Hilarion – november 2018 / Marlene Swetlishoff / Tsu’tama

– Hilarion –
november 2018 / Marlene Swetlishoff / Tsu’tama
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! Er vinden veel veranderingen plaats in het bewustzijn en het besef van de bewoners van de Aarde.  En het is van het grootste belang op dit moment in de aardse en kosmische gebeurtenissen, dat de mensen van het Licht met grote en standvastige vastberadenheid zich dagelijks blijven verbinden met het hoogste Licht, de hoogste waarheid, de hoogste frequentie en tijdlijn die ze op een voor hen veilige manier kunnen belichamen en innerlijk vasthouden. Dit helpt de krachten van het Licht de overhand houden en standhouden, terwijl het Licht verankerd wordt, om dat Licht dan uit te zetten in de centrale kristallijnen kern van de planeet.
Gedurende deze tijden is er veel dat van chaotische aard is en de gedachtevormen van het collectieve bewustzijn aanvalt. Zoals gezien en getuigd in veel eerdere situaties op veel verschillende plaatsen op jullie planeet, komen de harten, geesten en zielen van de aardse mensen samen in liefde, mededogen en innerlijke goedheid – in een woordenloze getuigenis van de ware capaciteit van het menselijk hart om de gevolgen te overwinnen van deze aanvallen; overwinnen door de hoogste en edelste heilige eigenschappen naar voren te brengen die inherent* zijn aan hen [*onlosmakelijk verbonden met hun zijn].

Terwijl ze de verandering die ze in hun wereld willen zien, belichamen en worden door de innerlijke ingevingen van hun ziel te volgen, ontstaat er een nieuwe manier om te reageren op de tijdelijke gebeurtenissen die plaatsvinden op hun planeet. Op deze manier creëren ze de nieuwe Aarde-realiteit, door ervoor te kiezen de hogere voorbeelden na te streven van die zielen die ooit de menselijke vorm belichaamden op de planeet en de lagere menselijke instincten van hun tijd overstegen en daardoor hun wereld ten goede veranderden.

Het is op deze manier, door in volledig bewustzijn keuzes te maken, dat elke ziel geïncarneerd op de planeet, een nieuwe realiteit creëert, een nieuwe manier van leven en zijn, een nieuwe Aarde die de volgende zeven generaties en alle zielen zal dragen die nog moeten geboren worden en trachten naar de ervaring van een gouden eeuw van verlicht leven. Als de Aarde wordt teruggebracht tot de Hof van Eden, wat haar ware Goddelijke blauwdruk is, is het de bedoeling dat ze de structuren manifesteert die nodig zijn voor het geluk, de vreugde, het welzijn en de expansie van leren, de groei in begrip en bewustzijn dat elke ziel die op haar leeft bijdraagt tot de Bron van Al Dat Is voor het grotere ontplooien en het goede van Allen/Alles.
Dit vereist de bewuste vrije-wilskeuze van elke bewoner, elke dag, om de heilige kwaliteiten van het Goddelijke na te leven en te uiten in de interacties met elkaar. Dit is wat elk mens nodig dient te onthouden op dit nu-moment. Het is een keuze die innerlijk wordt gemaakt en een keuze die rustig kan worden toegepast in al hun gedachten, acties en daden. Er hoeft geen uiterlijke actie te worden ondernomen, alleen de innerlijke vastberadenheid om een meer verfijnde, liefdevolle en medelevende versie van hun huidige menselijke ervaring te ZIJN en een sterk verlangen om dit ook in hun leven en de levens van anderen te creëren.
Tot volgende maand …
Ik ben Hilarion
© Marlene Swetlishoff / Tsu’tama.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head’s “Oracles and Healers” website, geen andere is toegestaan. Het delen van de live link naar de door Scribe geproduceerde video op de onderstaande link kan echter ook met anderen worden gedeeld:
Dit artikel is bedoeld voor het leesplezier van degenen die regelmatig deze website bezoeken:
Vertaling: Agnes
http://wakkeremensen.blogspot.be