HILARION: Ik kom op de vleugelen van licht. / oktober 2017 / Marlene Swetlishoff/Tsu’tama

HILARION –
Ik kom op de vleugelen van licht.
 oktober 2017 / Marlene Swetlishoff/Tsu’tama
Geliefden,
In de cyclus van tijdperken gekend als yugas, komt een keerpunt waar het levenswiel beweegt naar het punt van oorsprong, het begin van de huidige golf van het experiment mens.  Toen waren de mensen stralender, etherischer in hun fijne lichamen, spiritueel verder gevorderd, en ze bezaten grote psychische krachten.
De mensheid is zich in de daaropvolgende tijdperken geleidelijk aan gaan identificeren met het fysieke lichaam en het nastreven van materialisme – hierbij verloren ze contact met het innerlijke goddelijke.  Nu komt de mensheid uit de periode van duisternis en keert terug naar het licht van hun stralende essentie, hun ware beginpunt.
Het is in deze tijd van overstromingen, branden, aardbevingen, hongersnood, oorlogen, bedrog en onzekerheid dat de goddelijke en nobele kwaliteiten/deugden, aanwezig in de mensheid, weer toegankelijk zijn, kunnen teruggewonnen en hersteld worden.  Elk individu heeft de gelegenheid om deze heilige kwaliteiten weer te belichamen, zich er opnieuw mee te verbinden – kwaliteiten die ooit elk persoon opluisterden in de begintijden.
Iedereen, op dit ogenblik geïncarneerd op Aarde, is een oude ziel die deel heeft genomen aan de ervaringen van alle voorgaande cycli en is nu in het proces van transmutatie en transformatie van het dichte fysieke lichaam naar een bestaan dat rechtstreeks de stralende essentie belichaamt die ze ooit waren.  Deze fase zal blijven aangevoeld, ervaren, opgemerkt worden gedurende vele komende jaren.

Deze fase vereist het begrijpen ervan door de ontwaakten, zodat ze zichzelf kunnen bevrijden van de laatste stellingen van de oude cyclus en de nieuwe helemaal kunnen verwelkomen.  Om dit mogelijk te maken, moet men zich identificeren met de nieuwe cyclus en het nieuwe begin en de nieuwe deur binnengaan die zich voor hen geopend heeft.
Het is nodig dat ze de oude opvattingen en neigingen losmaken en loslaten van het nieuw gekalibreerd menselijk besturingssysteem en dit met elke vezel van lichaam, geest en ziel.  Het is nodig dat ze trouw blijven aan hun goddelijke stralende essentie, zonder aarzeling/hapering in het moeilijke en oncomfortabel proces van zuivering dat nu plaats vindt op de planeet.
Jullie, de lichtwerkers en ontwaakten in deze tijden geïncarneerd op de planeet, leven wezenlijk in een geen-fouten-wereld.  Jullie zijn de 5de dimensie binnengegaan waar geen juist of verkeerd bestaat, geen zwart of wit, geen oordeel of veroordeling.  Het is nodig het oude paradigma los te laten en vast te houden aan je visie van een glorieuze nieuwe wereld  – en zo zal het zijn.
Jullie bevinden zich nu in een nieuwe dimensie waar je enkel elk [nu-]moment ervaart.  Weet dat jullie Schepper echt geniet van elk experiment waaraan jullie deelnemen, want elke ervaring die je opdoet, draagt bij tot de expansie en verbetering van al het leven in dit sterrenstelsel.
Wees gegroet terwijl je op koers blijft.
Tot volgende maand.
IK BEN Hilarion
©Marlene Swetlishoff/Tsu’tama. All rights reserved to the author/scribe and www.therainbowscribe.com. Copying of this material is not permitted and the making of videos in any language is not permitted, however, the video made by the Scribe of this message can be shared with others:
Vertaling: Agnes