Hilarion / mei 2019 / Marlene Swetlishoff.

Hilarion
mei 2019 / Marlene Swetlishoff.
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! De onverbiddelijke krachten van verandering werken meedogenloos om zich uit te lijnen en een nieuw bewustzijn binnen te brengen, een nieuwe manier van expressie die de geest [the mind], het hart en de spirit van al het leven hier op Aarde verheft. Deze veranderingen bevinden zich in verschillende fasen van ontplooiing afhankelijk van degene die het ervaart. In het hogere perspectief is het slechts een kwestie van tijd zoals je het hebt gekend, voor een volledig ontwaken van de mensheid om zich te manifesteren in hun innerlijke tempel van het goddelijke dat altijd in hen leefde. Naarmate meer van de mensheid dit innerlijke heiligdom binnentreedt en deelneemt aan de glorie en majesteit van hun goddelijke aard die is wie ze werkelijk zijn, zullen er ook wonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden in de uiterlijke wereld.
De tijd van ‘het tijdperk van wonderen’ is in het rijk van mogelijkheden gekomen. Naarmate elke ziel opnieuw contact maakt met de kennis van het mede-scheppen met het Goddelijke in hen en de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elk woord, elke gedachte en actie, zullen zij met vreugde nieuwe creaties en ideeën toevoegen aan het veld van potentieel dat in de huidige tijd in manifestatie is gebracht. Deze opwindende ontwikkeling is een nieuwe ‘primeur’ voor de mensheid die nog niet eerder in de annalen van de geschiedenis van de Aarde is opgetreden. In staat zijn om zijn stempel te drukken op het nieuwe veld van bewustzijn is een groot voorrecht en een grote verantwoordelijkheid en degenen die zich bezighouden met deze nieuwe creatie weten het goed. Ze voegen alleen toe wat het hoogste goed dient voor de hele Aarde en haar bewoners.

Nieuwe samenwerkingen zullen beginnen plaatsvinden tussen mensen en de nog steeds ‘onzichtbare’ koninkrijken die altijd al temidden van jullie hebben bestaan. Deze koninkrijken staan nu gretig op om het werk te beginnen van het herstellen van alle aspecten van deze planeet tot haar oorspronkelijke ongerepte schoonheid en doel, in een gezamenlijke creatie van inspanning en focus. Het eindresultaat en de uitkomst zal de verankering van de nieuwe hemel op Aarde zijn. Dit zal de omgeving zijn waarin de mensheid dan de gelegenheid krijgt om te leren, te groeien, te ervaren, te bloeien en te gedijen, terwijl ze nieuwe gebieden van zielenmogelijkheden kiezen die voor hen beschikbaar zijn in deze nieuwe arena van harmonische, vreedzame en creatieve zielengroei. Het is een dappere nieuwe wereld die voor iedereen opkomt aan de horizon!!
En dus zeggen we, hou je visie en focus van deze dappere nieuwe wereld vast… niet afwijken van je intenties om deze te zien manifesteren als de nieuwe realiteit! Soms is er nog het verschijnen van de laatste overblijfselen van de duisternis voordat de dageraad aanbreekt – en daarom moeten de wijzen sterk blijven en verbonden blijven met de hogere visie. De dagelijkse aandacht voor deze hogere ambities is in deze tijd van het grootste belang en wij rekenen erop dat je deze inspanningen voortzet. Roep ons op om je te vergezellen voordat je begint en we zullen onze kracht toevoegen om de jouwe te verbeteren. Zo is de weg van het verenigde collectieve bewustzijn dat nu stijgt naar een hoger octaaf van betrokkenheid. We voegen eraan toe dat deze inspanningen ook de sterkte en kracht vergroten van je eigen individuele velden van energetische flow – en dat kan alleen maar goed zijn!
Laat elke gedachte en intentie er een zijn voor de zegen en het hoogste goed voor iedereen, train je geest om alleen het hoogste en het beste te zien in alle situaties, mensen en omstandigheden. Deze discipline en activiteit zullen je goed van pas komen wanneer je verder treedt in het nieuwe veld van bewustzijn – want jullie zullen de onberispelijken, de onbedorvenen/onomkoopbaren zijn, die zijn uitgeprobeerd en uitgetest voorbij het uithoudingsvermogen, diegenen die letterlijk het lood van de lagere rijken van bewustzijn hebben veranderd in het goud van hun vreugdevolle Eeuwige Goddelijke Essentie.  Echt, dit is een geweldige prestatie en jullie worden gevierd en toegejuicht door degenen die je zijn voorgegaan op dit pad.  Goed gedaan .. we eren en groeten jullie!
Tot volgende maand …
Ik Ben Hilarion
© Marlene Swetlishoff.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head’s “Oracles and Healers” website, geen andere is toegestaan. Het delen van de live link naar de door Scribe geproduceerde video kan echter ook met anderen worden gedeeld:
Dit artikel is bedoeld voor het leesplezier van degenen die regelmatig deze website bezoeken: www.TheRainbowScribe.com

Vertaling: Agnes

http://wakkeremensen.blogspot.be