De Mensheid Op Aarde Wordt Geconfronteerd Met Haar Collectieve Schaduw.

De Mensheid Op Aarde Wordt Geconfronteerd Met Haar Collectieve Schaduw.

Gechanneld door: Sharon Stewart 28 december 2021

Sharon: Ivo gaat ons uitleggen hoe we nu in onze schaduw leven.

Ivo: In feite, mijn lief, heb je het net gezegd. Jullie hebben een onderdrukkende reeks regels aangeleerd gekregen, waardoor andere, niet-onderdrukte mensen jullie wereld hebben kunnen overheersen. Jullie mensen worden op dit moment erg onderdrukt. Sommigen vechten nu terug, anderen leunen achterover en kijken wat er in de wereld gebeurt.

Ik suggereer niet dat jullie moeten vechten, maar ik suggereer dat jullie een rol spelen in de collectieve schaduw van de aarde, die jullie op dit moment aan het licht zien komen. Jullie hebben allemaal meegewerkt om dit tot bloei te laten komen. Jullie allemaal. Ja, ik hoor dat sommigen van jullie zullen verklaren dat jullie onschuldig zijn, maar jullie zijn niet onschuldig – jullie zijn medeplichtig. Net als iedereen op deze planeet.

Jullie accepteerden regels. Jullie accepteerden voorwaarden waar jullie het niet mee eens waren. Jullie lieten jezelf het zwijgen opleggen. Jullie stonden toe dat jullie van elkaar gescheiden werden. Jullie lieten toe dat jullie leugens geloofden. Jullie stonden toe dat de regering jullie leven regeerde zonder ooit vragen te stellen bij wat ze deed. Jullie hebben toegestaan dat er wetten werden gemaakt zonder dat jullie daar ooit iets tegen in te brengen hadden. Jullie hebben je leven gespeeld als een machteloze pion, en nu betalen jullie daar de prijs voor.

Jullie hebben vele gelegenheden aangegrepen om je woede te onderdrukken, door verslaving of met andere middelen. Je dronk, je overmatte, je nam drugs zodat je je kon blijven aanpassen aan wat je hart weet als een absoluut onhoudbare staat voor een mens om in te leven. Jullie pasten je aan aan onmenselijkheid.

En degenen die nu medeplichtig zijn aan nog meer beperkingen, doen nog steeds hetzelfde. Sommigen van jullie zijn gelukkig wakker geworden en hebben gezegd: dit is genoeg, jullie gaan zo niet verder.

Jullie zijn je hele leven getraind om het onaanvaardbare te accepteren. U werkte 40 uur per week met een glimlach op uw gezicht, terwijl u stiekem hoopte dat uw baas zou sterven en wegrotten in de hel. Hoeveel deden dat? U hield die glimlach op uw gezicht geplakt tot u uiteindelijk besloot een andere baan te zoeken.

Sharon is vaker van baan veranderd dan wat dan ook in haar leven.

Dat komt omdat ze zich verzette tegen het hele idee van werken voor geld, omdat ze in haar hart wist dat het verkeerd was. Ze begreep niet waarom ze wist dat het verkeerd was, maar het was zo. Dat zou ze later gaan begrijpen, nadat ik haar had verteld wie ze werkelijk is.

Ze wist haar hele leven al dat de opvoeding door haar ouders niet klopte. Toen de man die een oogje had op de 16-jarige Sharon haar vader benaderde op de bowlingbaan om te zien of hij met Sharon uit mocht, wist Sharon dat dit verkeerd was. Ze wist dat als hij met haar uit wilde, hij het aan haar moest vragen, niet aan haar vader.

Ja, jij hebt menig probleem veroorzaakt voor je ouders, voor wie je weigerde te buigen, vooral als tiener.

Sharon: Ja, en mijn vader reageerde daarop door een paar keer te proberen me te vermoorden, ik overleefde het. Ha ha!

Ivo: We keken toe, mijn beste, en we probeerden je te helpen zoveel we konden.

Sharon: Ik weet het. En ik weet dat je mijn aardse familie niet erg mag.

Ivo: Ik begrijp ze, maar ik heb liever dat je niets met ze te maken hebt. Om het simpele feit dat jij veel beter verdient dan zij, veel veel beter.

Sharon: Vooral jullie die misbruikt zijn, moeten dat ook beseffen. Zij hebben jullie niet verdiend. Jullie kwamen naar deze planeet om haar te bevrijden en zij misbruikten jullie, ja, omdat ze het niet beter konden, maar jullie hoeven die shit niet te blijven pikken. Loop weg. Ze gaan niet veranderen, niet voor jou. Je moet begrijpen dat ze niet voor jou zullen veranderen vanwege de manier waarop ze je hebben leren zien, als je het hebt over onderdrukkende regels en geloofssystemen.

Ivo: Ja, en dat is waar we nu zijn. Jullie hebben je allemaal laten misleiden, voorgelogen, jullie hebben complete en volslagen onzin geloofd, en dat alles, en ik herhaal dat alles, was om twee redenen: om te zien hoeveel mensen ze zover konden krijgen dat ze hen geloofden, en ofwel om degenen die dat niet deden te elimineren, ofwel om manieren te vinden om hun boodschappen te censureren. Censuur wordt al heel lang uitgeoefend. Dit is niets nieuws. Zij hebben de hele tijd discreditatie campagnes gevoerd tegen hen die de waarheid kenden. Zij hebben hen uitgenodigd in hun talkshows om hen neer te halen en hen in de ogen van het publiek als ketters te doen overkomen.

Nu zij denken dat zij de hele aarde hebben waar zij ze willen hebben, hebben zij hun laatste controle agenda naar voren gebracht. En je ziet dat deze agenda krankzinnig is. Toch gaan sommigen ervoor, zij geloven het, en dat is omdat dit degenen zijn op wie hun grooming tactiek heeft gewerkt. Deze mensen zijn verloren. Ze hebben al hun rechten opgegeven en klagen niet eens. Dit zijn niet de mensen die vooruit zullen gaan om homo universalis of homo divinicus te worden, welke naam je ook kiest.

Zij zijn verloren. De mens is een vechter. De mens kent zijn rechten. Hij weet hoe hij voor zijn rechten moet opkomen, opdat een tijd zoals wij die nu op aarde meemaken, zich nooit zal voordoen. Zij weten hoe zij hun rechten moeten beschermen en hoe zij hun rechten moeten verdedigen indien deze in twijfel worden getrokken door een ander wezen van het universum. Wij accepteren geen leugens, zoals we die nu op aarde zien.

Het is jammer dat de intimidatie campagnes hebben gewerkt, maar ze hebben gewerkt

Ja, en wat Canada betreft, jullie zullen allemaal de strijd van je leven hebben, want zoals je zegt, mijn lief, er is hier geen plaats van veiligheid. Quebec lijkt de slechtste provincie te zijn, net als Alberta. Maar er zijn geen veilige plaatsen, want jullie zogenaamde leiders zijn ook gemanipuleerd. Ze zijn door hetzelfde proces gegaan als iedereen en jullie leiders hebben ook geen idee hoe ze voor zichzelf moeten opkomen.

Degenen die meer geluk hebben, hebben wel een idee.

Je moet in contact staan met je intuïtie, mijn liefste, want dat is waar de mens zijn ware kracht aan ontleent. Het Intellect is niet je krachtbron – de rechterkant van je hersenen is waar je toegang toe hebt. Intuïtie is de enige weg hier doorheen.

Maar ja, jullie gaan collectief door jullie schaduw heen. Jullie zijn allemaal medeplichtig aan het creëren van dit huidige scenario op aarde. Degenen die het weten zijn al vermoord om hen het zwijgen op te leggen. En wat jullie nu rest is een doen of sterven scenario voor de rest van de mensen – jullie moeten je in groepen, in grote aantallen, tegen hen verzetten of bezwijken voor hun controle over jullie.

De tijdlijnen beginnen zich op te splitsen en uiteindelijk zullen jullie niet zoveel van de schaduw zien als nu. Maar dit is omdat de mensheid er als een collectief doorheen heeft gewerkt. Jullie zullen de ware realiteit van het leven beginnen te zien. Maar dit is uiteindelijk. Houd je geest gericht op wat je wilt voor de mensheid – de hele mensheid, zelfs de mensen die je verafschuwt – en houd je ogen open voor problemen. Bij het eerste teken, heb een back up plan. Vorm een groep en blijf samenwerken met anderen voor wederzijdse steun.

Ze zijn interneringskampen aan het creëren die ze zullen beginnen te gebruiken om diegenen te vangen die tegen hun controle agenda zijn. Zij zullen worden toegestaan in deze kampen te sterven, want het is jullie dood die zij zoeken.

Jullie ware God is een God van leven. Zij geloven dat zij de goden van de dood zijn. Als je begrijpt hoe zij denken, zul je in staat zijn om te zien wat hun plannen zijn. Satan is de god van de hel en zij willen dat hij de planeet aarde regeert. Iedereen die zich daar nu tegen verzet, zal worden aangepakt.

Sharon: Dank je, Ivo.

Ivo: Graag gedaan, mijn liefste. Ik ben blij dat je vandaag besloten hebt te gaan werken.

Sharon: Ik heb nog steeds vrije dagen nodig. Ik werk te veel en daar heb ik soms een hekel aan.

Ivo: En dus besef je dat en moet je veranderingen aanbrengen.

Sharon: Ja. Bedankt, Ivo.

kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org