Heavenletter 6529: JULLIE KROON OP GLORIE / 11 december 2018 / Geplaatst 29 december 2018

Brief uit de Hemel
JULLIE KROON OP GLORIE
11 december 2018 / Geplaatst 29 december 2018
God zei:
Geliefden, voordat jullie werden geboren, kozen jullie ervoor om de rol van held op je te nemen. Jullie hebben er niet voor gekozen de rol van luilak te accepteren. Absoluut niet. Jullie kozen de rol van een held. Wanneer dat geen opvallende Superman-rol is, kiezen jullie op zijn minst voor de rol van langzaam maar stabiel. Jullie hebben een toezegging gedaan om het schip niet te verlaten. Jullie beloofden om hier voor de lange termijn standvastig te blijven.
Jullie zijn hier niet om op vingernagels te bijten.
Jullie zijn hier niet om te willen ontsnappen aan jullie rol op Aarde.
O ja, het lijkt misschien alsof jullie helemaal geen held zijn.
Niettemin, iemand kijkt naar jullie en volgt jullie en leert van jou, jullie.

Jullie volgen trouwens ook julliezelf. Denk aan vreugde. Het minste wat jullie kunnen doen, is vreugde schenken aan julliezelf. Jullie moeten een rol vervullen. Het zou niet van jou of jullie zijn, tenzij jullie in staat zijn om te stijgen naar verhevenheid. Dit is aan jullie om te doen. Dit is wat het betekent om een held te zijn. Zeker, een held is niet afhankelijk van zichzelf.
Om een held te zijn, accepteren jullie dat jullie op elk moment een keuze moeten maken. Het is aan jou, om jullie keuze te maken. Dit betekent dat jullie niet hulpeloos zijn. Jullie hebben altijd een keuze te maken, en jullie doen het. Kies ervoor om van goede moed te zijn.
Jullie maken niet de keuze om niet zo hard of zo goed te werken als jullie zouden moeten. Jullie kunnen niet nog een keer een keuze maken om te roepen: “Ongeoorloofd!” Wat is werkelijke moed om een keuze te maken?”
Een held is een plezier voor anderen en voor zichzelf. Geliefden, jullie zijn de illustrator van het boek dat jullie schrijven. Jullie nemen een stevige greep op jullie leven met de beslissingen die jullie nemen.
Jullie weten niet wat er precies om de hoek is. Ondersteun julliezelf. Begin julliezelf als Mijn held te zien. Geef julliezelf blijde tijdingen. Op dit moment hebben jullie heel veel kans om Mij te eren. Zelfs wanneer er bedlegerigheid is, kan dit jullie moment van Kroon van Glorie zijn.
Hou jullie hoofd hoog. Glimlach naar een bezoeker. Treur niet. Helemaal niet. Je bent in ieder geval, jullie zijn jullie eigen Kroon van Glorie.
Jullie constateren julliezelf. Jullie brengen julliezelf op één lijn met Mij. Het is niet alleen dat jullie moed hebben. Jullie inspireren de moed in julliezelf en in anderen. Mijn Wil geschiede. Mijn Wil zal door jullie gedaan worden.
Jullie zijn een aankondigende Engel op Aarde. Dompel julliezelf onder in de liefde die jullie hier moeten geven. Geef het. Een deel van het geven van liefde is om het te ontvangen. Jullie accepteren liefde net zo goed als jullie het geven. Het is normaal om de liefde met nieuw leven ingeblazen te zien. Meer liefde is om te komen en door, via jullie te komen.
Jullie zullen misschien niet weten wat voor liefde jullie uitstralen die een medereiziger verheft. Jullie dragen bij aan de reis in het leven van een ander die ook jullie inspireert. Jullie kunnen de reddende genade zijn van iemand die zich een ander voorstelt.
Jullie zijn het die helder moeten schijnen. Jullie verlichten het leven voor anderen door jullie hele bestaan. Iemand volgt jullie terwijl jullie naar nieuwe hoogten stijgen.
Jullie zitten niet gevangen in het oude denken. Natuurlijk schitteren jullie in jullie eigen leven. Jullie winnen aan snelheid. Meer en meer mensen zien in jou, jullie dat wat jullie tot nu toe nog niet in julliezelf hebben gezien. Jullie zijn nooit onbeweeglijk. Geen, dat doe ik niet!
Vertaald voor wakkeremensen door Anja