Heavenletter 6540: ALS IK DAT MAAR KON / 22 december 2018 / Geplaatst 17 januari 2019

Heavenletter 6540:
Brief uit de Hemel
ALS IK DAT MAAR KON
22 december 2018 / Geplaatst 17 januari 2019

God zei:
Geliefden, het is niet nodig voor jullie om te herroepen hoe het leven vandaag aanvoelt. Ik zeg dat jullie misschien denken dat er iets mis is met het leven. Jullie denken dat het verkeerd is, dat er een migraine is. Jullie denken dat jullie een situatie hebben die zichzelf vooraf moet gaan en een andere situatie moet laten ontstaan voor jullie redding. Wie heeft jullie verteld dat het leven anders moet zijn dan het is?
Dus vertelden jullie het jezelf. Ik geloof dat jullie het deden. Zouden jullie liever hebben dat een leefsituatie anders is? Ja, dat zouden jullie heel zeker doen. Geliefden, in plaats van erop te staan dat jullie situatie dramatisch verandert, verander jullie aandringen.
Het lijdt geen twijfel dat sommige situaties moeilijk zijn. Jullie zeggen dat jullie het zwaar hebben om te schoffelen. Het is duidelijk dat er situaties zijn die heel moeilijk te accepteren zijn. Dierbaren, in plaats van te strijden met hand en tand, werk aan jullie acceptatie, willen jullie?

Er zijn situaties waar niemand van geniet. Niemand is blij met veranderingen die ongevraagd en met een prijs lijken aan te komen.
Jullie kunnen met een vooringenomenheid komen. Geen twijfel, het is een zeldzame persoon op aarde die het ene ding minder leuk vindt dan het andere. Ongeacht hoe moeilijk jullie het ene of het andere argument betwisten, jullie weten al dat iemand anders verreweg moeilijkere moeilijkheden heeft ontmoet dan veruit die van jullie, en op de een of andere manier verhogen ze de betekenis van hun leven boven de wanhoop.
Begrijp alstublieft Mijn harten. Ik vraag jullie echt niet om te zeggen:
“Ik heb het beste gemaakt van wat ik heb.”
Ik vraag meer van jullie. Ik zeg jullie om meer lief te hebben en meer lief te hebben en om een zin van betekenis te vinden, zo moeilijk als dit kan zijn in de situatie waarin jullie je bevinden. Ik ga jullie niet vertellen dat jullie geweldig zijn om de strijdbijl te begraven. Geliefden, ik vraag aan jullie: moeten jullie een bijl dragen die jullie nu moeten begraven? Waarom zouden jullie een bijl dragen die jullie nu moet begraven?
Onthoud dit en vergeet het nooit. Jullie zijn niet geweldig om te vergeven. Als jullie nog steeds niet hebben vergeven, hebben jullie te lang gewacht.
Hier is een waar verhaal:
Onlangs lieten een jonge vrouw en haar man hun eerste baby op elke manier gelukkig en gezond geboren laten worden, behalve dat de baby helemaal geen ogen had in zijn mooie gezicht. Geen. Het jonge stel kon klagen en kreunen en protesteren tegen de situatie van hun kind, van nu tot de dag des oordeels.
Ze accepteren hun jongen met liefde en dankbaarheid. Ze verhieven hun harten. Ze zeiden tegen Mij: “Dank U, God, we zullen zien dat deze jongen het zal horen en aanraken en eten en lachen en glimlachen en van het leven houden.” Hij zal het zien met dieper dan de ogen. “
Het leven is niet altijd een leven waarvan gedroomd. Kijk, prinsen en prinsessen en alle gouden, kinderen goed belichaamd met alle voordelen, leven niet altijd in een perfect leven. Iedereen heeft dezelfde goede zonneschijn. Niemand weet van tevoren welk goede hij of zij kan hebben.
Jullie herinneren je natuurlijk het verhaal van de ‘Lame Prince’ en ook het verhaal van de ‘Little Engine That Could’.
Niet alle verplichtingen zijn verplichtingen. Wees blij dat jullie veel goeds te doen hebben. Jullie hoeven niet te zeggen: “Ik zal het te boven komen.” Noch wil Ik dat jullie denken: “Ik zal compenseren.”
Wanneer iemand jullie Halloween-snoep geeft en het is niet jullie favoriete snoep, dan zeggen jullie niet “Bedankt, kon het niet anders?”
Wat kost jullie een bedankje?
Wat de wereld samenvat als een catastrofe kan ook ergens binnenin een beloning inhouden.
Dank God voor elke zegening die jullie wordt gegeven.
Soms zouden jullie het leven ongedaan maken zoals het aan jullie wordt overhandigd als jullie zouden kunnen, als jullie dat maar zouden kunnen…
Er is meer dat jullie kunnen doen. Jullie kunnen de wereld opluisteren ongeacht wat jullie wel of niet hebben. Jullie weten/kennen nog niet de hoogtes die jullie kunnen bereiken en ook anderen inspireren.
Vergeet niet dat jullie de zonen en dochters van een Koning zijn.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja