Ivo van Vega: Een Oorlog van Geloof

Ivo van Vega: Een Oorlog van Geloof

Gechanneld door: Sharon Stewart – 3 Mei 2021

Sharon: Ivo, in Ashtars boodschap van gisteren zei hij één ding dat me echt als een pingpongbal tegen het hoofd sloeg. Hij zei: “De eerste mijlpaal in de reis was het Quantum Financial System (QFS), dat al is geïmplementeerd.

De ontwrichting en ontbinding van het oude Fiat monetaire systeem is aan de gang, en zal voortschrijden naarmate het wordt toegestaan om dit te doen. Hoe meer mensen zich realiseren dat hun geld uit deze nieuwe bron komt, het QFS, hoe meer het oude systeem in elkaar zal storten. Als men gelooft dat het is wat het altijd was en er geen verandering is aangebracht, dan zal het oude systeem voor hen overheersen.

Geloof het. Verander je denken om op één lijn te komen met deze Waarheid. Welk systeem wens je dat jouw van je inkomen voorziet? Je hebt nu de keuze.”

Dat is logisch! Ze noemen dit “Een Bewustzijnsoorlog,” en als je denkt aan hoe bewustzijn werkt, in de lagere dimensies, noemen we bewustzijn “overtuigingen.” Dus we moeten ons geloofssysteem veranderen.

We krijgen informatie om onze overtuigingen te her-configureren. Maar deze informatie stemt overeen met de waarheid en met God.

Het was niet in me opgekomen te geloven dat mijn inkomen van het QFS kwam, of dat ik met het QFS te maken heb als ik mijn bankzaken doe, maar wij creëren deze realiteit, dus waarom zou ik dat niet juist geloven? Zodra ik het denk, kan ik van geloofssysteem veranderen en eerlijk gezegd, ook in frequentie stijgen.

Ivo: Je creëert inderdaad jouw realiteit. En het is je toegestaan om de overtuigingen te hebben die je wilt hebben. De informatie die tot jullie is gekomen via de alternatieve gemeenschap, via channelaars zoals jezelf, via de Alliantie, is jullie verteld om jullie een keuze te geven in wat jullie willen geloven.

Zie dit als een groot scherm met gebeurtenissen op aarde die zich voor je afspelen. Terwijl je daar staat, moet je kiezen waar je je op wilt afstemmen – wat je wilt geloven.

Jullie werd verteld dat de QFS actief was. Ashtar vertelde jullie ook dat het QFS systeem kan inbreken in elk computersysteem van de overheid dat het wil en dat uiteindelijk iedereen betaald zou worden via het QFS, en niet via het ter ziele gegane Fiat systeem.

Het kwam echter niet bij velen van jullie op om te kiezen welk systeem jullie wilden gebruiken. Jullie kinderen gebruiken altijd hun verbeelding, maar het is een vaardigheid die veel volwassenen niet gebruiken. Door je verbeelding te gebruiken, activeer je het systeem van creativiteit. Maar de meeste volwassenen willen zich op “feiten” baseren en daardoor vertragen jullie het proces van creatie, zo niet vertragen jullie het voor onbepaalde tijd. Jullie wordt verteld dat je denken in overeenstemming moet zijn met de waarheid, en dat dit feiten zijn.

Velen van jullie geloven, omdat er niets veranderd lijkt te zijn, dat er in feite niets veranderd is, en dan blijven jullie geloven wat jullie altijd geloofden: dat jullie geld wordt uitgegeven via het Fiat-systeem.

Sharon: Schuldig aan de tenlastelegging!

Ivo: Nu heb je de keuze aan welke waarheid je je wilt houden, welke reeks feiten je wilt naleven. Of wil je je eigen waarheid creëren?

Dit is niet alleen een proces waarin ieder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid begint te begrijpen, het is ook een proces waarin je begint te begrijpen hoe je jouw deel in het proces moet creëren. Op dit moment, krijg je een paar opties: QFS of Fiat? Masker of geen masker? Liberaal of Conservatief? Patriot of Verrader? Goed of Kwaad? Vaccin of geen Vaccin? Lockdown of geen lockdown?

Dit zijn geen meerkeuzevragen die je worden gesteld. Jullie worden gevraagd om je bewustzijn door een verraderlijke tijd in de geschiedenis van de aarde te sturen door twee opties te krijgen over een bepaald onderwerp. Ja of nee. Positief of negatief. Goed of kwaad.

Dit is dualiteit. Door jezelf door dualiteit heen te loodsen, zul je stijgen naar een bewustzijnsniveau dat verenigd is: de vijfde dimensie wanneer je je afstemt op het juiste antwoord. Door consequent te tonen dat je goed bent, en afgestemd op goedheid voor allen, omdat dat is waar je uit kiest: kwesties die de hele wereld beïnvloeden, kies je wat je wilt zien voor jezelf en voor anderen, en verhoog je jouw trillingsfrequentie hoger naar de vijfde dimensie.

Wij overspoelen jullie niet met informatie om jullie te verwarren, zoals de Deep State doet. Jullie werden opgesloten, kregen te horen dat er een virulente stam in Canada was, en konden kiezen uit een aantal verschillende vaccins. We vragen alleen of je het wilt of niet. De verwarring komt van de kwade kant, en dat is een van hun tactieken: jullie in verwarring brengen zodat jullie geen duidelijk antwoord kunnen geven.

Wij vragen jullie eenvoudigweg om je overtuigingen te veranderen op basis van het feit of je wel of niet met de agenda mee wilt gaan. En we hebben jullie altijd verteld dat jullie je creatieve energie moeten steken in het creëren van de tijdlijn die jullie voor de aarde willen zien. Maar desinformanten hebben verwarring gezaaid rond de QFS, en jullie zijn getraind om te geloven wat je ziet. Jullie geloven dat als er niets is veranderd, er ook niets is veranderd. Dat werkt niet voor jullie en moet achterwege gelaten worden. Jullie moeten geloven in wat jullie niet zien. Als je wilt dat het waar is, creëer het dan. Creëer dat geloofssysteem.

Aangezien de Matrix chaos en verwarring gebruikt om mensen verstrikt te houden in haar geloofssysteem, is het duidelijk dat wij hun pogingen om chaos te creëren beantwoorden met vrede in de hoop zoveel mogelijk mensen te bevrijden die op het punt staan erin te vallen.

Wees echter gewaarschuwd, dat niet alle mensen te redden zijn. Er zijn er die van nature slecht zijn, en anderen die te laag van frequentie zijn om in het goede te kunnen geloven. We helpen er zoveel mogelijk.

Sharon: Dank je, Ivo.

Ivo: Mijn liefste, het komt goed met jouw wereld. Blijf denken aan vrede, voorspoed en geluk voor iedereen.

Sharon: Geweldig! Dit is ongeveer waar je voor velen toestemming voor geeft. Sommigen gaan er dieper op in en dat is omdat het onze zaak is om dat te doen.

Ivo: Precies, mijn lief.

Kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: Martien