Hilarion 1-8 Februari 2015 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
Het Is Tijd Voor Jullie Om Te Stralen!
1-8 Februari  2015 /
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Geliefden,
Als jullie al jullie oude ideeën en verwachtingen loslaten van hoe de dingen zouden moeten zijn en jullie jezelf openen voor de nieuwe dimensies van werkelijkheid die naar voren komen, wordt aan jullie individueel, en collectief, de richting voor de volgende stap op jullie pad en het grotere gedeelte gegeven dat jullie in het algemene plan spelen voor de evolutionaire reis van de mensheid.
 Schenk aandacht aan de trends die naar boven komen door de woorden in conversaties met anderen, boeken die je nu aan het lezen bent, de verhalen in de nieuwsmedia en de films die je bekijkt. Vrij vaak, werkt Spirit via deze wegen om besef naar jullie toe te brengen van de richting waarin een ieder van jullie en het grotere collectief nu reizen. Deze bieden allen hinten en aanwijzingen aan van dat wat naar voren komt in deze tijd om begeleiding en richting te geven. Je zult de weg voorwaarts weten door stil te zijn en te luisteren naar de kalme kleine stem binnenin jou. Als je verbinding maakt met de hogere aspecten van je wezen, tap je in op de eeuwige bron van de goddelijkheid, welke de ware bron van jouw kracht is. Als jij je uitlijnt met de Goddelijke Wil, nodigt Het de oplossing en de manifestatie uit van alles dat je nodig hebt om te realiseren aangaande het begrip van jouw werkelijke doel/reden van het zijn op de planeet in dit moment van Nu.
Alles dat jij je gevisualiseerd en voorgenomen hebt komt nu samen om de werkelijkheid te creëren welke je nagestreefd hebt, maar je moet wat voor vooropgezette denkbeelden/begrippen dan ook van hoe dit zou moeten zijn loslaten en het gewoon laten gebeuren. Door je altijd het hoogste goede en de hoogste uitkomst voor iedereen voor te nemen, activeer je de onzichtbare Universele krachten die in harmonie met jou werken om alles dat je wenst in/naar de manifestatie te brengen. Sta deze nieuwe daadkracht toe om diens werk in jullie levens te doen en ga met de stroom van de gebeurtenissen mee als zij naar voren komen. Heb geloof/vertrouwen dat je op het juiste pad bent om naar jou het hoogste en grootste goede te brengen dat je gewenst hebt. Accepteer alles dat jou aangeboden wordt en open de poorten van dankbaarheid zodat de stroom doorgaat. Als je jouw gehechtheid aan de uitkomsten loslaat van dat wat je gevisualiseerd hebt, open je de sluizen van de werkelijke omvang van de essentie van wat je nagestreefd hebt en het zal zeer zeker met goddelijke timing komen, succes brengend in al jouw aspiraties.  
Jouw creatieve projecten zullen succes brengen als jij je uitlijnt met het goddelijke bewustzijn van al het leven in de kosmos en wat naar jou toebrengt de manifestatie van je hogere bestemming en de hoogste uitkomsten. Accepteer alles dat naar de oppervlakte komt met liefde en het onderscheidingsvermogen binnenin je hart. Je bent precies waar je moet zijn op je spirituele reis en alles ontvouwt zich met gratie en gemak. Het is een goede tijd om trots te zijn op je prestaties aangaande je individuele en gecombineerde inspanningen en om je grotere Licht toe te staan te stralen. Ben alert voor de mogelijkheid van het oppikken van de energieën en de gevoelens van anderen. Stel je grenzen opnieuw in zou je zien dat dit zich voordoet. Onderhoud/handhaaf een gezond zelfrespect en zelfwaardering als jij je herinnert dat je net zo uniek en net zo waardig bent als wie van je zusters en broeders dan ook die ook hun werkelijkheden co-creëren. Het is de gemeenschappelijkheid in wederzijdse doelstellingen waarop gefocust moet worden en hoe het beste te dienen in dat respect in plaats van anderen toe te staan jouw eigen innerlijke weten van het pad dat je zou moeten volgen te overschrijven. Blijf trouw aan jezelf aangaande alle dingen.
Her/erken het echte goddelijke wezen dat je bent en de perfectie van je pad in het leven tot dusverre. Het is door het bereizen van dat pad, met al diens uitdagingen, obstakels en ervaringen dat je nu in deze nieuwe plaats bent die voor jou wenkt. Verken deze nieuwe plaats en begin alle grenzeloze mogelijkheden te ontdekken welke jou uitgebreide bewustzijn, besef, verbinding en doel naar jouw innerlijk weten brengt, en haal het meeste uit dat weten op creatieve en liefdevolle manieren. Kijk in het hoogste Licht, Liefde en Mededogen naar je zusters en broeders en op deze manier bekrachtig je een ieder van hen om alles te zijn dat zij kunnen zijn. Ga door het leven met meer kracht, moed en zelfvertrouwen in de richting van jouw doelen, om alles te bereiken dat je wenst en ben niet bang om jouw individualiteit tot uitdrukking te brengen. Spreek je waarheid wanneer nodig, met oprechtheid en integriteit wanneer je met anderen communiceert en weet dat je waardig bent om naar te luisteren en gehoord te worden. Vanuit deze plaats van bekrachtiging, zal jij je altijd gelukkig en tevreden voelen, door slechts jezelf te zijn.
Wat het ook is dat je wenst te creëren in de wereld, het moet eerst van binnenuit in een duidelijk visioen van wat je werkelijk wenst gecultiveerd worden. Het beeld dat je in je gedachten vasthoudt van hoe jij jezelf ziet dienen en creëren, werken en leven zal de benodigde ondersteuning brengen dit te manifesteren in/naar jouw werkelijkheid. Zie en voel dit visioen duidelijk, handel alsof je het al gemanifesteerd en ontvangen hebt. Visualiseer jezelf in jouw gewenste situaties alsof het al echt is. Breng tijd door met te ervaren van hoe het aanvoelt om daar te zijn, hoe het eruit ziet en hoe het proeft. Begin te denken en te handelen alsof het al gemanifesteerd is in je dagelijkse bestaan. Houd van wat het ook is dat je doet en vier jouw creaties als zij tot bloei komen. Ervaar hoe goed het voelt om jouw ware innerlijk licht door jou heen in/naar de wereld te voelen gaan. Het is tijd voor jullie om te stralen!
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com