Ivo van Vega: ‘Dit is de Enige Verandering die Jullie Wereld Nodig Heeft’

Ivo van Vega: Dit is de Enige Verandering die Jullie Wereld Nodig Heeft’

Gechanneld door: Sharon Steward

EEN MUST READ VOOR IEDEREEN.

Sharon: Dus je dacht niet dat ik het zou doorhebben, hè Ivo?

Ivo: Dat dacht ik niet, mijn liefste. Dus ik heb je het antwoord gegeven. We hebben een tijdje gepland om beperkende overtuigingen te bespreken en het onderwerp is niet ter sprake gekomen. Daarom zal ik je nu zeggen dat er één overtuiging is waar zo weinigen van jullie op jullie planeet in geloven en dat is de kern van de zaak: Jullie geloven niet in overvloed. Jullie geloven in schaarste.

Ik verwijs naar schaarste van geld (gebrek), schaarste van goede gezondheid (ziekte), schaarste van liefde (eenzaamheid, verlatenheid), schaarste van vrienden, schaarste van werkgelegenheid, schaarste van gezond verstand of intelligentie is een andere schaarste die velen op jullie planeet betreuren.

Jullie planeet is het omgekeerde van de Melkweg – de Melkweg gedijt op zijn overvloed. Wij geloven erin en dus creëren we het voor onszelf en hoeven we nooit zonder te zitten.

Nu worden jullie mensen geconfronteerd met hun schaarsteproblemen. Zij mogen op dit moment niet werken en velen moeten het zonder voedsel of geld stellen. Ze staan in de rij voor de voedselbank omdat ze niet op de hoogte waren. Degenen die lucht kregen van de dreigende lockdown, renden naar buiten om goederen te kopen die ze nodig zouden hebben en blijkbaar is een schaarste aan wc-papier niet iets waar jullie onder willen lijden, dus creëerden jullie die schaarste in feite voor anderen vanwege je eigen angsten.

Jullie wereld is uit balans omdat de meeste mensen geloven in schaarste. Zij geloven dat wat zij willen hun niet gegeven zal worden. Dat is de kern van jullie problemen op Aarde en hoe jullie in staat zijn geweest om gecontroleerd te worden – door een onvolledig bewustzijn. Omdat jullie geloven dat het de taak van iemand anders is om jullie te geven wat jullie nodig hebben. Alsof jullie kinderen zijn.

Het is jullie eigen taak om te voorzien in wat jullie voor jezelf nodig hebben. Jullie zijn scheppers. En jullie zijn misleid in het creëren van gebrek voor jezelf, terwijl anderen de overvloed van jullie hebben gestolen.

Wanneer jullie je richten op een probleem, richten jullie je in feite op wat verkeerd is of ontbreekt, in plaats van op wat overvloedig is in jullie leven.

De enige grote beperkende overtuiging van jullie mensen is het geloof in schaarste, niet in overvloed. Jullie zijn negatieve denkers.

Dus mijn liefste, jij wenst terug te keren naar gezondheid. De manier om dit te doen is je te richten op een overvloed van gezondheid. Jullie wensen terug te keren naar rijkdom. De manier om dit te doen is je te richten op een overvloed aan rijkdom. Jullie hebben de liefde die jullie wensen in jullie leven, maar soms koesteren jullie deze liefde niet omdat jullie weer bezig zijn je te richten op schaarste.

Wanneer iemand deze weerstand tegen overvloed overwint, dan zullen de sluizen voor hem opengaan. Maar jullie geloven dat jullie op aarde zijn om beperkt, begrensd, gepolst, gehoorzaam, gecontroleerd en gemanipuleerd te worden, en dat jullie moeten werken voor jullie leven, wat natuurlijk een oneerlijk systeem is.

Dit is de kern van ieders problemen. Zij geloven in gebrek. Dat doen jullie allemaal. Als jullie je allemaal een leven van overvloed zouden voorstellen, hoe zou dat er dan uitzien? Als deze video afgelopen is, ga dan zitten en denk erover na.

Mijn lief, Ashtar had in zijn laatste video (What CoVid 19 is Showing You) gezegd dat we jullie niet alles kunnen geven wat jullie nodig hebben om de wereld in één klap te veranderen, omdat het zou worden afgewezen. Waarom zou een overvloed aan geld worden afgewezen door jullie mensen? Omdat jullie geloven in schaarste.

Dus we kunnen jullie niet allemaal, bijvoorbeeld, een miljoen dollar geven omdat de reactie erger zou zijn dan wanneer we het anders zouden doen. Ja, ik hoor je zeggen dat je geen tegenreactie van mij zou krijgen, maar heb je ooit een miljoen dollar in je portemonnee gehad? Op je bankrekening? Hoe weet je dan hoe je zou reageren?

We moeten de mensen op Aarde langzaam hun St Germaine-financiering (Nesara/Gesara) geven, en het moet zo verdeeld worden dat het voor jullie legitiem aanvoelt. De mensen kunnen klagen over de gierige regeringen die hen proberen te breken en hen slechts tweeduizend dollar geven als hun zaak ten onder gaat. Dit is de manier waarop jullie gewoon zijn dankbaar te zijn, dus moeten wij ervoor zorgen dat het op zo’n manier wordt verdeeld dat het voor jullie aanvaardbaar is. Natuurlijk komt er meer geld. Wanneer jullie mensen beginnen te geloven dat het geld voor hun bestwil komt en niet voor hun slavernij, en zij beginnen te beseffen dat werken voor je levensonderhoud slavernij is en geen vrijheid, en het is zeker niet de weg naar overvloed voor zovelen, dan zullen we een stapje vooruit kunnen doen.

Hun geloof zal in die mate veranderd zijn dat we het stuk op het bord een stapje verder kunnen brengen. Het is wat jullie ons toestaan, en op dit moment hebben jullie een armoede mentaliteit. Collectief houden jullie deze overtuigingen vast en wij moeten een manier vinden om deze overtuigingen beetje bij beetje te veranderen.

Sharon: Interessant.

Ivo: Jullie monetaire systeem werd gecreëerd om jullie tot slaaf te maken, en door het te leven en te werken, zagen jullie het leven als een strijd. Dit is geen overvloed. En nu moeten we je naar een meer overvloedige mentaliteit brengen. Dit is de uitdaging nu.

Overvloed is de weg van het universum; het is wat de Schepper voor jullie wil. Niet dit. Je moet je nu richten op hoe een overvloedig leven er voor jou uit zou zien. In Sharon’s geval zou ze weer gezond worden en een overvloed aan energie hebben, ja, zelfs op  60 jarige leeftijd.

Ze zou het geld hebben dat ze nodig heeft om haar huis te kopen om er een ruimtestation van te maken, en om schepen te laten landen. Ze zou de nodige meubels kopen en een verwarmd zwembad installeren zodat ze het hele jaar door zou kunnen zwemmen.

Zij is er in feite in geslaagd één ding in overvloed voor zichzelf te creëren – en dat is tijd. Zij is met pensioen gegaan en heeft nu alle tijd die zij nodig heeft om het werk van haar ziel te doen, deze dienstbaarheid voor jou. Wat haar vooruitgang belemmert is haar slechte gezondheid.

Het gaat om wat jij gelooft dat je verdient. Omdat je geboren bent in een systeem waarin de gemiddelde mens ernstig beperkt was, leer je, zonder er echt bij stil te staan, dat je niet veel verdient. Dit moet veranderen, dit is wat we nu aan het bereiken zijn met de St Germaine fondsen en de schuldkwijtschelding die begint.

Maar help ons nu als je wilt. Ga 10 minuten zitten en denk na over hoe jouw leven eruit zou zien als je de gezondheid, rijkdom en liefde had die nodig zijn om op Aarde te gedijen. Dat is je huiswerk. En vraag je af waarom je jezelf deze dingen nu niet verschaft. Haat jezelf niet, geef jezelf niet op je kop, geef jezelf niet de schuld…. jij hebt het beste gedaan wat je kon onder deze omstandigheden. Maar nu is het tijd voor jullie wereld om collectief overvloed te omarmen.

Er is geen geheim. Overvloed is jullie geboorterecht. Het is wat jullie toekomt. Jullie hebben het al gecreëerd, maar het werd van jullie gestolen.

Vraag jezelf af, hoe je kunt werken en een overvloedige voorraad rijkdom kunt creëren zoals jij die hebt aangegeven, niet door een of andere externe kracht.

Vraag jezelf af, hoe je een gezonde gezondheid voor jezelf kunt creëren, ongeacht wat je door doktoren en artsen is verteld.

Vraag jezelf af, hoe je de liefde kunt creëren die jou vervult, hoe je de mensen kunt aantrekken die de liefde nodig hebben die jij te geven hebt?

Dit zijn de vragen die veranderen. Hierop moet je je richten met je geest, want de geest is de schepper van de fysieke toestand.

Men heeft jullie geleerd dat jullie zeer beperkt zijn, terwijl jullie in feite enorme scheppers zijn. Deze kracht is uitgebuit zonder dat jullie het beseften.

Sharon: Dank je, Ivo.

Ivo: Mijn liefste, het wordt tijd dat jouw wereld zijn benarde situatie inziet. Individueel en collectief zijn jullie mensen bedrogen. Nu, met de GESARA-wet, zal jullie wereld overgaan naar een overvloedige staat waarin allen zullen profiteren en gedijen.

Bron

Vertaling: Martien