Hilarion mei 2018 / Marlene Swetlishoff / Tsu’tama

Hilarion
 mei 2018 / Marlene Swetlishoff / Tsu’tama
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! De toch al intense kosmische energieën hebben recent een tandje bijgestoken. Dit creëert een verder hart-openend effect bij mensen en vergemakkelijkt het proces van genezing op een nog dieper niveau. Jullie die deze intensiteit voelen, zijn de dapperen, degenen die in staat waren om van de rand van een klif af te springen in een totaal onbekende werkelijkheid. Hier verblijf je terwijl je fysieke lichaam en zintuigen gewoon worden (acclimatiseren) aan dit onbekende territorium.
Het is in deze nieuwe realiteit dat je lang verloren vaardigheden ontdekt – één daarvan is het zenden en ontvangen van telepathische communicatie met andere geïncarneerden op de planeet. Dit blijkt een lang proces te zijn, omdat de meeste mensen niet eens weten dat het een mogelijkheid is en daarom, wanneer een van jullie pioniers in de lightwerker-gemeenschap de ontvanger is van een telepathische communicatie, heb je de neiging om te twijfelen aan de geldigheid van de ervaring, ook al reageer je in antwoord [*] op de transmissie die je ontvangt! Dit zal veranderen naarmate het besproken onderwerp een waardevolle ervaring blijkt te zijn.
[* reageren in antwoord op = zelf telepathisch antwoorden]

Terwijl jullie deze nieuwe ontwikkeling integreren en er leren mee omgaan, ervaren velen van jullie de behoefte om zich langdurig terug te trekken: uitde buitenwereld, in jullie invloedssfeer. Dit is perfect aanvaardbaar en kan worden beschouwd als een normaal antwoord op de nieuwe vaardigheden en aspecten van het zelf die als het ware online komen. Het is een methode en manier om je af te stemmen op de nieuwe realiteit die je onlangs hebt betreden en ze te integreren. Bedenk dat je een van minstens twee individuen op de planeet bent die op eenzelfde frequentie wordt gematcht, zodat deze vaardigheid op de voorgrond kan treden, zich kan tonen.

In feite ben je met het andere individu aan ’t oefenen om een nieuw pad of kanaal te openen voor deze vorm van communicatie tussen mensen. Vertrouw dit proces terwijl het zich ontvouwt – zoals met elke nieuwe vaardigheid, baart oefening kunst. Zie jezelf als een van de voorhoede van een nieuwe manier van leven. Telepathische communicatie is een manier van de toekomst voor degenen op planeet Aarde. Wanneer het voor jou gebeurt, probeer je dan af te stemmen op het energieniveau van degene die naar je uitzendt, dit zal je helpen om beide duidelijkheid te krijgen over beide kanten van de communicatie.
Dit is echt een wonderbaarlijke tijd om hier op Aarde te zijn in het fysieke lichaam! Veel van wat zich voordoet op de hogere niveaus sijpelt door naar de real-time realiteit van de Aarde. Uiteindelijk zal dit een bijna onmiddellijk manifestatieproces worden van wat je maar verlangt. Dit zal resulteren in een meer verlichte en heldere manier van leven voor de hele mensheid.
Tot volgende maand …
Ik Ben Hilarion
© 2018 Marlene Swetlishoff / Tsu’tama.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head’s “Oracles and Healers” website – geen andere is toegestaan.  De live link naar dit artikel op de website van de scribe is echter wel toegestaan, evenals de door scribe geproduceerde video: https://www.youtube.com/watch?v=dYA8I_0TbZk&t=30s. Dit artikel is bedoeld als leesplezier voor de bezoekers van deze website : www.TheRainbowScribe.com
Vertaling: Agnes