Hilarion / 1 april 2018 / Marlene Swetlishoff / Tsu’tama.

Hilarion –
1 april 2018 / Marlene Swetlishoff / Tsu’tama.
Geliefden,

Ik kom op de vleugels van liefde! Velen van jullie zijn bezig met het loslaten van diepgewortelde overtuigingen over het zelf, die naar de oppervlakte van je waakbewustzijn zijn gekomen. Deze overtuigingen zijn vanaf een zeer jonge leeftijd onderdeel geworden van je cellulaire structuur en dus, wanneer de hogere kosmische energieën van liefde in de atmosfeer van de Aarde komen, komen deze beperkende gedachten over het zelf van binnenuit naar boven om te worden bekeken en erkend voor wat ze zijn, te worden bevrijd van je cellulaire veld en auraveld. De meeste hiervan omvatten zeer beperkende en ontkrachtende gedachten die je ervan weerhouden verder te gaan in je leven.

Deze beperkende overtuigingen en gedachten zullen je voor onbepaalde tijd blijven bombarderen, elk strijdend om jouw aandacht. Strijdend om je opnieuw te betrekken bij de ontkrachtende, ontmoedigende en zelfsaboterende, onbewuste gedachtepatronen die je tegengehouden hebben om je hoogste doel, bestemming en potentieel te leven – al van toen je een kind was. Het is heel belangrijk dat je herkent wanneer dit [bombarderen] gebeurt, want dit is een tijd van grote kans om deze patronen uit je organische en etherische lichamen te verwijderen en los te laten. Deze kansen zullen zich blijven voordoen in golven, in combinatie met verdere kosmische en planetaire afstemmingen/alignaties als en wanneer ze zich voordoen.

 Ga jezelf niet bestraffen/verwijten, voel je niet ontmoedigd. Je zult beginnen merken hoeveel lichter en helderder je je voelt na elke aflevering van dit bombarderen. Op eigen schouders valt het nemen van zelf-verantwoordelijkheid. Niemand anders kan dit werk van opruimen en loslaten voor jou doen. Jij bent degene die moet volharden in het vasthouden van je geloof in je goddelijke natuur, ongeacht wat naar de oppervlakte komt om mee geconfronteerd te worden. Je hebt alle kracht en moed in je om deze diep verborgen onderbewuste gedachtepatronen op te ruimen en te transcenderen [ze te overstijgen] als ze tevoorschijn komen.

Terwijl je er doorheen gaat, zal dit proces je ook opnieuw verbinden met je eigen persoonlijke kracht, de afstemming op de ware authentieke versie van jezelf, een die vrij is van de invloed van anderen in je werkterrein. Je zult opnieuw je authenticiteit omhelzen en een diep respect hiervoor herstellen; je zult de belangrijke eigenschap ontwikkelen van het in de eerste plaats liefhebben en eerbiedigen van jezelf. Wanneer dit consequent gebeurt, komt de liefde van anderen in een onvoorwaardelijke acceptatie gemakkelijk en natuurlijk.

De spirituele reis doorheen het leven gebeurt op een spiraalvormige manier. Soms voelt het alsof je drie stappen voorwaarts en twee stappen achteruit doet, maar uiteindelijk – in het eindresultaat, zul je de manifestatie zien en ervaren van de beheersing van het leven zoals je het hier in de fysieke rijken leeft. Zo is het altijd geweest voor elke pelgrim op het spirituele pad. De schijnbare fouten, zoals die vanuit jouw perspectief kunnen worden waargenomen, kunnen de grootste gift ooit blijken te zijn voor je resulterende expansie en evolutionaire groei. Dit kwam als resulaat van je bereidheid om je over te geven aan het grotere plan voor je leven. Zoals altijd, zeggen we, sta je in het Licht en de waarheid in jezelf en alles komt goed.

Tot volgende maand …

Ik Ben Hilarion

© Marlene Swetlishoff / Tsu’tama.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head’s “Oracles andHealers” website – geen andere is toegestaan. Het maken van video’s in andere taal is niet toegestaan. De live link van dit artikel naar het bovenstaande websiteadres is echter wel toegestaan.

Vertaling: Agnes
http://wakkeremensen.blogspot.be