Hilarion – 3 januari 2016 / Herplaatst – 3 Februari 2020 / Via Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion –
3 januari 2016 / Herplaatst – 3 Februari 2020
Via  Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
In het Mystieke Huwelijk is er Hoop
Opmerking van de Schrijfster: 

De volgende woorden van Hilarion kwamen via een trance-channeling voor mij persoonlijk gedaan toen ik Edwin Courtenay aanstelde om er eentje voor mij te doen … Hilarion heeft mij gevraagd deze woorden met de wereld te delen. Dit is deel 1 en deel 2 zal volgende week zijn. Ik zal deze woorden als een inleiding plaatsen in “The Hilarion Connection©, Boek Twee, maar voelde dat het belangrijk is om ze naar buiten te brengen, naar zoveel mensen als mogelijk, bij het begin van dit jaar – naar diegenen die ogen hebben om te zien en oren hebben om de belangrijkheid van deze boodschap te horen. Het is een boodschap die ik ook via andere kanalen hoor — dus laat ons luisteren en overdenken en handelen naar aanleiding van deze bezorgdheid die vanuit de hogere Rijken van het Licht naar voren gebracht wordt.
Januari 3, 2016
Geliefden,
Het is in Liefde en Licht en Waarheid dat ik, de Geascendeerde Meester Hilarion, naar voren stap in deze tijd om jullie begeleiding en begrip te verschaffen. Open jullie zelf dan voor mij, hoor mijn woorden, hoor mijn wijsheid, laat mijn waarheid jullie omringen, door jullie heen stromen, jullie helpen, dat jullie het voor jullie zelf en anderen mogen gebruiken, dat jullie het voorwaarts mogen brengen in deze tijd, dat jullie al diegenen mogen bijstaan die ogen hebben om te zien en oren hebben om te horen, de waarheid her/erkennen en kennen, dat het de geesten en harten van diegenen mag begenadigen die in zeer wanhopige behoefte zijn. In Liefde, in Licht, in Waarheid, spreek ik de woorden die de wereld moet horen.
De wereld begint bij ieder persoon, bij ieder individu, en dus zijn de woorden die ik jullie aan zou kunnen bieden en voor al diegenen en andere individuen waar jullie dit begrip mee zouden kunnen delen, dat er nu een noodzaak is voor reiniging – voor reiniging op het kwantumniveau, voor transmutatie van de microscopische energie die tussen de atomen en de moleculen ligt van het bewustzijn, het hart, de spirit en de ziel. Deze krachten zijn zo nietig (klein) dat wij zouden kunnen vergeten dat zij bestaan, dat wij zouden kunnen geloven dat zij geen reden van bezorgdheid zijn, helemaal niets; krachten die ons ten allen tijde onophoudelijk omringen, hun weg banend in/naar onze gevoelens, ons leven, ons wezen.
De energieën van de radio en de magnetron, van de bleu tooth en de wi-fi – de onzichtbare krachten van Licht en Leven, energie en kracht die ons schade zouden berokkenen; zij verstoppen het stromen en de gratie van ons leven en bestaan. Zij hinderen ons en beschadigen ons en wij moeten niet in de valstrik trappen van te denken dat zij onbelangrijk zijn en onze aandacht niet waardig – omdat zij dat wél zijn. Doe een beroep op de machten van Oustacarti, de Engel van de KwantumReiniging, doe een beroep op de krachten van de Eenhoorn wiens verfijnde Licht kan opruimen en transformeren. Doe een beroep op de magie van het onzichtbare en laat het verheffen en opruimen en jullie van beschadiging bevrijden.
Ik heb gesproken over het belang van kwantum opruiming/reiniging. Ik besef dat dit duizend kilometer weg lijkt te zijn van de problemen van jullie wereld en toch, de mensen begrijpen niet volledig het werkelijke potentiële gevaar: hoe verraderlijk deze energie is, hoe schadelijk deze energie kan zijn, hoe ze ons beïnvloedt en hoe ze ons beschadigt, hoe ze weegt op het zenuwsysteem en onze gedachten en gevoelens nadelig dreigt te beïnvloeden.
Er is een neiging, moet je weten, om naar de grotere zaken te kijken, om naar de problemen in de wereld te kijken die groot en overweldigend lijken, dit om onszelf tevreden te stellen dat er niets is dat wij kunnen doen aangaande deze dingen, dat wij te klein zijn. Daar waar in waarheid, sommige van de problemen niet in de macrokosmos liggen, maar in de microkosmos en hoe het de grotere wereld beïnvloedt, hoe dit het bewustzijn van de mensen beïnvloedt, de draad van Licht beschadigt die ons allemaal aan elkaar verbindt, de energie beschadigt die allen als Eén vasthoudt, communicatie afbreekt, het onmogelijk voor mensen maakt om elkaar te horen en de Waarheid te kennen.
(Opmerking van de Schrijfster: Ik heb zoveel verhalen gehoord van onze jongere generaties die verslaafd lijken te zijn aan hun mobiele telefoons, aan het berichtjes sturen, aan het onophoudelijk spelen van spelletjes erop, tot het punt dat zij niet meer weten hoe met echte mensen om te gaan en dit, voel ik, creëert een gat in het menselijke web van het leven, want wij moeten ons met elkaar verbinden via onze persoonlijke aandacht, onze omgang en het delen van onze energie met elkaar via onze harten en onze geesten.)
Balans is ook een sleutel, de noodzaak om het hart en de geest, de linker en rechter hersenhelft te balanceren, de noodzaak om activiteit en inactiviteit te balanceren, de noodzaak te weten wanneer en wat er gedaan moet worden en hoe. Het is niet gemakkelijk, maar balanceren helpt. Balans kan de waarheid en vrede en een dieper gevoel van eenheid/eensgezindheid herstellen. Voor enige oplossing, moeten jullie dan kijken naar het pad van alchemie, want in het mystieke huwelijk is er hoop, moet je weten. In het mystieke huwelijk en zijn vereniging en zijn belofte van vereniging, is er hoop. Wanneer het innerlijke mannelijke en vrouwelijke zich bij elkaar aansluiten en combineren als één, komt vrede tot bloei…
Tot Volgende Week…
IK BEN Hilarion
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com
Vertaling : Agnes