Hilarion – augustus 2021

Hilarion – augustus 2021

Gechanneld door: Marlene Swetllishoff – 31 Juli 2021

Geliefden,

Ik kom op de vleugels van liefde! De tijden die voor jullie liggen brengen alles naar de oppervlakte wat nog gezien, erkend, in eigendom en gezuiverd moet worden. Jij die dit bericht leest, hebt ‘het werk gedaan’, maar je merkt dat sommige problemen nog steeds ter beoordeling komen naarmate diepere en diepere lagen van bepaalde overtuigingen opnieuw naar boven komen. Velen van jullie die gevoelig zijn voor energieën, merken dat jullie de collectieve energieën verwerken die momenteel in de atmosfeer van de Aarde heersen. We zeggen jullie dat je moet herkennen wanneer dit gebeurt, zodat je je ervan kunt losmaken. Dit is niet nieuw voor jou, je hebt dat vele, vele malen gedaan en je hoeft jezelf niet langer in deze energieën onder te dompelen.

Het is tijd om goed voor jezelf te zijn, om je te koesteren en vriendelijk en attent voor jezelf te zijn. Jij bent het die de fakkel hoog houdt voor de rest van het menselijk ras en dat gewoon doen is meer dan genoeg. Je hoeft jezelf niet te verstrikken in die dingen die je al hebt getranscendeerd, maar we adviseren je om een waarnemer te worden van het hogere perspectief van het grotere geheel van het wereldgezichtspunt. Wat er gebeurt, zal blijven gebeuren totdat de goddelijke orde in de natuurlijke wereld is hersteld. De natuurwet is van kracht en er vindt een afweging van alle dingen plaats. We hebben vaak gezegd dat de oude systemen zullen afbrokkelen en dit is hoe de natuur tussenbeide komt om korte metten te maken met wat er moet gebeuren.

Het is goed om je bewust te zijn van en geïnformeerd te zijn over de gebeurtenissen over de hele planeet, want dit bewustzijn zal je intuïtieve centra openen voor herinnering aan voorbije tijden en je helpen om voorbereid te zijn op elke eventualiteit die zich zou kunnen voordoen. Er zijn ontwakingscodes binnen deze links die zijn verstrekt door onze schrijver van wat er in de wereld gebeurt (in haar nieuwsbrief). Men moet de huidige realiteit waarnemen om te beseffen dat jullie vermogen om een hogere visie voor de nieuwe aardse realiteit vast te houden in deze tijden van het grootste belang is. Deze gebeurtenissen zullen zich de komende tijd blijven voordoen. Dierbaren, JULLIE zijn degenen op wie jullie hebben gewacht, er zullen geen bezoekers van buiten de planeet zijn die naar binnen zullen duiken en jullie zullen redden!

Deze wezens zijn net als jullie onderworpen aan universele wetten en kunnen je alleen persoonlijk helpen als je het hen vraagt. Ze kunnen geen uitnodigingen accepteren van enkelen van jullie om binnen te komen en het beheer van JULLIE planeet over te nemen – die taak is JULLIE verantwoordelijkheid! Alle keuzes en beslissingen die de hele mensheid en hun thuiswereld aangaan, moeten een bewuste beslissing zijn die wordt genomen door een volledige vertegenwoordiging van het menselijk ras die tot een aanvaardbare consensus komt. Alle afspraken die in het verleden in het geheim zijn gemaakt, zijn nietig omdat de consensus van de hele mensheid volledig werd omzeild. Dit heeft onnoemelijk veel lijden veroorzaakt voor iedereen op jullie thuiswereld gedurende onnoemelijke eeuwen. Er is nu een andere focus, die van een hoger bewustzijn dat rekening houdt met het hoogste goed van allemaal.

Jullie zijn het die de zaaddragers zijn van de Nieuwe-Aarde-Mens en als je een bepaald niveau van frequentie (pure liefde) bereikt, begin je de hogere aspecten van je Goddelijke Essentie in je fysieke lichaam te belichamen. Dit proces is aan de gang voor veel van de Lichtwerkers die het werk al vele decennia doen. Het was geen gemakkelijk proces voor hen vanwege de lagere vibraties die van kracht waren. Het was alsof je tegen de stroom in zwom – de hele weg bergopwaarts! Maar ze hebben het wonder volbracht door niet alleen hun eigen, maar het hele collectieve frequentieniveau van de mensheid te verhogen. De planeet stijgt ook hoger. Dit momentum is niet te stoppen en degenen die nu ontwaken en zich bewust worden, zullen het veel gemakkelijker hebben dan de vorige generaties. Ze zijn geslaagd in hun missie en we eren en groeten ze!

Tot volgende maand…

IK BEN Hilarion.

Kanaal; ©Marlene Swetlishoff.

Gepubliceerd op 31 juli 2021 op https://www.therainbowscribe.com door ©Marlene Swetlishoff, Scribe/Channel, auteur en maker van deze inhoud. Alle rechten voorbehouden.

Vertaling: Agnes

voor: wakkeremensen.org