Hilarion Hoe Dieper Jij Je Wortelen in de Aarde Aard,……. / Juni 28-September 6, 2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
Hoe Dieper Jij Je Wortelen in de Aarde Aard, Hoe Hoger Je Zult Gaan
Juni 28-September 6, 2015
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Bekendmaking van Marlene, de Regenboog Schrijfster:
Met onmiddellijke ingang, neem ik een onbepaalde tijd vrij van het channelen en alle website verplichtingen om te ontspannen, enige gekwetste beenderen te genezen, te hergroeperen, te re-evalueren en onafgemaakte projecten te voltooien die voltooiing nodig zijn. Dat jullie allemaal een fantastische Juli en Augustus mogen hebben!
Geliefden,
Terwijl het leven op de planeet doorgaat te evolueren en uit te breiden, worden velen opgeroepen om uit te lijnen met hun reden en doel voor deze specifieke incarnatie. Het betaamt elk individu om binnenin zichzelf naar de antwoorden te zoeken; voor de ontvouwing van deze voorbestemde dienstverlening aan het Goddelijke Plan en om bewust en met intentie, zichzelf er iedere dag mee uit te lijnen. Wanneer je dit doet, beginnen gebeurtenissen zich voor te doen die goddelijk gedirigeerd schijnen te zijn. Er zal meer informatie hierover zijn dat naar je toe zal komen via uiteenlopende middelen zoals, mensen in/naar je besef en gebied van beïnvloeding te brengen die resoneren met het doel van jouw ziel, en diegenen die de hulp kunnen geven hetgeen helpt om jou op je ware pad te zetten. Er zal naar je besef informatie gebracht worden; in de vorm van boeken, websites en mensen die jouw herinneringen van het werk waarvoor je gekomen bent om te doen zullen activeren. Je bent nu bezig je open te stellen jegens je hoogste potentieel, één stap per keer zodat het jou niet overweldigt en overmeestert. Je pad moet goed voor jou aanvoelen.
Er is een nieuwe dageraad aan de horizon, een tijd van vervulling en positieve ervaringen welke helpen om allianties te bevestigen die voor jullie in de toekomst voordelig zullen zijn. Wanneer je geconfronteerd wordt met een situatie die je niet voorzien hebt en die vereist dat er een keuze en beslissing gemaakt wordt, hetgeen jou overweldigd, haast je dan niet in/naar de actie maar wacht je tijd af en wacht op tekens die zullen leiden naar de hoogste uitkomst. Neem rustpauzes om te ontspannen, te spelen, te lachen en gewoon te zijn. Wanneer je dit doet, wordt je immens vernieuwd en de evenwichtigheid wordt hersteld. Dit leidt naar een grotere overzichtelijkheid in alle situaties en gebeurtenissen die je ontmoet en je zult meer in aanraking zijn met je kernessentie, en dat wat voor jou juist is om te doen. Anderen rondom jou heen hebben hun eigen paden om te volgen en dit moet gerespecteerd en in ere gehouden worden. Het is waar dat Alles Eén is; echter, elk individu is een unieke vonk van de goddelijkheid en heeft diens eigen doel/reden. Zij moeten het goddelijke toestaan om door hen heen tot uitdrukking en gemanifesteerd gebracht te worden op een manier die bekrachtigend en verheffend voor hen is. Op deze manier, worden allen gediend.  
Jullie zijn nu bezig om in/naar jullie persoonlijke kracht te komen. Jullie hebben de meerderheid gedaan van het werk van het opruimen van oude gedachtepatronen en manieren van zijn/bestaan die niet bevorderend waren voor het pad dat jullie gekozen hebben, en moesten hen laten gaan. Nu zijn jullie zoals een leeg voertuig waar het Universum naar streeft om te vullen door kansen en ontmoetingen die meer in uitlijning zijn met de ware roeping van jullie ziel. Gelijkaardigheden beginnen elkaar aan te trekken – diegenen die op dezelfde frequentie en met hetzelfde doel resoneren. Mensen zullen in je leven komen door een toevallige ontmoeting, door voorbestemde overeenkomsten, door zielgroep activiteiten. Jullie levens zullen bij tijden de verschijningsvorm aannemen van het miraculeuze, want wanneer een individu volledig uitgelijnd is met diens goddelijke essentie en diens richtlijnen opvolgt, gebeurt het verschijnen van de manifestatie van hun dromen en wensen veel frequenter met een gemak en stromen dat natuurlijk en harmonieus aanvoelt.
Jullie hebben een stevige fundering gevestigd en nu zal er niets en niemand zijn dat jullie van jullie ware doel af kan zwaaien en dit is zoals het zou moeten zijn. In de Hogere Rijken, zullen de werkingen van het goddelijke in effect zijn en iedere ziel is op de hoogte van diens rol in de externe manifestatie ervan. Twijfel niet aan jouw aandeel erin maar eerder, vertrouw erop dat alles is zoals voorgeschreven en volg je innerlijke begeleiding als tot wat te doen. Laat de Goddelijke Wil in en door jou heen gedaan worden. Ben bewust van het feit dat de Goddelijke Wil voor jouw leven doorheen de tijdperken was en altijd is, en dat je de overvloed en schoonheid ervaart die beschikbaar is in het mede-schepperschap in al diens activiteiten. Lijn je hart uit met de bron van Liefde en overvloed van het Universum en drink er diepgaand van.
Houd in gedachten dat hoe dieper jij je wortelen in de Aarde aard, hoe hoger je zult gaan. Sta jouw zachtaardige ziel toe uit te breiden in/naar alles waar je om gevraagd hebt. Ben de ongelooflijke briljante ster binnenin het hart van de Oneindige Ene. Ben de kelk van het zuivere Licht overstromend met glorie en gratie/genade. Drink in de nectar van vreugde dat naar jou toestroomt vanuit jouw goddelijke essentie. De innerlijke uitbreiding van je goddelijke essentie binnenin jou zal fysieke actie vereisen in de volgende stappen van je gezegende reis. Blijf in harmonie met de perfectie van al het leven. Wanneer je tijd maakt voor creatief werk, is het zoals tijd maken voor het gebed, het is een eenwording’ activiteit wat het zichtbare en het onzichtbare omvat, het bekende en het onbekende. Je bent waardig van de tijd dat het neemt om te creëren wat het ook maar is waartoe jij je geroepen voelt om te creëren.
Totdat we elkaar weer ontmoeten….
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com