Hilarion “Iedereen Heeft een Onmisbare Vonk van het Goddelijke Binnenin Zich” /15 Mei 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
“Iedereen Heeft een Onmisbare Vonk van het Goddelijke Binnenin Zich”
15 Mei 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Er is veel groei dat er plaatsvindt, terwijl de mensen de gebeurtenissen in hun verleden opnieuw bezoeken om vrede met hen te sluiten. Anderen hebben drastische levensveranderingen ervaren, wat verschuldigd is aan onvoorziene omstandigheden die hen plotseling overkwamen, hetgeen hen achterliet zonder woningen of hulpbronnen en zij proberen nu om met de na-effecten van de verwoesting die zich voordeed om te gaan. Zij moeten letterlijk aan het begin starten en hun levens opnieuw creëren. Zij vinden manieren om naar elkaar uit te reiken om hun gevoelens te delen zodat zij mogen genezen van het trauma waar zij doorheen gegaan zijn. Door deze wederzijdse ondersteuning gaan zij voorwaarts.
Deze mensen worden geholpen door de meedogende mensen van hun land en inderdaad, andere landen, aangezien de wereld samenkomt in eenheid om op iedere manier dat zij kunnen te helpen. Heel veel mensen in hun land uit andere steden en plaatsen hebben zich vrijwillig aangemeld om naar het gebied van de verwoesting te gaan en met de indrukwekkende taak te beginnen van het puin op te ruimen om een nieuwe fundering toe te staan plaats te vinden. Andere groepen mensen worden gevormd als schoonmaakploegen voor de woningen die nog overeind staan, want ook deze moeten schoongemaakt/opgeruimd en weer gereed gemaakt worden voor bewoning.
De mensheid heeft met Liefde in hun harten en vriendelijke generositeit gereageerd. De Lichtwerkers van de wereld hebben zich verenigd met het sturen van hun gebeden en kalmerende energieën van het betreffende gebied. Liefde in al diens facetten maakt diens aanwezigheid bekend aan degenen die in nood zijn. Het proces van genezing begint nu plaats te vinden in iedereen wiens levens aangeraakt en veranderd werden door de grote reiniging die zich voordeed. Diegenen die erdoor beïnvloed werden zijn omringd door de Liefde en hulp van de spirituele dimensies. Terwijl hun levens opnieuw opgebouwd worden, zullen zij zich de vriendelijkheid herinneren die aan hen gegeven werd in hun tijden van nood en zullen zij zich inspannen om “het door te geven”, door aan anderen te geven bij iedere kans die zich voor hen aandient.  
Dit is de macht van Liefde in actie en de weg voorwaarts voor de gehele mensheid. Wanneer mensen voorbij de zelfinteresse verhuizen en mededogen toestaan te stromen door hun harten en hun spirit, staan zij het Goddelijke toe om bij hen in de wereld te zijn. Wanneer het Goddelijke diens invloed in de wereld beweegt, kunnen positieve en vreedzame veranderingen plaatsvinden. Iedereen heeft een onmisbare vonk van het Goddelijke binnenin zich en het is deze vonk die nu ontsteekt binnenin de harten van de mensen over de gehele wereld heen, en deze vonk zal ontvlammen als het diens uitstraling dwars over de planeet heen verspreidt. De wereld en diens mensen worden vernieuwd, verjongd en geregenereerd.
Als het leven gereduceerd is naar diens eenvoudigste vorm, herverbinden de mensen zich naar het wonder en de magie ervan in als diens luister. Hun ervaring ervan wordt een schitterende reis van oneindige mogelijkheden en zij gedijen in de vreugde welke deze eenvoudigheid naar hen terugkeert. Gelach en goede humor is overvloedig aanwezig en dit trekt zelfs grotere mogelijkheden aan, want de gedachten zie zij binnenin zich vasthouden manifesteren een grotere voorraad van alles dat het overvloedige Universum aanbiedt.
Tot Volgende Week…
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
2009-2016© Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com