Hilarion / 5-12 April 2015 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
Ieder Persoon Is de Schepper van Diens Eigen Werkelijkheid
5-12 April 2015 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Geliefden,
Deze zijn tijden van groot belang welke ook een grote kans zijn om de ethers, die de Aarde omringen, in te prenten met de intentie van het soort van wereld waar jullie op wensen te leven; voor jullie zelf, jullie geliefden en de mensheid in diens algemeenheid. Diegenen van jullie die praktiserende (en praktische) hanteerders zijn van Liefde, Licht, genezing en vrede, kunnen deze positieve energieën door jullie krachtige intentie vergroten. Neem een moment om van plan te zijn dat alle liefdevolle, verheffende en blijmoedige energieën van de huidige tijden duizendvoudig vergroot, en dat zij permanent gehandhaafd en onderhouden worden op de planeet. Laat ieder moment van vreugde en blijmoedigheid die je ervaart toegewijd zijn aan de verheffing van iedereen op jullie planeet. 
Dat alles dat leeft, ademhaalt en leven heeft op deze geliefde Aarde gezegend mag zijn voorbij iedere maatstaf met ieder goed ding!  

Terwijl je jouw goddelijke essentie toestaat die ruimtes binnenin jou te vullen welke schoongemaakt/opgeruimd zijn, wordt je een immer groter Licht in de wereld. Je rustige en vreedzame aanwezigheid heeft een impact op alles en iedereen in je eigen gebied van beïnvloeding. 

Je glimlach kan vandaag een wereld aan verschil maken in iemands leven. Naargelang je Licht buitenwaarts de wereld in straalt, verbindt het zich met anderen op het kristallijne raster en deze activiteit begint een kettingreactie in een altijd verbredende cirkel van verbinding. Elk zuiver en liefdevol hart voegt toe aan deze energie van het grotere geheel, de collectieve energie van het bewustzijn van de mensheid. Dit is hoe positieve verandering plaatsvindt op jullie planeet. Terwijl de mensheid een meer verheven en opgetilde staat van zijn begint te ervaren, maken zij de keuze om nooit weer naar de wereld van lijden en pijn terug te gaan; in plaats daarvan voeden zij de nieuwe energie met hun eigen liefdevolle intenties en kiezen om in een staat van evenwicht en harmonie te leven, want zij begrijpen hoe belangrijk het is voor het goede van allen.
Ieder persoon heeft deze bekwaamheid om te creëren wat zij werkelijk in hun levens verlangen. Ieder persoon is de schepper van diens eigen werkelijkheid. Ieder persoon moet persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor dat wat zij in/naar de wereld uitzenden.
Iemands voortbrengsel van focus en energie zal naar hem/haar dat wat zij in/naar de wereld uitzenden terugreflecteren, en dit weten zal immer duidelijker worden in ieder persoon diens dagelijkse leven. Wij benadrukken het belang van dit begrip om jullie bewuste besef te doordringen. Het is een besef gevuld met aanvankelijk uitdagingen als je ernaar streeft om je gedachten, woorden en daden te transformeren. Maar als jullie geduldig betreffende jullie zelf werken, zullen jullie ontdekken dat het veel gemakkelijker wordt als jullie voorwaarts gaan in/naar de nieuwe ervaringen van bestendig geluk en vreugde in jullie alledaagse levens. 
Terwijl jullie deze hogere frequenties uitstralen, worden diegenen rondom jullie heen ook gekatalyseerd om te herverbinden met hun eigen goddelijke essentie.
Als ieder persoon ervoor kiest om in de integriteit te blijven van hun ware zelven – hun vreugdevolle en verlichte zelven – zullen vele van de huidige wereldproblemen op een vreedzame manier opgelost worden. De wisselwerkingen tussen de bewoners van de wereld zal het respect belichamen en reflecteren van het weten dat alle levende wezens op de planeet voortkomen vanuit dezelfde Bron. Het wordt moeilijker om te ontkennen dat dit zo is terwijl dit besef ontvouwt. Vrede en zuster/broederschap raakt meer in het bewustzijn van allen ingebed. Het verlangen om een persoon van goede wil en hoge integriteit te zijn zal wortel schieten binnenin elk menselijk hart. Als ieder persoon het levende bewijs ziet van dit besef dat vastgesteld wordt tussen de leden van de bewoners van de planeet, wordt het een natuurlijke acceptatie als de nieuwe manier van zijn/bestaan.  
De weg voorwaarts naar een vreedzame wereld is op een versneld tempo aan het ontvouwen. Als meer individuen zich verbinden met het innerlijke weten, hetgeen komt vanuit het denken met hun harten in plaats van met hun verstand, laten zij de staat van angst en illusie los waar hun menselijke ego hen in vastgehouden heeft en zij zien dat de wereld een veilige en gelukkige plaats voor iedereen kan zijn. De kwaliteit van leven en wonen wordt de nieuwe focus en intentie van de meerderheid van de mensheid en dit besef verhoogt voor iedereen de lat.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com