Hilarion – Februari 2018 / Marlene Swetlishoff Tsu Tama.

Hilarion –  
Februari 2018 / Marlene Swetlishoff Tsu Tama.
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! Jullie, die de website van de Scribe bezoeken, zijn diegenen die trachten verbonden te blijven met de hogere rijken in Gods veelzijdige en multidimensionale koninkrijken. Jullie zijn op het pad van zelf-meesterschap en dit Aardse mensenleven heb je als Eeuwige Ziel gekozen om je zielenlessen te voltooien, terwijl je leeft en de opwinding ervaart van in conflict te gaan met de tegenwerkende krachten die men hier op Aarde heeft gevonden. Deze fase in het bestaan van de Aarde loopt ten einde in de komende twintig jaar of zo. Zielen die nadien dualiteit verder wensen te ervaren, zullen hiervoor een andere planeet moeten zoeken.
Jullie hebben de hogere kosmische energieën die in de atmosfeer van de Aarde stromen in een sneller tempo dan ooit tevoren gedownload, geassimileerd en geïntegreerd. En dit wordt een katalysator voor jullie transformatie in een goddelijke mens, levend hier op Aarde [katalysator: het element dat een proces in gang zet of versnelt]. Zoals onze Scribe heeft vastgesteld in haar persoonlijke reis, hoe meer licht en hogere frequentie ze verwerft en behoudt, hoe dieper de zuivering die als resultaat in haar plaats vindt. We willen dat jullie allemaal beseffen dat er een eind komt aan dit proces zodra alle zuivering is gebeurd.  Dan zal jullie leven een magische ommezwaai ten goede kennen en jullie zullen leven in genade.

Het ultieme doel is een zuiver geweten hebben en een gezuiverd menselijk besturingssysteem, je individuele pad bewandelen met zelf-discipline; het besef verwerven dat je niet afgescheiden bent, maar een deel van alles in Gods schepping. Dan beseffen dat je een verschil kúnt maken door een praktiserend alchimist te worden die het ‘lood’ van de lagere niveaus omvormt tot het ‘goud’ van een verlicht bewustzijn verbonden met een hogere, bredere visie van jezelf. De beste en hoogste manifestatie zijn van je Eeuwige Ziel, tijdens je incarnatie hier op Aarde. Een breder vooruitzicht en uitzicht op het leven op Aarde en zijn reden en doel.

Dit vereist van jou, als student van de Meesters, dat je oprecht probeert je gedachten te verheffen naar een meer verfijnd niveau dan voordien gebruikelijk. Het vereist dat iemand Goddelijk Liefde en Licht wordt in zijn dagelijkse expressie; het vereist ijver bij het observeren van gewoontepatronen in denken en doen, en zelf-correcties maken waar nodig, met het doel je leven ten goede te veranderen. Jij, die deze woorden leest, begrijpt dat niet enkel het lezen van de woorden iemand spiritueel maakt, maar het is de dagelijkse toepassing van deze concepten/begrippen die geleidelijk zorgt voor de gewenste veranderingen.
We juichen jullie allemaal toe!  Jullie doen elke dag je uiterste best om op een zodanige manier te leven dat je de meest perfecte versie van jezelf wordt op alle niveaus van je wezen – fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.  Wanneer elkeen dit doel nastreeft, komen ze uiteindelijk op een plek waar ze innerlijk heel en compleet zijn.  Dit brengt een gevoel van vreugde en vrijheid bij de praktiserenden en verruimt hun horizon op wonderlijk creatieve en hoogstaande manieren. En dit brengt het besef dat je niet langer een leerling van het leven bent, maar een mede-schepper met het Goddelijke en dat je een grandioos leven kunt manifesteren zo je dit verkiest. Ga door met doorgaan en weet dat we altijd bij jullie zijn terwijl je dagelijks je zielenpad bewandelt.
Tot volgende maand …
Ik Ben Hilarion
© Marlene Swetlishoff Tsu Tama. Alle rechten voorbehouden aan de schrijver/auteur en www.therainbowscribe.com. Recht op kopiëren en plaatsen van dit artikel wordt alleen gegeven aan de goedgekeurde vertalers en Ron Head van Oracles and Healers. Het maken van video’s in om het even welke taal, is niet toegestaan.  Dit artikel is bedoeld als leesgenot voor wie deze website bezoekt.
Vertaling: Agnes