleen breken waar de verbinding met God verbroken is. De ontwaakte kijkt buiten de tijd naar de tijd.

Spiritueel zijn is de tijdloze macht van God zien achter de verschijnselen van de tijd, en is je laten leiden door God. Als je daarin slaagt, ben je doelgericht en in vrede. Een intacte navelstreng naar de moeder van alle leven, naar de God of de Godin in jou, stelt je in staat vreugde te ervaren in plaats van twijfel.

JJK: Het ligt dus aan onszelf?

VENUS KUMARA: Alles ligt in jouw handen en toch is alles alleen mogelijk met God. Het wonderbaarlijke gebeurt omdat je hebt volgehouden en omdat het vuur van verlangen voortdurend in je hart brandt.

Geef je nu over aan je innerlijke beelden en aan de genade van God.

Ik zegen je in de liefde van de Ene die is – de onbeweeglijke beweger van je leven.

Ik ben Venus Kumara

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org