Ivo en Sanat Kumara: De Reden Dat Jullie Behoeften Hebben

Ivo en Sanat Kumara: De Reden Dat Jullie Behoeften Hebben

Gechanneld door: Sharon Stewart – 18 April 2021

Ivo: Uw wereld gaat ervan uit dat ouders iemands persoonlijkheid vormen. Dat is niet zo. De ziel schept de lagere geest, de persoonlijkheid en het is de verantwoordelijkheid van de ouders om datgene wat inherent is aan de geest van het kind naar buiten te brengen en te helpen om het te gebruiken binnen de context van de aardse omgeving van het kind.

De reden waarom je de perceptie hebt dat je onbevredigde behoeften hebt, is omdat verzorgers hun macht over het kind hebben misbruikt. Dat kunnen leraren zijn, babysitters, andere broers en zussen, geestelijken, maar ook ouders, en meer. De “Donkere Moeder” en “Tiran” gedachten beheersingsprogramma’s gericht op jullie lagere geesten, in een patriarchale wereld, is de reden dat iemand van leven naar leven gaat met het gevoel ontoereikend te zijn en het gevoel te hebben dat niet in zijn behoeften wordt voorzien.

De enige emotionele behoefte die jullie hebben is om je ziel op aarde te belichamen. Jullie hebben fysieke behoeften, en dit omvat voeding en vastgehouden en geaccepteerd worden door andere aardbewoners, maar wat jullie nu op aarde hebben zijn veel mensen die gebroken zielsverbindingen hebben, zodat het gevoel van “heel zijn” hen blijft ontgaan. Dus zoeken jullie. Je zoekt in uiterlijkheden naar dat wat je bent. Die zijn er niet. Je moet de ene rots na de andere omverwerpen om te begrijpen dat niets onder die rots je zal vertellen wie je bent. Alleen jij kunt dat doen.

Het is aan de verzorger om de gehechtheid van het kind aan de ziel niet te verbreken. Helaas wordt dit nu op grote schaal gedaan, vooral omdat jullie de aard van het leven en het ouderschap niet begrijpen. Dit zijn niet echt onvervulde behoeften die jullie hebben geleden, maar eerder zielswonden.

Ja, er is de verwachting dat jullie in een liefdevolle familiekring zullen leven, dit is wat voortkomt uit jullie leven als Pleaidiërs, Veganisten, of zelfs hogere dimensionalen. Wanneer dit niet gebeurt, blijft men alleen over met de ware leraar: de ziel. Wanneer de ziel blijft lijden onder wreedheden en misbruik door de handen van de verzorgers, dan breekt zij. Velen van jullie hebben een gebroken ziel en proberen de stukken terug te vinden. De manier om dat te doen is de oorspronkelijke wond te helen. Dit gebeurt door hetzelfde soort misbruik van anderen te blijven ondergaan, en door te leren, anders op het misbruik te reageren, liefdevoller naar jezelf en naar degene die je misbruiker is, genees je de wond.

Wanneer je doorgaat met het neerzetten van diegenen die je misbruikt hebben, heb je slechts het halve werk gedaan. Het is duidelijk dat je nog steeds bang bent voor die persoon of dat soort persoon. Vergeving is essentieel voor de herverbinding van de ziel om plaats te vinden. Dit komt omdat je je frequentie moet verhogen tot zielsniveau om de gebroken stukken terug te halen en de ziel weer te verbinden met je lagere frequenties. Alleen liefde kan helen. Haat vernietigt.

Velen van jullie hebben een haatdragende eerste levenservaring gehad. En op jullie beurt blijven jullie anderen haten, uit onwetendheid. Dat blijven doen, houdt de ziel op een afstand. Leren hoe je van anderen kunt houden en leren hoe je van jezelf kunt houden, ongeacht de omstandigheden waaronder je hebt geleden, is het doel.

Wij beseffen dat er op aarde in dit opzicht veel te doen is, maar jullie hebben niet meer geleden dan je ziel aankan. Velen van jullie worstelen echter de hele dag met vergeving, terwijl het nuttiger voor jullie zou zijn om je over te geven aan je ziel, jouw Christus-zelf, jouw God-zelf of God. Je hoeft dit werk niet helemaal alleen te doen. Je hebt hulp. En je kunt dat deel van jezelf vertellen dat je niet weet hoe je dit moet doen, dus laat hen helpen om je te helen of je verder te instrueren.

Ja, er is een Universele Wet van Overgave. Die luidt als volgt:

Overgave betekent niet je handen in de lucht steken en met een witte vlag wapperen, het is geen nederlaag, opgeven of falen. Overgave is wijs zijn. Het is wijs om de stroom van levensenergie te accepteren in plaats van je ertegen te verzetten. Overgave is het onvoorwaardelijk aanvaarden van “Wat er nu is” en het zonder enig voorbehoud opgeven van elke innerlijke weerstand tegen “Wat er nu is”.

Door op dit moment, en in elk huidig moment van nu, een bewuste keuze te maken om volledig te aanvaarden dat het huidige moment is zoals het zou moeten zijn, dan ben je door je over te geven aan deze kennis krachtiger dan je ooit zou kunnen geloven. Door niet te oordelen over het huidige moment van nu, maar het te aanvaarden en geen weerstand te bieden aan wat nu is, toon je een enorm vertrouwen in God en andere Ongeziene Entiteiten. Dit stelt je in staat om in een staat van genade, gemakkelijke stroom en verlichting te verkeren. Of de dingen als “goed” of “slecht” worden ervaren is in deze staat van genade niet van belang. Dingen zijn wat ze zijn en uiteindelijk gebeurt alles voor het beste. Je kunt echt loslaten en God toelaten – maar zorg ervoor dat je weg roeit van de rotsen! Door je over te geven aan “wat nu is”, in deze staat van gracieuze overgave, kun je duidelijk zien welke actie er moet plaatsvinden en door één ding tegelijk te doen, stap voor stap, centimeter voor centimeter, moment voor moment, zoals geïllustreerd in de Wet van Proces, bereik je wat er gedaan moet worden, in je overgegeven staat.

De energie die vrijkomt in een overgegeven staat is een krachtige, helende energie. Deze energie stuwt je genezing, groei en evolutie voort. Geef je over om te ontdekken hoe krachtig je werkelijk bent.

Wat een goed punt is: de Stroom. Het leven stroomt. Het leven stroomt altijd in de richting van heling en vergeving. Als je dat niet kunt, ben je uit de stroom. Vraag om hulp om de stroom weer te hervinden.

Het leven stroomt “opwaarts” in frequentie, niet neerwaarts. Het kost in feite veel energie om een planeet in een omstandigheid van negativiteit te houden. De energie die daarvoor nodig is, is de levensenergie van iedereen op aarde. Dus jullie houden jezelf naar beneden.

Door die greep op je energie te verbreken, bevrijd je jezelf en help je het collectief van de mensheid op aarde te bevrijden.

Wanneer jullie liefde verkiezen boven haat, wanneer jullie dankbaarheid verkiezen boven klagen, wanneer jullie wijsheid verkiezen boven onwetendheid, wanneer jullie moed verkiezen boven angst… dan winnen jullie. En jullie winnen ook voor iedereen op aarde.

We beseffen dat het leven op aarde moed vergt. Vooral nu, nu het weefsel wordt losgescheurd om de demonen eronder te onthullen. De aarde gaat door een collectief proces van het onder ogen zien van haar angsten; de angsten die degenen op haar hebben helpen creëren. Zij zal dit proces nog geruime tijd ondergaan. Nieuwe wreedheden zullen worden opgedrongen aan degenen die nog steeds bang zijn, terwijl degenen die dat niet zijn, zullen worden bevrijd.

Sharon: Dit is Ivo niet. Ik kan zien dat hij iemand in de channeling laat. Dat doet hij de laatste dagen al.

Wie bent u, deelgenoot van deze waarheid en kennis?

SK: Ik ben Sanat Kumara, Planetaire Logos voor de aarde. Heer der Wijsheid, minnaar van allen die deze planeet sieren.

Sharon: Aha! Ik dacht, ik vraag het maar even. Ivo werkt samen met andere mensen en channelt nieuwe info via mij.

SK: Mag ik doorgaan?

Sharon: Natuurlijk! Ik wil gewoon zien hoe je eruitziet. Oh. Oké. Ik heb uw beeltenis eerder gezien.

SK: Ik schijn elke dag op je met je zon. Ik ben het Licht dat deze planeet nu overspoelt.

Sharon: Jullie zouden mijn hartchakra moeten voelen, jongens. Zijn energie is geweldig. Oké, ga door.

SK: In deze tijd van misschien duisternis voor de dageraad, zal jullie volk leren. Leren moeten ze, anders gaan ze ten onder. De wijsheid van de oude tijden moet terugkeren naar jullie harten; het moet zich weer in jullie nestelen. Jullie moeten je weer met de ziel verbinden. Dit zal jullie opnieuw worden geleerd, wanneer de aarde opnieuw het middelpunt van het universum inneemt om haar plaats als heldere ster van het universum weer op te eisen.

Elke dag leren jullie. Nu zien jullie dat er geen informatie naar jullie toekomt. Dus jullie leren. Jullie leren te vertrouwen en geduldig te zijn. Jullie leren je hart open te houden, de machthebbers te vertrouwen, geduldig te zijn en op leiding te wachten.

Dit is zo’n belangrijke les. Voor velen zijn de dagen van nukkige impulsieve beslissingen voorbij. Denken zonder hart.

Het hart neemt nu zijn plaats in de voorhoede van deze beweging in. Jullie worden onderwezen. Jullie worden lessen geleerd waarvan jullie je misschien niet eens realiseren dat jullie ze aan het leren zijn. Met elke stap die je zet, met alles wat je onthult, met elke reactie die je hebt op elke omstandigheid die zich voor je aandient, leer je de Christus te belichamen. Langzaam, stap voor stap, herinner je je wie je werkelijk bent.

Ik ben Sanat Kumara en ik laat je nu achter met een zegen en met de verzekering van allen die van het hogere hart zijn dat we naar je kijken, van je houden en je in liefde leiden.

Sharon: Bedankt, Ivo. Dat was behoorlijk geweldig!

Ivo: Graag gedaan, mijn liefste.

Sharon: Ik dacht dat je alleen Veganisten kende! LOL

Ivo: Helemaal niet. Wij zijn op aarde. Zij ontvangen ons terwijl wij hen bijstaan in de bevrijding van deze planeet en de terugkeer van het Christuslicht naar jullie zielen.

Kanaal: Sharon Stewart

Bron

Vertaling: Martien