Hilarion In het Mystieke Huwelijk is er Hoop -Deel 3 / 17 Januari 2016 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
In het Mystieke Huwelijk is er Hoop -Deel 3
17 Januari 2016 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Jullie vragen wat wij meer zouden kunnen doen, wat er mee gedaan zou kunnen worden. Problemen die zich te zijner tijd geleidelijk ontwikkelen en vormen, eerst verborgen, ongezien, bewerkstelligd door de hebzucht van de mens, toegestaan door de onwetendheid van de mens, kunnen niet binnen dagen of minuten of uren opgelost worden, zelfs niet door de krachten van de wonderen zelf – het is tijd en vasthoudendheid dat de oorlog zal winnen. Jullie moeten doorgaan met de mensen aan te moedigen om hun liefdevolle gedachten te focussen, om hun gedachten van Licht te focussen op de wereld, elke en ieder dag, dit moet gedaan worden. De wereld moet aanhoudend gebombardeerd worden met Liefde! De mensen moeten  niet angstig worden gelovend dat het niet werkt; de mensen moeten her/erkennen, moeten zien dat dergelijke krachten gedurende de tijd langzaam op moeten bouwen, dat dergelijke krachten consequent toegepast moeten worden, als zij effect kunnen hebben; dat dergelijke krachten moeten komen vanuit een verenigd en gefocust legioen van mensen die geloven, vertrouwen en de waarheid kennen.

Deze mensen zullen natuurlijk hun eigen uitdagingen hebben, hun eigen levens om tevreden mee te zijn. Zij moeten tegen hun twijfel vechten, zij moeten tegen hun ongeloof vechten, en zij moeten van alles het krachtigste vechten tegen het gevoel dat zij machteloos zijn om aan hun werkelijkheid veranderingen te maken. Niemand is machteloos. Iedereen heeft de bekwaamheid om zich te focussen en de energie van het Goddelijke binnenin hen te gebruiken en het tot taak te stellen. Voor hen om dit te doen, moeten zij volhardend en volhoudend zijn en zij moeten zich bij anderen aansluiten om verandering en transformatie naar de wereld om hen heen te brengen. Dit is zeer, zeer belangrijk! Dit moet meegedeeld worden; dit moet boven en voorbij alle andere dingen toegepast worden.
Ter afsluiting dan, zouden wij dit willen zeggen: Alles is eindigend en aanvangend. Alles komt tot een afsluiting zodat het opnieuw geboren mag worden. Dit is de natuur van de werkelijkheid in dit moment in de tijd. Als nieuwe dingen bedoeld zijn tevoorschijn te komen, moeten oude dingen sterven en verdwijnen. Wat zich nu voordoet is dit proces op een grote schaal. Om het bewustzijn van het menselijke ras over te laten hellen, om hen in staat te stellen te zien dat hun wereld niet werkt, dat het niet functioneert zoals het momenteel is, moeten zij her/erkennen dat iets drastisch zich voor moet doen – een verschuiving, een verandering in de werkelijkheid – iets dergelijks van wat zij nog niet eerder in hun leven ervaren hebben. De wereld moet iets compleet transformerends ervaren. Atlantis ervoer dit, het leidde uiteindelijk tot de ondergang van Atlantis maar het leidde ook naar de wedergeboorte van Atlantis, leidde de Atlantiërs ertoe naar buiten te avonturieren de wereld in en de natuur van de geschiedenis van de wereld voor altijd te vervormen en te veranderen, voorbijgaand aan hun geheimen voor die mensen die tot aan dat punt nooit eerder hun Atlanteaanse waarheden gehoord hadden.
Alhoewel het bij tijden moeilijk is om te her/erkennen, alhoewel het moeilijk is bij tijden om te zien, moeten jullie proberen om dat wat er gebeurt te herkennen een deel van het plan te zijn. Het is geen deel van het Goddelijke Plan, niet het originele plan, maar het is een deel van het plan dat bewerkstelligd werd door de creatieve krachten van de mensheid waar het Goddelijke nu mee improviseert om de mensheid op een koers te zetten welke uiteindelijk hen terug naar de Bron zal leiden, terug naar het begin, dat naar hun ascentie en evolutie zal leiden.
Als de dingen bedoeld zijn door te gaan in de juiste richting te stromen, als de ongewenste/onverwachte gebeurtenissen bedoeld zijn geminimaliseerd te zijn, als de wereld bedoeld is vroeger in plaats van later te ontwaken, dan moet de wereld ondergedompeld worden in Liefde en het Licht, de harten van de mensheid moeten geopend zijn voor de Aanwezigheid van de Bron. Aan de geesten van de mensheid moet het Licht dat zij nodig zijn gegeven worden, om de waarheid te herkennen, en dit kan gedaan worden door jullie, als jullie je energie samen en in alle ernst focussen, de macht/kracht van jullie spirits en jullie zielen toepassen. Ga voorwaarts dan, hoor onze woorden, gebruik deze waarheid, gebruik dit Licht, deel deze boodschap, dit begrip. Laat de mensen weten, laat de mensen gezegend zijn, dat de mensen bevrijd zouden mogen worden.
Neem dan, onze Liefde, Dierbaren, neem dan onze zegening, deel onze boodschap, weet dat wij bij jullie zijn terwijl jullie op het pad lopen en dat Ik en mijn soort, dat de Engelen en het Goddelijke, alles in onze macht doen om te helpen en te assisteren met de transformatie van jullie planeet op de meest vreedzame en positieve manier dat het bereikt kan worden.
In Liefde en Licht, laat dit zo zijn voor het grotere goede van allen. (Afsluiting van de delen 1-3)
Tot Volgende Week…
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
2009-2016© Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com