Hilarion: Handhaaf Vreedzame, Liefdevolle en Harmonieuze Gedachten,…. / 17-24 Mei 2015 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion:
Handhaaf Vreedzame, Liefdevolle en Harmonieuze Gedachten, zij Zijn Krachtig en Maken een Groot Verschil

17-24 Mei 2015 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Diegenen die deze boodschappen lezen zijn zich goed bewust van de energetische gebeurtenissen op jullie planeet en de reden voor hen, maar er zijn vele, vele anderen op deze wereld die antwoorden zoeken die niet de mogelijkheid omvatten van de ondergang aangaande deze wereld. Wij wensen om dezen te informeren dat hoewel de Aarde veranderingen door zullen gaan te zijn doorheen verschillende gebieden van de wereld, de mensheid als een geheel zal overleven en gedijen. En wij streven ernaar om iedereen aan te moedigen om vreedzame, liefdevolle en harmonieuze gedachten te handhaven, want deze zijn zeer krachtig en maken een groot verschil. Terwijl jullie jezelf iedere dag uitlijnen en jullie eigen energetische veld/gebied balanceren, helpt het bij het balanceren van het wereldwijde veld/gebied van het collectieve bewustzijn waarmee allen op de planeet verbonden zijn en door beïnvloed worden.

Diegenen van jullie in uitlijning met het kosmische stromen van de energie, ervaren creatieve ideeën die het uitschreeuwen voor een fysieke manifestatie. Sommigen van jullie worden overspoeld met een diversiteit van concepten die potentiële ontkieming aanbieden in/naar vormen van kunst, schrijven, nieuwe technologie, uitvindingen en iets dergelijks. Als deze nieuwe concepten in/naar jullie individuele gebied van expressie komen en jullie overweldigen, neem dan slechts de impressies en ideeën in je op voor een latere beoordeling. 

Deze concepten stromen langs de nieuwe energetische paden en zijn op zoek naar een ontvankelijke en resonerende mensheid om hen te omhelzen en in/naar hun werkelijkheid te manifesteren. Diegenen die deze ideeën ontvangen moeten handelen op de stimulans/daadkracht op een manier die in uitlijning is met de vaardigheden en talenten die zij individueel dragen. Veel mensen zullen dezelfde ideeën ontvangen en zullen hen voort in/naar de manifestatie dragen op een totale nieuwe en unieke manier dan de anderen die andere talenten en vaardigheden hebben. Alles dient het grotere goede.
Binnenin ieder individu komt er een grotere bereidheid naar boven om voorbij voormalige beperkingen en inzichten te gaan in een poging om diegenen rondom hen heen met groter mededogen en begrip te zien. Zij verlangen ernaar om hun harten in kameraadschap en eenheid met hun zusters en broeders te openen en deze beweging zal meer opvallend zijn terwijl iedere dag voorbijgaat. Oude vijanden en dissonanties tussen individuen zullen beginnen weg te smelten aangezien ieder persoon ernaar streeft om diens persoonlijke grenzen uit te breiden om het soevereine recht van hun buren te omvatten om hun eigen individualiteit binnenin het collectieve gebied tot uitdrukking te brengen waaraan allen verbonden zijn. Een ieder begint dat te volgen wat met hen resoneert en goed voor hen aanvoelt.
Het leven neemt een ongeveinsde bekoorlijkheid van zijn aan, hetgeen ieder persoon met vreugde en verrukking in expressie ervan vult. Mensen zullen jeugdige aspiraties die zij in hun eerdere decennia van het leven hadden opnieuw ontdekken en ernaar handelen, en zullen gewaarworden dat deze aspiraties nu hun fysieke expressie kunnen vinden. Al hun voormalige dromen komen nu naar de voorgrond en vinden hun expressie. Dit zal ertoe dienen om de mensen een nieuw huurcontract van het leven te geven als hun vernieuwde creativiteit nu vrucht draagt en vervulling brengt in hun dagelijkse levens. Zij herinneren zich om groot te dromen en de uitbreiding toe te staan te gebeuren. Zij beseffen dat zij nu de kans hebben om hun visioenen/visies en passies te volgen en deze concepten toe te staan een prominente plaats in hun prioriteiten in te nemen.
Ieder individu draagt diens unieke bekwaamheden bij op een manier die vreugdevol en uitbreidend voor hen is en zij zullen ontdekken dat hun gaven door anderen nagestreefd worden voor de waarde ingekapseld binnenin de waarheden en de schoonheid die zij bezitten. Op deze manier, kan de goddelijke vonk binnenin ieder persoon aangestoken worden in/naar een heldere en altijd brandende vlam van Liefde en inspiratie die in/naar de oneindigheid uitbreidt.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com