Boodschap van Master Hilarion: Verwijdering van de “Originele Zonde” / Gechanneld door Jahn J Kassl / 15 januari 2018

BOODSCHAP VAN MASTER HILARION
VERWIJDERING VAN DE “ORIGINELE ZONDE”
Gechanneld door Jahn J Kassl / 15 januari 2018

Goddelijkheid is je geboorterecht, geen zonde. 
 Licht is jouw aard, geen duisternis.
En uw redding ligt in God.

DE TERUGKEER NAAR DE HOF VAN EDEN

Elimineer je verbinding met de “erfzonde”! Ga in stille meditatie, nodig het goddelijke licht uit om aanwezig te zijn, en verlos je wezen van de smet van de “erfzonde”.
Geliefde mensen,
Begin vandaag nog met het afsnijden van alle verbindingen met het Oude Testament, dat op een vakkundige manier verbonden was met het Nieuwe Testament. De uitspraken en boodschappen van beide boeken staan lijnrecht ​​tegenover elkaar en het wordt hoog tijd om innerlijke blokkades die het Oude Testament in jou heeft veroorzaakt, en nog steeds doet, te verwijderen. De grootste van alle blokkades, die jullie ervan weerhoudt om ooit je goddelijk wezen en je creatieve geest te herkennen, is de “erfzonde”.
Gemaakt om jullie los te maken van het goddelijke, diende deze blokkade – die ook genetisch was verankerd – de destructieve krachten van de duisternis als middel om jullie onder controle te houden, om jullie tegen te houden.
Dus de eeuwen gingen voorbij, en hielden je weg van wie je bent. Deze tijd is nu voorbij, want het ontwaken van de mensheid omvat de terugkeer naar de Hof van Eden.

De tijd is nu aangebroken om Gods koninkrijk van vrede binnenin jou te herstellen.
Laat jullie niet meer in conflicten, oorlogen en ruzies trekken, die jullie uiteindelijk in de neerwaartse spiraal van destructieve energieën houden. Het tranendal van de mensheid is breed en lang, en het moet nu worden achtergelaten.
WIS GENETISCHE PROGRAMMERING!
Laat alle programmeringen van traditionele religieuze groepen achter jullie en ondervraag elk dogma dat jullie hebben geleerd, in jullie kindertijd en in vele vorige levens. Dit gif zal, kan en moet nu jullie lichamelijke systeem verlaten. Deze blokkades hebben ankers die zo diep zijn als de genetische code van de mens, en ze creëren nog steeds nieuwe misstanden en houden jullie angsten levend – dat is waar deze boodschap over gaat: een leven zonder angst.
Elke denkbare angst lost op zodra jullie je bewust worden van je ware aard en jullie eeuwige oorsprong. Dan heeft geen enkele zonde meer macht over jullie en zelfs de “erfzonde” is geëlimineerd uit de kern van jullie wezen.
Maar wat was of is deze “erfzonde”?
DE “ERFZONDE” IS …
… een code die door de archonten in menselijke wezens is geïmplanteerd – met als doel de mensheid te onthouden van hun goddelijke aard en van het besef er een te hebben.
Dat was de enige manier waarop wezens, die mogelijk in veel mindere mate onder jullie zijn, over jullie zouden kunnen heersen. De omvang van dit bedrog is nauwelijks te begrijpen voor een onbewuste mens.
Maar ik spreek tegen jou, tegen die menselijke wezens die wakker willen worden en die, telkens en telkens weer, de valstrikken van hun eigen blokkades en obstakels onder ogen zien die ervoor zorgen dat ze falen.
Het wordt tijd dat je deze ‘originele programmering’ in jezelf onder ogen ziet en uitschakelt, deactiveert en verwijdert van je systeem. Om dit te doen, moet je het herkennen en vervolgens laten verwijderen door het goddelijke licht in een transformationele sessie.
Kan iemand dat doen? Ja, iedereen die de urgentie begrijpt en bevrijd wil worden van zijn diepgewortelde angsten die soms zo onderdrukt zijn dat ze onopgemerkt blijven.
Het feit dat je iets niet opmerkt, betekent niet dat het niet bestaat – en als je geen enkele religie volgt, betekent dit niet dat satanische religies geen enkele invloed op je uitoefenen.
Deze kracht is heel oud en wordt van leven op leven doorgegeven tot op een dag  mensen zich realiseren dat ze kunnen en willen afhaken.
In essentie is een bewuste daad van verwijdering vereist, en daarom moet dit probleem eerst worden opgemerkt.
Nu is het moment aangebroken waarop deze angstcode kan worden verwijderd. Verwijder  jezelf van de kracht van duisternis en stap in het licht.
Ik ben met jullie, en de hele kring van hemelse krachten vergezelt jullie in dit proces van redding.
Goddelijkheid is jullie geboorterecht, geen zonde.
Licht is jullie aard, niet duisternis. En jullie redding ligt in God. Met eindeloze liefde,
MEESTER HILARION
Engelse editie door crystalflow-vertalingen
Nederlandse vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl