Hilarion / Juni 6-12, 2015 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
Blijf Sterk en Standvastig terwijl Eensgezindheid de Nieuwe Werkelijkheid op Aarde wordt

Juni 6-12, 2015 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana 

Geliefden,
Terwijl de dagen voorwaarts gaan zullen er doorgaand meer abnormaliteiten van het weer zijn als de Aarde ernaar streeft om meer balans binnenin te brengen. Er zijn vele oude energieën die in het verleden begraven werden die nu naar het oppervlak gebracht worden. Deze zijn herkenbaar als gevoelens van droefheid, verontrusting en bezorgdheid, want in het verleden, waren er veel mensen die in voortdurende angst leefden, want hun levens waren niet van hen zelf. Zij werden onderworpen en waren letterlijk het bezit van anderen die met een ijzeren vuist dagelijks hun levens controleerden. Er was geen inlevingsgevoel of respect voor de heiligheid van hun levens, en hun levens zouden op ieder moment vernietigd kunnen worden.  
Deze energie is in het collectieve bewustzijn van de mensheid aan het opstijgen en wordt ervaren met een gevoel van zwaarte, het gevoel van zware lasten welke moeilijk uiteen te drijven en op te ruimen zijn. Weet Dierbaren, dat deze van nature tijdelijk van aard zijn en probeer er niet verbonden mee te raken wanneer en als, zij naar het oppervlak komen in jullie gedachten en gevoelens. Zij worden uit het collectieve gebied opgeruimd door diegenen die zich voor die taak vrijwillig aangeboden hebben. Wanneer jij je bewust bent van wat er gaande is, wordt het gemakkelijker om ermee om te gaan. Besef betekent zelfbekrachtiging. Het betekent dat je geacht werd om in staat te zijn deze energieën door de kracht van Liefde te transmuteren.
Terwijl deze diepe lagen naar de oppervlakte gebracht worden, worden ook meer openbaringen blootgelegd voor het besef van de mensheid. Alles dat succesvol verborgen werd door die individuen die hun macht in vroegere tijden misbruikten, kunnen het niet langer meer voor de publieke controle onderdrukt houden. De mensheid in het algemeen is aan het ontwaken tot het besef dat hun wereld zeer anders is dan dat hen verteld werd en waarnamen dat het was. Iedereen raakt vermoeid met de onophoudelijke veranderingen die plaatsvinden.
Deze veranderingen brengen alles naar het licht dat geadresseerd moet worden in de wereldsystemen, met het oog op het feit dat meer billijke en verlichte praktijken alles vervangen dat het individu en het grotere goede van de bewoners van de Aarde dient. Het is een uitdagend streven maar zal gemakkelijker worden als deze hervormingen zich voordoen. Er zal een tijd komen wanneer de eensgezindheid onder alle mensen van de wereld zal zijn dat vrede hun hoogste prioriteit is.
Terwijl het wortel schiet, blijf sterk en standvastig terwijl die eensgezindheid de nieuwe werkelijkheid hier op Aarde wordt. Jullie liefdevolle inspanningen brengen het immer naderbij.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com