Ivo van Vega: Vrouwen, sta niet langer toe dat jullie Gemarginaliseerd (achtergesteld) worden.

Ivo van Vega: Vrouwen, sta niet langer toe dat jullie Gemarginaliseerd (achtergesteld) worden.

Gechanneld door: Sharon Steward – 1 Mei 2021

Sharon: Jullie kracht ligt niet in seks. Jullie kracht komt niet door je te laten bagatelliseren door mannen. Je bent niet een of andere snuisterij waar mannen rekening mee moeten houden. Je bent geen speeltje. Als het op de Licht beweging aankomt, zijn wij sterker in kracht dan de mannen. Er zijn er meer van ons dan er mannen zijn in de Licht beweging. Wat je nu ziet als vrouwelijk gedrag is gedrag gevormd door Matrix gedachten controle. Het is helemaal geen echt vrouwelijk gedrag, noch is mannelijk gedrag authentiek.

Nog een reden waarom ik alleen werk. Als ik in een groep van mannen zou werken, zouden mijn leiderschapscapaciteiten en mijn bijdrage aan de gemeenschap gemarginaliseerd worden om hun grote ego’s mogelijk te maken. Tussen haakjes, ik heb dat probleem niet met mijn ET vrienden. Ik heb er genoeg van om mezelf aan mannen te moeten bewijzen, en om het gevoel te hebben dat ik niet bij de club hoor. Ik hoef niemand iets te bewijzen. Als je denkt dat je je aan iemand moet bewijzen, dan beheersen ze je en wat controlerende mensen niet graag doen, is de controle uit handen geven. Dus dat wetende, denk je dat ze je ooit in de club zullen toelaten? Ik betwijfel het.

Nog een harde les die ik heb moeten leren toen ik jonger was. Ze vrezen jouw kracht, dus proberen ze je te overtuigen dat je minder bent dan je bent. Ik geloof dat mannen instinctief wisten wie het eerst macht over hen had – hun moeders – en op typisch aardse manieren hebben ze geleerd haar macht om leven te geven en te voeden te vrezen, in plaats van te leren haar te respecteren. Ik geloof dat angst en respect vaak worden verward.

Ik zeg dit niet om vrienden te maken, want het is duidelijk dat ik sommige mannen boos ga maken, vooral mannen. Of misschien zijn er mannen die vrouwen wel als gelijken behandelen en denken: “Eindelijk is er iemand die iets zinnigs zegt!” Het kan me eerlijk gezegd niet schelen tot welke groep jullie behoren, jongens, maar ik ga jullie zeggen dat als jullie doorgaan met het seksualiseren van alle vrouwen, vooral vrouwen die aan jullie ronde tafels zitten, de huidige beweging met jullie bespreken, deel uitmaken van de Lichtbeweging en de opkomst van de vrouwelijke en mannelijke energieën, dan zijn jullie deel van het probleem, niet van de oplossing.

De oplossing houdt in dat we elke overtuiging die we ooit over onszelf en het leven hebben gehad moeten veranderen, en het vereist het draconische ego te verminderen en je ego op één lijn te brengen met je goddelijke zelf en zijn wil voor jou.

Nelson Mandela zei: “klein spelen dient de wereld niet.” Dat geldt voor beide geslachten. Ik kan je uit ervaring zeggen dat ik vroeger dacht dat “klein veilig is.” Als ik ineenkromp en gewoon deed wat iedereen wilde, dan zou iedereen me aardig vinden en zou niemand me lastig vallen. Wat denk je? Die tactiek werkte niet. Toen ik me assertief begon op te stellen en mensen vertelde wat ik van hen verwachtte, konden ze me niet langer pesten, marginaliseren, uitschelden, treiteren, intimideren en nog veel meer. Toen ik in mijn eigen leven opkwam, was ik eindelijk veiliger en realiseerden mensen zich dat ik iemand was om rekening mee te houden.

Het heeft te maken met je rechten, je door God gegeven rechten. We moeten onszelf allemaal zien zoals God ons ziet, niet zoals ons gedicteerd is door een maatschappij die verdeelt en afscheid op basis van factoren waar we geen controle over hebben – ons geslacht, en wat dat betreft, onze uiterlijke verschijning. We zijn ermee geboren en we hebben niets te zeggen over het veranderen van deze dingen, nou ja, niet typisch in ieder geval. De meeste mensen zouden geen geslachtsverandering ondergaan.

Als je ego vereist dat iemand een ondergeschikte positie inneemt in je leven, dan heb je een ego probleem. Als je ego gelooft dat vrouwen ” schatjes ” en ” poesjes ” noemen oké is, dan ben je nog steeds deel van de matrix. Als je iedereen moet seksualiseren, dan bekijk je de dingen vanuit een derde dimensionaal perspectief, niet vanuit een hoger perspectief van het respecteren van creatieve energieën.

Als je zo met iedereen omgaat dat je opsomt hoe je jezelf seksueel met hen kunt vermaken, dan heb je een verslavingsprobleem. Als de enige waarde die mensen voor je hebben seksueel is, heb je een echt probleem. Als je een vrouw niet kunt zien als een mens, maar als een schatje of een poesje, of erger, dan verminder je de waarde van de mensheid in je eigen geest, dus dat laat je open voor het doden van leven – ja, omdat je het leven niet waardeert, het laat je open voor uitbuiting – omdat je het leven niet waardeert, het laat je open voor dominantie – omdat je het leven niet waardeert, en vele andere dingen die de Deep State in je kan uitbuiten. Het laat je open voor vele gedragingen. Omdat je het leven niet waardeert, waardeer je jezelf ook niet.

Eerbied voor beide geslachten en de schepping van het leven zou een heleboel problemen op deze planeet oplossen.

Ivo: Velen van jullie zien anderen als redders of als mensen die iets voor u kunnen doen. Je houding is tekenend voor je eigen onmachtige staat. Degenen die vrouwelijke partners zoeken om voor je te zorgen, je een huis te geven, voor je te koken en meer, zijn onmachtig.

Echter, Sharon’s punt is geldig: Als je een vrouw niet kunt zien als een persoon in plaats van iemand om een seksueel etiket op te plakken, dan heb je een problematische geest.

Mensen zijn mensen. En als je begint ze als zodanig te zien in plaats van als iemand om uit te buiten, want daar komt het op neer, dan heb je geleerd om het leven te respecteren. Je devalueert een deel van God, het deel in feite dat God de taak heeft toebedeeld Zijn nieuw leven te baren en op te voeden in de meest delicate jaren van het leven van dat wezen – de vroege kinderjaren. De moeder heeft het vermogen gekregen om de baby te voeden en te verzorgen – zij heeft letterlijk van zichzelf gegeven in het hele scheppingsproces van deze baby en daarna.

De cycli van de baby en de moeder zijn op elkaar afgestemd en zij leert te reageren op de behoeften van de baby zonder dat deze daarom hoeft te vragen. Dit is hoe belangrijk moederschap is.

Niet dat dat de enige rol van een vrouw is. God heeft haar meer toebedeeld.

Sharon: Ja.

Ivo: Vrouwen op de planeet verhogen nu het lichtquotiënt door oude denkwijzen over te nemen zoals waar we het nu over hebben, en vechten tegen de Matrix zodat vrouwen voor de verandering eens in het Licht gezien kunnen worden, in plaats van grotendeels door de duisternis.

Vrouwen staan voor het dragen van leven, het uiten van emoties, het zorgen voor en voeden van de mensheid, en zijn grotendeels anti-oorlog en anti-vernietiging van het leven. De vrouwelijke kwaliteit van het verzorgen wordt gezien in veel van jullie beroepen, vooral in de verpleging. Vrouwen worden gevraagd werk te doen dat weinig anderen zouden doen.

Betekent dit dat mannen dat niet zouden doen? Nee. Maar wij spreken voor de onbezongen helden van de mensheid: vrouwen.

De Aarde is een vrouwelijke planeet, geen mannelijke planeet, met een vrouwelijke ziel, Gaia genaamd. Gaia was stervende en riep om hulp, dus veel vrouwen reageerden om haar te redden. Om zo’n belangrijke rol in het universum te spelen was toegestaan aan een vrouwelijke ziel.

Wat jij gelooft van een echte mannelijke ziel is helemaal niet het geval. Je hebt nog veel te leren over beide seksen – het begint wanneer je je eigen kracht begint te begrijpen. Jullie zienswijze is er nu een van ontkrachting en vrouwen hebben daar door de jaren heen het meest van te lijden gehad. Zij zijn de zondebok voor veel van de Illuminati-campagnes.

In de Melkweg zijn vrouwen gelijkwaardig aan hun mannelijke tegenhangers. De man begrijpt dat als hij de vrouw minimaliseert, hij zichzelf minimaliseert. Het is een universele wet. Het kan niet anders.

Sharon: Dank je, Ivo. Ik wil nog een punt maken en dat heeft te maken met de taal die we gebruiken om onze geslachtsorganen te beschrijven. Ik realiseer me dat het woord “vagina” raar klinkt voor de Engelse spreker en ik heb “yoni” gezien, wat iets beter klinkt.

Maar laten we het c-woord, bever, mof, kooter, poesje, en waarschijnlijk nog meer waar ik nu niet aan kan denken, overlaten aan degenen die zich ongemakkelijk voelen bij seksualiteit en te onvolwassen zijn om het te kunnen respecteren. Hetzelfde geldt voor de mannelijke geslachtsorganen. Laten we de lat hoger leggen, mensen. Laten we deze vulgariteit overlaten aan mensen die niet inzien waarom ze het niet zouden mogen gebruiken.

Deze video wordt ook niet gemaakt zodat je je vrienden kunt beschimpen door te zeggen dat je beter bent dan zij. Laten we hier bovenuit stijgen en redenen gaan bedenken waarom we onszelf en anderen moeten respecteren. We zijn gelijken, maar het is tijd dat vrouwen naar voren treden en die ruimte opeisen.

Ivo: Mijn lief, ik begrijp dat je er een probleem mee hebt dat je zo behandeld wordt en ik smeek je het voor de rest van de dag te laten rusten. Je hebt je zegje gedaan, dus laat het nu rusten en geniet van de dag.

Sharon: Dat zal ik doen, bedankt Ivo.

Kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: Martien