Ivo van Vega: Het Verschil Tussen Ego En Ziel

Ivo van Vega: Het Verschil Tussen Ego En Ziel

Gechanneld door Sharon Steward – 8 Februari 2021

Het pad naar ascensie, naar het kennen van jouwe hogere zelf, is door naar binnen te gaan en te beginnen jouw eigen gedachten, gevoelens en daden te evalueren, niet die van anderen. Als je je richt op wat anderen doen, en je oordeelt over hen en bekritiseert hen, dan zit je in het afscheidingsbewustzijn.

Ivo zei in onze laatste video: De enige echte macht is zelf-Bekrachtiging. Macht over anderen is een illusie.

We doen alles omgekeerd! We hebben onze levenservaring laten bepalen door mensen buiten onszelf, terwijl we dat eigenlijk van binnenuit moeten doen.

“Ze vallen me aan” is een kijk op het leven als van buitenaf, terwijl het leven in feite van binnenuit komt en naar buiten gaat, dus moet het worden geïnterpreteerd als: “Ik kan van hen houden.” Het leven gaat van binnen naar buiten. Jij bent degene die moet bepalen welke overeenkomst je met anderen hebt. Zie alles als een kans om liefde te geven. Concentreer je op jezelf en wat je kunt doen, niet op wat anderen doen. Jouw ego zegt: “Deze persoon valt me aan”, terwijl jouw ziel zegt: “Deze persoon heeft mijn liefde nodig.” Luister naar je ziel.

Natuurlijk, niemand anders doet dit, of misschien zijn er een of twee monniken die in kloosters leven of hoog op bergtoppen die dit snappen, dus laten we maar iets beginnen dan. Het externe van jezelf is ego-land, het interne van jezelf is jouw ziel, als je begint te kijken, en dat is niet zo moeilijk, want zodra je begint met je eigen gedrag onder de loep te nemen, positioneer je jezelf als de waarnemer en ben je automatisch in werking als je hogere zelf. Wie anders kan jouw dagelijkse leven of jouw gedrag kritisch bekijken dan een ander hoger aspect van jezelf?

Ivo, Athena, Sigrid en Aurea zullen je helpen met enkele voorbeelden, zodat je ziet wat ze bedoelen:

Ego ziet een slachtoffer – ziel ziet iemand die liefdeloos is naar zichzelf en anderen (afgesneden van levenskracht)

Ego ziet aanval – ziel ziet kans om iemand lief te hebben

Ego ziet een rommelige huiskamer – ziel ziet een kans om op te ruimen en een liefdevolle ruimte te creëren

Ego ziet smeerlap of hufter – de ziel ziet twee partijen die niet van zichzelf houden – het doelwit en degene die anderen als smeerlappen beschrijft

Ego ziet misbruik – ziel ziet het leren van een harde levensles

Ego ziet een auto-ongeluk – ziel ziet kans om iemand in nood te helpen

Ego ziet de dader – ziel ziet iemand met weinig energie die liefde nodig heeft

Ego ziet het probleem – ziel ziet kans om leven te verbeteren

Ego ziet stress op het werk – de ziel ziet een kans om het leven te veranderen

Ego ziet gebrek aan geld – ziel ziet kans om de Universele wet te gebruiken

Ego manipuleert anderen – ziel ziet kans om aan grenzen te werken en anderen lief te hebben

Ego haalt anderen naar beneden – ziel ziet kans om anderen lief te hebben, inclusief zichzelf

Ego heeft medelijden met zichzelf – de ziel ziet het gebrek aan macht en liefde

Ego voelt zich niet goed genoeg – ziel ziet het gebrek aan zelfliefde

Ego wil “erboven staan” – ziel ziet dat lessen van nederigheid op zijn plaats zijn

Ego voelt zich alsof het “boven mijn pet gaat” – ziel ziet dat lessen van macht en nederigheid op hun plaats zijn

Ego voelt zich boos – de ziel ziet dat vergeving op zijn plaats is

We lijden gewoon aan liefdeloosheid en ontkrachting. Dat is alles. Vraag jezelf voortdurend af: “Ik zie dit op deze manier, maar hoe zou mijn liefdevolle ziel het zien?”

Herformuleer de manier waarop je denkt. Je leerde alles te definiëren door te luisteren naar wat anderen je vertelden. Laat me je vragen, hoe heeft dat voor je gewerkt? Ja. Dus schrap alles wat je geleerd hebt en luister naar jouw hart.

Ivo: Jullie wereld is een mengeling van zoveel verschillende niveaus van bewustzijn en jullie hebben allemaal in een lagere dimensie geleefd. Vooral de sterrenzaden/lichtwerkers die naar de aarde komen en dan hun ware zelf vergeten, zitten in een dilemma dat veroorzaakt wordt door deze verschillende niveaus van bewustzijn. En dan vertellen ze je: “Alle mensen zijn gelijk geschapen.”

Sharon: Nee, dat zijn ze niet.

Ivo: Dat zijn ze niet. Jouw wereld is een uitzondering vanwege het feit dat zovelen niet in staat zijn geweest te ascenderen. En je ziet hoe verraderlijk de 3D-technologie is geweest in een poging om jullie onderdanig te houden. Nu hebben jullie computers en het internet waar jullie de hele dag op zitten. Dus dit is weer technologie die jullie probeert te onderdrukken.

Max Eegan noemde het een zielenzuigende doos. ‘Ik zet de doos uit en geef mezelf pauzes, vooral ’s nachts’.

Ivo: Correct. En hij heeft gelijk.

Er zijn zoveel verschillende niveaus van bewustzijn, maar degenen met een hoger bewustzijn zijn gemaakt om te leven tussen degenen die overheersen met hun lagere verwachtingen van het leven. Ongeacht iemands frequentieniveau, jullie zijn allemaal onderworpen aan een levenswijze van lagere frequentie, en nu zal dit veranderen.

En degenen die het moeten veranderen zijn jullie. Wacht niet tot deze wereld voor jullie wordt veranderd. Jullie zijn degenen die het creëren, of je het nu beseft of niet, en je moet dan beseffen dat je het doet.

Begin je voor te stellen hoe jouw ziel elke situatie zou zien die zich in je leven voordoet.

Is het iemand die uit je tuin steelt of is het een kans om vergevingsgezind te zijn jegens dieven?

Is het iemand die jouw grenzen schendt of een kans om jouw grenzen opnieuw te laten gelden?

Wil je echt zo liefdeloos zijn als zoveel anderen op jouw planeet, of wil je het beter doen voor jezelf?

Leer het leven te begrijpen vanuit het perspectief van jouw ziel en niet dat van je ego. Ja, je zult anders zijn. Niemand zal je begrijpen. Sommigen zullen proberen misbruik van je te maken, maar de ziel is altijd machtiger dan een ego, het ego van wie dan ook.

Sharon: Dank je, Ivo. En aan jullie allemaal: Wacht niet langer op Jezus. Hij heeft jullie deze keer gestuurd!

Ivo: LOL Dat heeft Hij inderdaad gedaan. Dank je wel, mijn lief.

Bron

Vertaling: Martien